Ľudské zdroje

23nov/15

Význam certifikácie osôb v oblasti manažérskych systémov

Ľubomír Bušfy Certifikačný orgán pre osoby Slovenskej spoločnosti pre kvalitu vedúci certifikačného orgánu Certifikát a certifikácia – pojmy známe aj menej známe. Obyčajne ich dávame do súvislosti s vydaním potvrdenia o absolvovanom vzdelávaní alebo s procesom overovania zhody s požiadavkami rôznych štandardov a následným vystavením potvrdenia o plnení požiadaviek. Principiálne rozlišujeme certifikácie produktov, systémov a osôb. Čo teda znamená certifikáciaČítať viac…

24okt/14

Zvyšovanie ľudskej spoľahlivosti je nikdy nekončiaca cesta

Viera Šuvadová Slovenské elektrárne, a.s.,  člen skupiny Enel centrálny koordinátor pre program spoľahlivosti ľudského činiteľa resumé Príspevok hovorí o tom, akým spôsobom je v spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., člen skupiny Enel (SE, a.s.) zavedený Program spoľahlivosti ľudského činiteľa (Program). Stručne popisuje „čo je to program spoľahlivosti ľudského činiteľa“, aké nástroje sú používané v rámci zvyšovania spoľahlivosti, čo je to ľudskáČítať viac…

28júl/14

Kvalita v sociálnych službách

Odborná sekcia Rady Národného programu kvality SR Mária Kovaľová Rada Národného programu kvality SR podpredseda odbornej sekcie Ondrej Buzala Rada Národného programu kvality SR tajomník sekcie resumé Kvalita v našich zariadeniach sociálnych služieb je síce často skloňovaná, ale väčšinou v zmysle, že na ňu nie sú peniaze. Alebo, že stojí príliš veľa peňazí. Kvalita však v skutočností nie je oČítať viac…

16júl/14

Zvýšenie úspešnosti podnikov v kontexte vnútropodnikovej komunikácie

Hajnalka Németh PC CENTER manažérka resumé Komunikácia zohráva významnú úlohu pri dosahovaní výkonnosti firiem a je faktorom, ktorý výrazne určuje rozvoj a postavenie podnikov na trhu. Príspevok sprehľadňuje základné prvky vnútropodnikovej komunikácie a predpoklady jej úspešnosti. Načrtnú sa aj možnosti merania a hodnotenia úspešnosti podnikovej komunikácie. Úvod V zásade od komunikácie medzi zamestnancami závisí výkon a úspešnosť podniku. Vnútropodniková komunikáciaČítať viac…

12júl/14

Kvalita člověka jako základ kvality národa aneb co je hrubé domácí štěstí

Šárka Janků Vysoká škola báňská – TU Ostrava „Svět potřebuje nový ekonomický model, který nebude sledovat jen množení peněz, ale také míru lidského štěstí“, prohlásil generální tajemník OSN Pan Ki-mun. Úvodem Příspěvek pojednává o oblasti, která je sice hodně diskutovaná, ale již méně praktikována. V médiích, ve školách, ve firmách i na veřejnosti stále můžeme slyšet o tom, že kvalitaČítať viac…

24apr/14

Sestry v ZSS – nástroj kvality v starostlivosti o vážne a dlhodobo chorých

Zuzana Fabianová Ošetrovateľské centrum/ZSS Slnečný dom, n.o. predstaviteľ manažmentu pre kvalitu resumé Vážne a dlhodobo chorého seniora si v nemocnici dlho „nepodržia“. Po zvládnutí akútnych zdravotných ťažkostí hospitalizácia končí a veľmi rýchlo nastupuje problém zabezpečenia adekvátnej ošetrovateľskej starostlivosti. Blízki pacientov by chceli veriť, že v zariadeniach sociálnych služieb je primeraná odborná pomoc štandardom. To sú ich očakávania. Aká je všakČítať viac…

08apr/14

World Café (Kaviareň sveta)

Peter Neuhybel TIMAN s.r.o. konzultant resumé V predchádzajúcich číslach časopisu KVALITA sme predstavili niekoľko kreatívnych postupov vhodných na generovanie nápadov a inováciu produktov, služieb alebo pracovných postupov. Väčšina techník, ktoré sme opísali, sa využíva v skupine 10 až 15 účastníkov, vo výnimočných prípadoch s tímom 20 účastníkov. Technika popísaná na nasledujúcich stranách využíva potenciál veľkej skupiny ľudí, ktorých názory násČítať viac…