Kvalita v praxi

19feb/18
Trendy v potravinářství a v certifikacích potravinářských standardů

Trendy v potravinářství a v certifikacích potravinářských standardů

Jaroslav Miarko Fluxa Lloyd´s Register Quality Assurance Lead Assessor resumé V potravinářství je všeobecným trendem poslední doby zaměření na ekologický a odpovědný přístup k potravinovému byznysu. Na straně producentů i konzumentů roste zájem o původ a kvalitu potravin, efektivitu využívání vody a zdrojů, „potravinové kilometry“, životní podmínky hospodářských zvířat, transparentnost značení na etiketách, nutriční hodnotu, férovost obchodu a pracovních podmínekČítať viac…

20dec/17
Hlavne nedostatky pri uplatnovani manazerskych systemov

Hlavné nedostatky pri uplatňovaní manažérskych systémov 17. časť

Mikuláš Čollák collakm@gmail.com redakcia@casopiskvalita.sk resumé V tomto pokračovaní cyklu o chybách a nezhodách pri uplatňovaní manažérskych systémov sa budeme zaoberať externe poskytovanými procesmi. Ide o činnosti, ktoré organizácia zabezpečuje za pomoci iných firiem. Hoci ide o významný proces, mnohé organizácie mu nevenujú pozornosť, akú si zaslúži. Neuvedomujú si, že ide o rizikové oblasti, pretože externý poskytovateľ, ktorý realizuje časť zákazkyČítať viac…

18dec/17
Praktický prístup k zvládaniu rizík vo výrobnej organizácii

Praktický prístup k zvládaniu rizík vo výrobnej organizácii

Yulia Šurinová Biometrix, s.r.o. manažér kvality resumé Problematike riadenia rizík sa venuje veľa pozornosti v kontexte prechodu organizácií na nové normy, ktoré prebrali štruktúru HSL (High level structure). Riadenie rizík je však mimoriadne aktuálne aj v kontexte novej normy ISO 13485:2016 (Norma ukladajúca požiadavky na systém manažérstva kvality v oblasti zdravotníckych pomôcok). Táto norma síce zachováva štruktúru ISO 9001:2008, napriekČítať viac…

15dec/17

Rozvoj kvality dlhodobej starostlivosti o zdravie bezvládnych seniorov v kontexte riadenia rizika pokračujúceho zhoršenia zdravotného stavu

Zuzana Fabianová Ošetrovateľské centrum, s.r.o. Zariadenie sociálnych služieb Slnečný dom, n.o. Riaditeľka pre odborné a personálne činnosti Trojica zariadení – Ošetrovateľské centrum, s.r.o., občianske združenie Ošetrovateľské centrum a Zariadenie sociálnych služieb Slnečný dom, n.o. zabezpečujú rôzne formy starostlivosti o vážne a dlhodobo chorých ľudí pod záštitou skúsených zdravotných sestier. Dom ošetrovateľskej starostlivosti bol v roku 2005 vôbec prvým ústavným zdravotníckymČítať viac…

14nov/17
Požiadavky legislatívy a noriem bezpečnosti potravín pre riadenie postupov sťahovania potravín z trhu

Požiadavky legislatívy a noriem bezpečnosti potravín pre riadenie postupov sťahovania potravín z trhu

Peter Zajác Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre vysokoškolský pedagóg Jozef Čapla Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre vysokoškolský pedagóg resumé Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov by mali mať zdokumentovaný postup pre riadenie procesu verejného a neverejného sťahovania potravín z trhu. Efektívnosť takéhoto postupu musí byť pravidelne verifikovaná. V tomto príspevku sa zaoberáme požiadavkami platnej legislatívy, noriem a štandardov pre bezpečnosť potravín na tentoČítať viac…

12nov/17
Hlavne nedostatky pri uplatnovani manazerskych systemov

Hlavné nedostatky pri uplatňovaní manažérskych systémov 16. časť

Mikuláš Čollák collakm@gmail.com redakcia@casopiskvalita.sk „Zdravie je najdôležitejšia kvalita života.“ Aristoteles resumé V tomto pokračovaní cyklu o chybách a nezhodách sa zameriame na ďalšiu časť hlavných procesov – na samotnú prevádzku alebo poskytovanú služba. Problém je zložitý – na svete nejestvujú dve totožné organizácie – každá je čímsi špecifická. Autor uvažoval, čo vybrať ako druh hlavného procesu (výroby alebo poskytovanej služby).Čítať viac…

10nov/17
Základné požiadavky pre uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh Európskej únie

Základné požiadavky pre uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh Európskej únie

Jozef Kováč Ekom spol. s r.o. manažér pre kvalitu a regulačné záležitosti resumé Výrobcovia zdravotníckych pomôcok čelia globálnym ekonomickým výzvam v neustále sa meniacom regulačnom prostredí. Základným predpokladom na to, aby výrobcovia mohli uviesť zdravotnícke pomôcky na trh v Európskej únii, je preukázanie zhody s jej harmonizačnými predpismi. Úvod do legislatívy Cieľom harmonizačných predpisov je odstránenie bariér a voľný pohybČítať viac…

28máj/17
Dedukcia priam holmesovská

Dedukcia priam holmesovská

Mikuláš Čollák Venované všetkým, ktorí prispievajú k nekvalite života „Hovoríte, že na mŕtvole ste nepozorovali stopy násilia,“ ozval sa Sherlock Holmes po tom, čo mu doktor Watson rozprával o svojej nevšednej príhode. „Prosím vás, doktor, zopakujte mi ešte raz váš odpoludňajší zážitok. Nezabudnite však na žiadnu podrobnosť!“ „Well,“ začal Watson znova, „práve som vyšiel zo svojej ordinácie, keď som predČítať viac…

20apr/17
Kvalita a Industry 4.0

Kvalita a Industry 4.0

Michal Čierny Matador Automotive riaditeľ kvality resumé V poslednej dobe veľa čítame o Industry 4.0 (I 4.0). Jednotlivé spoločnosti sa na ňu pripravujú, iné sa s ňou zoznamujú a niektoré implementujú časti, ktoré považujú za užitočné, nutné. S týmto pojmom pracujú softverové spoločnosti, spoločnosti zaoberajúce sa industrializáciou, automatizáciou a ani si to možno neuvedomujeme ale I 4.0 sa stretávame denne.Čítať viac…

19jan/17
Hlavne nedostatky pri uplatnovani manazerskych systemov

Hlavné nedostatky pri uplatňovaní manažérskych systémov 15. časť

Mikuláš Čollák collakm@gmail.com redakcia@casopiskvalita.sk „Ak sa dopustíte chyby, nemajte strach ju napraviť.“ Konfucius resumé Názvom hlavný proces označujeme taký, pri ktorom organizácie tvoria pridanú hodnotu. Je to teda samotná výroba alebo poskytovaná služba. Je ťažké písať o konkrétnych hlavných procesoch, pretože je tu množstvo špecifík v závislosti na odvetví i v zameraní firiem, spôsobe a úrovni ich manažovania, ich tradíciáchČítať viac…