Témy

12apr/14

Vznik Centra excelence při České společnosti pro jakost

Jan Taraba Národní informační středisko podpory kvality ředitel resumé Pro české firmy se otevírá cesta k výraznému zvýšení efektivity i zisku. Rada kvality České republiky, Česká společnost pro jakost a Sdružení pro oceňování kvality oznámily na konci minulého měsíce zahájení plného provozu prvního Centra excelence EFQM v České republice. Pro české firmy a podnikatelé se tím otvírá cesta ke sdíleníČítať viac…

08apr/14

World Café (Kaviareň sveta)

Peter Neuhybel TIMAN s.r.o. konzultant resumé V predchádzajúcich číslach časopisu KVALITA sme predstavili niekoľko kreatívnych postupov vhodných na generovanie nápadov a inováciu produktov, služieb alebo pracovných postupov. Väčšina techník, ktoré sme opísali, sa využíva v skupine 10 až 15 účastníkov, vo výnimočných prípadoch s tímom 20 účastníkov. Technika popísaná na nasledujúcich stranách využíva potenciál veľkej skupiny ľudí, ktorých názory násČítať viac…

04apr/14

Niekoľko slov ku knihe Audity kvality

Mikuláš Čollák konzultant pre manažérske systémy Je nesporné, že interný audit manažérskych systémov je najlepšou metódou pre uplatnenie trvalého zlepšovania v organizácii. A je jedno, o akú organizáciu ide: výrobnú firmu, ministerstvo, poskytovateľa služieb, úrad, školu, či futbalový klub. Ba dokonca i v rodine sa interný audit dá uplatniť. Ide totiž o cieľavedomý, plánovitý proces, pri ktorom posudzujeme možnosť zlepšeniaČítať viac…