Recenzie

09nov/17
Pozitivní leader

Pozitivní leader

Jan Mühlfeit Melina Costi Vydavateľ: Management Press v spoločnosti Albatros Media a.s. Praha, 2017 Pred niekoľkými dňami som úplnou náhodou natrafila na YouTube na výbornú prednášku, ktorá odznela v Bratislave v máji tohto roku na jednej konferencii. Bola to prednáška Jana Mühlfeita, globálneho stratéga, kouča, mentora a bývalého prezidenta Microsoft Corporation pre Európu, ktorá ma osobne veľmi zaujala. V prednáškeČítať viac…

25aug/16
Management inovací

Jaromír Veber a kol.: Management inovací

doc. Ing. Iveta Paulová, PhD. Vedúca Katedry manažmentu Vysoká škola manažmentu/CityUniversity of Seattle so sídlom v Bratislave Pri zakúpení uvedenej publikácie som sa rozhodla, že pripravím do časopisu recenziu knihy. Avšak po prečítaní textu na obale som sa plne stotožnila s autorom úvodníka, a tak ho prinášam v plnej verzii i našim čitateľom: Spoločenská situácia sa v posledných desaťročiach významneČítať viac…

08aug/16
Systemy managementu kvality

Nová kniha profesora Nenadála o měření v systémech managementu kvality

prof. Ing. Jiří Plura, CSc. vedoucí katedry managementu kvality Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství VŠB – Technická univerzita Ostrava Nenadál, Jaroslav Systémy managementu kvality. Co, proč a jak měřit? Management Press, Praha, 2016, 302 s. Jedno z pravidel managementu kvality říká: „Co se dá změřit, změř! Co se nedá měřit, převeď na měřitelné!“ Avšak není měření jako měření. Zatímco měřeníČítať viac…

04máj/16
Kvalita sociálnych služieb v kocke I

Kovaľová, M. – Buzala, O.: Kvalita sociálnych služieb v kocke I.

Recenzia odbornej publikácie Recenziu spracovala: doc. Ing. Iveta Paulová, PhD. Vysoká škola manažmentu/City University of Seattle predsedníčka Centra výnimočnosti a zodpovedného podnikania, o.z. Prednedávnom uzrela svetlo sveta odborná kniha od autorov Márie Kovaľovej a Ondreja Buzalu: Kvalita sociálnych služieb v kocke I. Obaja autori sú priekopníkmi implementácie manažérstva kvality v organizáciách sociálnych služieb na Slovensku. V roku 2003 založili InštitútČítať viac…

04apr/14

Niekoľko slov ku knihe Audity kvality

Mikuláš Čollák konzultant pre manažérske systémy Je nesporné, že interný audit manažérskych systémov je najlepšou metódou pre uplatnenie trvalého zlepšovania v organizácii. A je jedno, o akú organizáciu ide: výrobnú firmu, ministerstvo, poskytovateľa služieb, úrad, školu, či futbalový klub. Ba dokonca i v rodine sa interný audit dá uplatniť. Ide totiž o cieľavedomý, plánovitý proces, pri ktorom posudzujeme možnosť zlepšeniaČítať viac…