Národná cena SR za kvalitu

08mar/17
Ceny sú rozdané, víťazi a ocenení roka 2016 sú známi

Ceny sú rozdané, víťazi a ocenení roka 2016 sú známi

Katarína Kašubová Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky útvar kvality Dňa 8. novembra 2016 sa v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave konalo slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaží Národná cena SR za kvalitu 2016, Národná cena SR za spoločenskú zodpovednosť 2016 a ďalších súťaží v oblasti kvality, ktorých vyhlasovateľom je Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR. Rok ubeholČítať viac…

06mar/17
Kia Motors Slovakia víťaz Národnej ceny SR za kvalitu v roku 2016

Kia Motors Slovakia víťaz Národnej ceny SR za kvalitu v roku 2016

Radim Skála Kia Motors Slovakia s.r.o. manažér kvality Predstavenie spoločnosti – súčasnosť Kia Motors Slovakia je jediný výrobný závod spoločnosti Kia Motors Corporation v Európe. Automobilka postavená na zelenej lúke s výrobnou kapacitou 350 000 vozidiel za rok sa nachádza na strednom Slovensku v obci Teplička nad Váhom pri Žiline. Ako jediná automobilka na Slovensku má vlastnú motoráreň (v dvochČítať viac…

02mar/17
Trnavská univerzita v Trnave víťaz Národnej ceny SR za kvalitu v roku 2016

Trnavská univerzita v Trnave víťaz Národnej ceny SR za kvalitu v roku 2016

Adriana Krupová Trnavská univerzita v Trnave koordinátorka pre kvalitu Do podujatí organizovaných počas Európskeho týždňa kvality sa už niekoľko rokov zapája aj Slovenská republika a to vyhlasovaním národných cien v oblasti kvality a spoločenskej zodpovednosti. Národnú cenu SR za kvalitu a Národnú cenu SR za spoločenskú zodpovednosť vyhlasuje jej garant Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, ktorý je zároveňČítať viac…

15sep/16
Ing. Adriana GALISOVÁ, PhD. TOP manažérka kvality pre rok 2015

Ing. Adriana GALISOVÁ, PhD. TOP manažérka kvality pre rok 2015 v oblasti súkromný sektor

Ako sme uviedli v poslednom minuloročnom čísle časopisu KVALITA a SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ, TOP manažérkami kvality pre rok 2015 sa stali ženy. V tomto čísle prinášame rozhovor s druhou z ocenených. Môžete nám prezradiť najdôležitejšie míľniky vo Vašej doterajšej kariére? Dôležitých míľnikov v mojej profesionálnej kariére bolo niekoľko. Prvá veľká zmena nastala, keď v roku 1996 som sa zamestnala v nemeckejČítať viac…

15feb/16

Žijeme kvalitou, oceňujeme najlepších

Dňa 10. novembra 2015 sa v Historickej budove Národnej rady SR v Bratislave konalo slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaží Národná cena SR za kvalitu 2015, Národná cena SR za spoločenskú zodpovednosť 2015 a ďalších súťaží v oblasti kvality, ktorých vyhlasovateľom je Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR. Ako každý rok, i tohtoročný november bol v mnohých krajinách venovaný rôznym podujatiamČítať viac…

08nov/14

Najlepšie organizácie dokázali svoju výnimočnosť

Katarína Kašubová Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR odbor kvality Katarína Verešová Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR odbor kvality Niet pochýb, že každý subjekt s cieľom zvyšovania svojej konkurencieschopnosti a plnenia požiadaviek svojich zákazníkov využíva všetky dostupné nástroje a metódy, ako posilniť svoju pozíciu na trhu. Kvalita je pritom prioritou a jednoznačným meradlom efektívnosti a účinnosti organizácie.Čítať viac…

04aug/14

Spoločenská zodpovednosť organizácií

Odborná sekcia Rady Národného programu kvality SR Iveta Paulová Rada Národného programu kvality SR predseda odbornej sekcie strategická skupina NPK SR – člen Jaromíra Vaňová Centrum výnimočnosti a zodpovedného podnikania, o.z. resumé Ak chce byť organizácia úspešná a konkurencieschopná, nestačí, keď dokáže vyrobiť kvalitné  výrobky, resp. poskytnúť očakávanú službu. Svoje aktivity musí riadiť tak, aby svojimi dopadmi bola prospešná ajČítať viac…