Národná cena SR za spoločenskú zodpovednosť

08mar/17
Ceny sú rozdané, víťazi a ocenení roka 2016 sú známi

Ceny sú rozdané, víťazi a ocenení roka 2016 sú známi

Katarína Kašubová Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky útvar kvality Dňa 8. novembra 2016 sa v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave konalo slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaží Národná cena SR za kvalitu 2016, Národná cena SR za spoločenskú zodpovednosť 2016 a ďalších súťaží v oblasti kvality, ktorých vyhlasovateľom je Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR. Rok ubeholČítať viac…

15feb/16

Žijeme kvalitou, oceňujeme najlepších

Dňa 10. novembra 2015 sa v Historickej budove Národnej rady SR v Bratislave konalo slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaží Národná cena SR za kvalitu 2015, Národná cena SR za spoločenskú zodpovednosť 2015 a ďalších súťaží v oblasti kvality, ktorých vyhlasovateľom je Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR. Ako každý rok, i tohtoročný november bol v mnohých krajinách venovaný rôznym podujatiamČítať viac…

08nov/14

Najlepšie organizácie dokázali svoju výnimočnosť

Katarína Kašubová Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR odbor kvality Katarína Verešová Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR odbor kvality Niet pochýb, že každý subjekt s cieľom zvyšovania svojej konkurencieschopnosti a plnenia požiadaviek svojich zákazníkov využíva všetky dostupné nástroje a metódy, ako posilniť svoju pozíciu na trhu. Kvalita je pritom prioritou a jednoznačným meradlom efektívnosti a účinnosti organizácie.Čítať viac…