Študenti v praxi

24júl/14

Využitie Tecnomatix Plant Simulation pri optimalizácii procesu montáže

Richard Foriška Materiálovotechnologická fakulta STU študent Róbert Kovács Materiálovotechnologická fakulta STU študent Yulia Šurinová Ústav bezpečnosti, environmentu a kvality Materiálovotechnologická fakulta STU vysokoškolský učiteľ resumé Vznik konceptu Digitálny podnik ako realistického, integrovaného počítačového modelu výrobného miesta, bol priamo vyvolaný v priebehu posledných niekoľkých rokov potrebou plánovania zložitých priemyselných procesov a využitím možných softvérov pri plánovaní. V súčasnosti sú na trhuČítať viac…

28apr/14

KAMISHIBAI „štíhly“ prístup k auditovaniu procesov

Marián Drábik Materiálovo technologická fakulta STU študent Yulia Šurinová Ústav bezpečnosti, environmentu a kvality Materiálovo technologická fakulta vysokoškolský učiteľ resumé Zavádzanie prvkov štíhlej výroby a administratívy pomáha mnohým organizáciám skracovať čas medzi zákazníkom a dodávateľom tým, že eliminuje plytvanie v reťazci medzi nimi. Cieľom tohto príspevku je priblížiť čitateľovi štíhly spôsob auditovania so zapojením predstaviteľov rôznych úrovní organizačnej štruktúry pomocouČítať viac…