Kvalita v sociálnych službách

24apr/14

Sestry v ZSS – nástroj kvality v starostlivosti o vážne a dlhodobo chorých

Zuzana Fabianová Ošetrovateľské centrum/ZSS Slnečný dom, n.o. predstaviteľ manažmentu pre kvalitu resumé Vážne a dlhodobo chorého seniora si v nemocnici dlho „nepodržia“. Po zvládnutí akútnych zdravotných ťažkostí hospitalizácia končí a veľmi rýchlo nastupuje problém zabezpečenia adekvátnej ošetrovateľskej starostlivosti. Blízki pacientov by chceli veriť, že v zariadeniach sociálnych služieb je primeraná odborná pomoc štandardom. To sú ich očakávania. Aká je všakČítať viac…