Informácie

13feb/17
7. CAF Event v Bratislave

7. CAF Event v Bratislave

Ľubomír Plai Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Národný korešpondent CAF pre Slovenskú republiku resumé Európska komunita používateľov modelu CAF hodnotí okrem piatich kritérií predpokladov efektívneho fungovania vlastnej organizácie aj štyri kritériá výsledkov a musí pritom vybrať tie najvhodnejšie aktivity na ich ďalšie zlepšovanie. Aj keď prepojenia medzi kritériami predpokladov a výsledkov sú kľúčové, nie sú jednoznačné, najmä akČítať viac…

11feb/17
Uskutočnila sa 13. medzinárodná konferencia o kvalite a spoločenskej zodpovednosti

Uskutočnila sa 13. medzinárodná konferencia o kvalite a spoločenskej zodpovednosti

Iveta Paulová predseda CVZP, o.z. Motto: „Kvalitou a spoločenskou zodpovednosťou sa stávame výnimočnými.“ Stalo sa už veľmi peknou tradíciou, že sa odborníci, nadšenci a priaznivci v oblasti kvality a spoločenskej zodpovednosti stretávajú a zdieľajú svoje poznatky a skúsenosti v daných oblastiach. Ani tento rok to nebolo ináč v dňoch 7. – 8. 12. 2016 v hoteli Bratislava v Bratislave. MožnoČítať viac…

17jan/17
Vesmir nepulzuje

Vesmír nepulzuje

Mikuláš Čolák Všetky prevratné objavy sa vyznačujú až šokujúcou jednoduchosťou. I dôkaz pulzovania Vesmíru a z toho vyplývajúce pohľady za horizont miliárd rokov, prezentovaný na Kongrese astrofyziky svetoznámym Wolacusom, patrí medzi takéto jednoduché, ale revolučné rezultáty ľudského génia. Nebudeme unavovať čitateľov zložitým matematickým aparátom, ktorým prednášajúci svoje dôkazy podložil, predsa sa však čomusi nevyhneme. Wolacusov objav spočíva v takzvanej reverziiČítať viac…

09jan/17
Stahovani potravinarskych vyrobku z trhu zpusobene obaly

Stahování potravinářských výrobků z trhu způsobené obaly

Dan Jakubec Lloyd‘s Register Quality Assurance Lead Assessor resumé V současnosti je obal jeden z nezbytných součástí sortimentu v každodenním životě. Obal je nezbytnou součástí naprosté většiny všech nakupovaných věcí, nejen do domácnosti, ale i ve vztahu mezi jednotlivými podnikatelskými subjekty, které se zabývají hmotnými produkty. Problematika výroby obalů, jejich uvádění na trh a odpovědnost výrobce je velmi rozsáhlá aČítať viac…

22nov/16
7. stretnutie európskych používateľov modelu CAF

7. stretnutie európskych používateľov modelu CAF

30. november 2016, Bratislava Organizácie vo verejnom sektore, ktoré aplikujú komplexné manažérstvo kvality (TQM) a na samohodnotenie používajú model CAF, dokážu verne opísať nielen svoje silné stránky v oblastiach hodnotenia kvality podľa 28 subkritérií, ale aj definovať oblasti na zlepšovanie. Dôležitou pridanou hodnotou TQM v porovnaní s inými metódami zameranými na vnútornú kontrolu štandardov kvality je to, že používatelia modeluČítať viac…

20nov/16
Nová značka „Komfortní obuv“

Nová značka „Komfortní obuv“ v Programu Česká kvalita

Vlasta Mayerová Česká obuvnická a kožedělná asociace tajemnice V červenci 2016 byla do Programu Česká kvalita přijata značka „Komfortní obuv“. Smyslem této nové značky je poskytnout spotřebitelům možnost vybrat si na trhu přesyceném nekvalitní a mnohdy i zdravotně závadnou obuví špičkový výrobek správné konstrukce, zajišťující pohodlné nošení bez zdravotního rizika a splňující řadu dalších kvalitativních parametrů. Požadavky na komfortní obuvČítať viac…

02nov/16
13 medzinárodná konferencia o kvalite

13. MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA O KVALITE A SPOLOČENSKEJ ZODPOVEDNOSTI 2016

7. – 8. december 2016 Hotel Bratislava, Bratislava www.unms.sk www.npksr.sk   Motto: „Kvalitou a spoločenskou zodpovednosťou sa stávame výnimočnými.“ Stalo sa už veľmi peknou tradíciou, že sa odborníci, nadšenci a priaznivci, ktorým ide o dosiahnutie výnimočnosti v organizáciách, každoročne stretávajú na medzinárodnej konferencii o kvalite. Mnohí z nich sú sami veľmi úspešní a v očiach verejnosti aj výnimoční. Tradícia bude dodržaná i tento rok a Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SRČítať viac…

09okt/16
Stradivárky

Stradivárky

Mikuláš Čolák Venované istému talianskemu audítorovi, ktorý požadoval doklad o kalibrácii nástenných hodín v laboratóriu útvaru riadenia kvality. Jedného dňa roku Pána 1644, v malom toskánskom meste Cremona, v rodine súkenníka Stradivariho, narodil sa chlapec. Za búrlivej noci, kde sa vzali tu sa vzali, pri kolíske náhle stáli starenky – sudičky. K malému do kolísky vložili drobné husličky a modrýmiČítať viac…

01okt/16
Andreea Moldovan

Andreea Moldovan

Generální ředitelka AVON Česká republika a Slovensko Andreea Moldovan získala vzdělaní na Babes Bolyai University, Fakultě ekonomických studií, se specializací na zavádění informačních systémů ve finančním sektoru. Později vystudovala London Business School. Kariéru v Avonu začala v obchodním oddělení v Rumunsku v roce 1998. Od roku 2003 vedla obchodní tým v Maroku. Později se vrátila do Rumunska, kde v roliČítať viac…

20sep/16
Súťaž Top manažéri kvality roka 2016

Súťaž Top manažéri kvality roka 2016

Katarína Kašubová Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR útvar kvality Katarína Verešová Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR útvar kvality Úspech a dobré výsledky akejkoľvek organizácie, či už sa jedná o podnikateľský subjekt alebo organizáciu verejného sektora, sú vždy vizitkou práce ľudí, ktorí na ich dosiahnutie vynakladajú mnoho energie. Manažéri by popri množstve výziev a zmien, ktorým musiaČítať viac…