Kvalita v praxi

11jan/17
P ako patalie s procesnym pristupom

P ako patálie s procesným prístupom

Alena Trabalková Chemosvit Folie a.s. procesný manažér resumé Procesný prístup v organizácii je nástrojom na preukázanie efektívneho plánovania, prevádzky a manažérskeho riadenia chodu organizácie. Je tomu skutočne tak? Využíva sa procesný model správnym spôsobom? Alebo ide o izolovanú agendu imúnnu voči dynamickým zmenám v organizácii? Tieto a podobné rezonujúce otázky v korelácii s revidovanými vydaniami ISO noriem si vynútili zmenuČítať viac…

12okt/16
Hlavne nedostatky pri uplatnovani manazerskych systemov

Hlavné nedostatky pri uplatňovaní manažérskych systémov 14. časť

Mikuláš Čollák collakm@gmail.com redakcia@casopiskvalita.sk „Odstráň závislosť kvality na kontrole! Nahraď potrebu masovej kontroly zabudovaním kvality priamo do výrobku od počiatočnej fázy jeho života.“ Wiliam Joseph Deming resumé Pokračujeme v seriáli o nezhodách a chybách pri uplatňovaní manažérskych systémov. Úroveň seriálu sa zvýši uvedením príkladov z praxe skúsených kolegov. Preto posielajte svoje námety na adresy: redakcia@casopiskvalita.sk alebo autorovi: collakm@gmail.com. Stačí ibaČítať viac…

23sep/16
Falšování potravin - když honba za ziskem nebere ohledy

Falšování potravin – když honba za ziskem nebere ohledy

Jiří Bašta Lloyd´s Register Quality Assurance Technical coordinator resumé Vícero problémů, které se objevily u různých potravin a souvisí s falšováním potravin, jejích složek s cílem získat ekonomický prospěch záměnou dražší složky nebo potraviny jako takové, určitě zatřáslo důvěrou v to, co jíme. Všichni jsme konzumenti a zákazníky, a tak se problémy s jejich bezpečnosti dotýkají nás všech. O zájmuČítať viac…

22aug/16
Struktura oddelenia kvality a pocet kvalitarov

Štruktúra oddelenia kvality a počet kvalitárov v rámci výrobného podniku

Michal Čierny Askoll Slovakia s.r.o. manažér kvality a technického oddelenia resumé Oddelenie kvality má a bude mať vždy významnú úlohu v rámci podniku, ktorý produkuje výrobky alebo poskytuje služby a je jeho snahou plniť požiadavky zákazníka, legislatívne a právne predpisy. Neodlúčiteľnou súčasťou riadenia oddelenia kvality je aj manažment spolupracovníkov v rámci oddelenia. V článku som sa zameral na to, akéČítať viac…

31máj/16
Jak vybirat dodavatele skoleni Six Sigma

Jak vybírat dodavatele školení Six Sigma

Miroslav Kohl Lloyd´s Register Quality Assurance Lead assessor & senior trainer Ivan Miller Lloyd´s Register Quality Assurance Lead assessor & senior trainer resumé Sigma Sigma je v současné době jednou z možných řešení požadavků zákazníků nebo managementu firmy na realizaci procesu zlepšování. Pokud taková organizace však nemá předchozí zkušenosti s touto metodikou, využívá služeb školící/poradenské organizace. A právě hlavním kritériímČítať viac…

09mar/16
Hlavne nedostatky pri uplatnovani manazerskych systemov

Hlavné nedostatky pri uplatňovaní manažérskych systémov 13. časť

Mikuláš Čollák MASM Michalovce resumé Pokračujeme v seriáli o nezhodách a chybách v praxi manažérskych systémov. V každom pokračovaní vyzývame skúsených kolegov, aby nám posielali príklady z vlastnej praxe. Stačí iba stručný opis príkladu nezhody/chyby alebo i pozitívneho poznatku a kontakt na autora, ktorého budeme citovať. Radi by sme spoznali i vaše ohlasy na seriál (i nesúhlasné – v polemikeČítať viac…

25feb/16

Minimalizácia fyzického zaťaženia zamestnancov pri ručnej manipulácii s bremenom na vybranom pracovisku

Rastislav Beňo Materiálovotechnologická fakulta STU v Trnave Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu odborný asistent Tomáš Zelenay Materiálovotechnologická fakulta STU v Trnave Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu študent resumé Ručná manipulácia s bremenami patrí ešte stále medzi neoddeliteľné súčasti pracovnej náplne zamestnancov pri výkone ich pracovnej činnosti. Účinky a vplyvy realizácie daného typu práce na podpornopohybovú sústavu sú známe. Či užČítať viac…

05dec/15
Hlavne nedostatky pri uplatnovani manazerskych systemov

Hlavné nedostatky pri uplatňovaní manažérskych systémov 12. časť

Mikuláš Čollák MASM Michalovce redakcia@casopiskvalita.sk resumé Seriál o nedostatkoch (nezhodách a chybách) v praxi manažérskych systémov pokračuje. V tomto čísle sa zameriame na chyby, ale uvedieme aj pozitívne príklady k procesu vzdelávania ľudí vo firmách. Je to bezpochyby mimoriadne dôležitý proces. Veď je zrejmé, že na kvalifikačnej úrovni a na praktických zručnostiach závisí plynulosť a kvalita prevádzky alebo poskytovanej služby.Čítať viac…

18nov/15

Riešenie predĺženej konzultácie/poradenstva pomocou vybraných nástrojov manažérstva kvality

Hajnalka Németh certifikovaná výživová poradkyňa členka Aliance výživových poradců ČR resumé Príspevok pojednáva o oblasti, ktorá je menej praktikovaná v praxi poradcov. Zvýšenie efektivity procesu konzultácie/poradenstva môže znamenať i využívanie nástrojov manažérstva kvality pri riešení problémov. Každé riešenie a neustále zlepšovanie poradenstva by malo byť založené na zhromažďovaní potrebných informácií a ich usporiadaním do súvislostí, nájdením si vzťahov, ako iČítať viac…

31aug/15
Hlavne nedostatky pri uplatnovani manazerskych systemov

Hlavné nedostatky pri uplatňovaní manažérskych systémov 11. časť

Mikuláš Čollák MASM Michalovce redakcia@casopiskvalita.sk resumé Seriál o nedostatkoch (nezhodách a chybách) v praxi manažérskych systémov pokračuje a v tomto čísle sa zameriame na prácu s ľuďmi. Ide o azda najvýznamnejší komplex procesov manažérstva. Suroviny i pomocné látky vstupujúce do výrobného procesu vieme špecifikovať – a keď to nie je možné, vieme proces validovať, t.j. nastaviť tak, aby výstup zČítať viac…