Spoločenská zodpovednosť

29nov/17
Zainteresované strany a ich zapojenie do procesu zavedenia spoločenskej zodpovednosti v organizáciách

Zainteresované strany a ich zapojenie do procesu zavedenia spoločenskej zodpovednosti v organizáciách

Gabriela Bogdanovská Technická univerzita v Košiciach vysokoškolský pedagóg resumé S pojmom stakeholderi sa stretávame pri spoločenskej zodpovednosti organizácií. Týmto pojmom sú označované všetky zainteresované strany, osoby, inštitúcie alebo organizácie, ktoré majú vplyv na chod organizácie alebo sú ňou ovplyvňované. Každá organizácia má svoju skupinu stakeholderov, ktorí majú pre ňu zásadný význam. Cieľom tohto príspevku je pomôcť organizáciám správne vymedziť skupinuČítať viac…

27nov/17
Podnikáme odpovědně: Ocenění na míru ušité malým a středním podnikům

Podnikáme odpovědně: Ocenění na míru ušité malým a středním podnikům

Julie Borovcová Česká společnost pro jakost Národní středisko podpory kvality specialistka CSR Rada kvality ČR přijímá přihlášky do třetího ročníku ocenění za společenskou odpovědnost „Podnikáme odpovědně“. Program na míru ušitý pro malé a střední podniky vyhlašuje Rada společně s Asociací společenské odpovědnosti, Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR a P3 – People, Planet, Profit. Proč zrovna malé aČítať viac…

24nov/17
Od výkonnosti k hodnoteniu spoločenskej zodpovednosti

Od výkonnosti k hodnoteniu spoločenskej zodpovednosti

Hajnalka Németh P.N.L. Elektro s.r.o. externá konzultantka – manažérka resumé Zmeny v konkurenčnom prostredí vyžadujú zmenu pohľadu na spoločenskú zodpovednosť, výkonnosť a konkurencieschopnosť podnikov. Táto práca sa snaží podporiť proces sledovania (hodnotenia) výkonnosti podniku za kľúčové v živote každého podniku, keďže výkonnosť je prepojená aj so spoločenskou zodpovednosťou (ďalej len „CSR“), ako aj konkurencieschopnosťou. Zavedenie sledovania a hodnotenia výkonnosti podnikuČítať viac…

20nov/17
Ceny SDGs: Česko zná vítěze prestižního ocenění za naplňování Cílů udržitelného rozvoje OSN

Ceny SDGs: Česko zná vítěze prestižního ocenění za naplňování Cílů udržitelného rozvoje OSN

Lucie Mádlová Asociace společenské odpovědnosti zakladatelka a výkonná ředitelka Na konci května se v České republice udělovaly historicky první Ceny SDGs. Česká republika se tak stala jednou z prvních zemí na světě, kde se prestižní ocenění za udržitelnost, společenskou odpovědnost a za naplňování Cílů udržitelného rozvoje od OSN udělily. Do prvního ročníku cen za naplňování Cílů udržitelného rozvoje (Sustainable DevelopmentČítať viac…

08nov/17
Ceny SDGs: Prestižní ocenění za naplňování Cílů udržitelného rozvoje OSN poprvé v ČR

Ceny SDGs: Prestižní ocenění za naplňování Cílů udržitelného rozvoje OSN poprvé v ČR

Lucie Mádlová Asociace společenské odpovědnosti zakladatelka a výkonná ředitelka Cíle udržitelného rozvoje (Sustainable Development Goals – SDGs) mění svět k lepšímu. Svými aktivitami v oblasti udržitelnosti přispívají všichni – vlády, firmy, neziskové organizace i jednotlivci. A ti nejlepší z nich si bezesporu zaslouží ocenění. Ceny SDGs demonstrují partnerství a spolupráci mezi státní správou a soukromým sektorem (tzv. Public Private Partnership).Čítať viac…

06nov/17
Ceny hejtmana za společenskou odpovědnost

Ceny hejtmana za společenskou odpovědnost

Julie Borovcová Česká společnost pro jakost Národní středisko podpory kvality specialistka CSR Jak přiblížit koncept společenské odpovědnosti malým podnikatelům, středním podnikům a do veřejné správy a zároveň rozšířit jejich zájem o něj? Velké množství organizací se dnes společenskou odpovědností a udržitelným rozvojem zabývá i nad rámec zákonných povinností. Některé více, některé méně, některé aniž by to samy tušily, jiné naopakČítať viac…

29mar/17
Spoločenskou zodpovednosťou ku konkurencieschopnejšej firme

Spoločenskou zodpovednosťou ku konkurencieschopnejšej firme

Hajnalka Németh P.N.L. Elektro s.r.o. externá konzultantka – manažérka resumé V príspevku predstavujem trendy spoločenskej zodpovednosti. Cieľom je upriamiť pozornosť na aktuálnu potrebu uplatnenia spoločenskej zodpovednosti v praxi firiem. Možno ju chápať ako záväzok firiem usilovať sa o také stratégie a robiť také rozhodnutia, respektíve vykonávať také aktivity, ktoré sú žiaduce z pohľadu hodnôt spoločnosti. Spoločenská zodpovednosť vychádza predovšetkým zČítať viac…

27mar/17
Giving Tuesday, celosvětový svátek dárcovství se slavil také v Česku

Giving Tuesday, celosvětový svátek dárcovství se slavil také v Česku

Lucie Mádlová Asociace společenské odpovědnosti výkonná ředitelka Letos vůbec poprvé se podařilo prostřednictvím Asociace společenské odpovědnosti uvést mezinárodní svátek dárcovství, takzvaný Giving Tuesday, také do České republiky. V úterý 29. listopadu 2016 se do oslav v Česku zapojila tisícovka firem, neziskových organizací, škol, rodin i jednotlivců a darovala svou podporu, čas či finanční částku potřebným. V loňském roce se doČítať viac…

06okt/16
Global Compact 2030

Česká republika se na několik dní stala celosvětovým centrem společenské odpovědnosti firem a udržitelného podnikání

Lucie Mádlová Asociace společenské odpovědnosti zakladatelka a výkonná ředitelka resumé Na Summit GLOBAL COMPACT 2030: Looking in the Future of Corporate Sustainability s podtitulem „There is no time to waste“, který se konal 4. května 2016 ve Veletržním paláci v Praze, se sjelo na 300 klíčových hráčů ovlivňujících budoucnost udržitelného podnikání. Účastníci i špičkoví řečníci z celého světa, kteří vČítať viac…

20máj/16
Rada kvality CR a udrzitelny rozvoj

Rada kvality ČR a udržitelný rozvoj

Pavel Ryšánek Národní středisko podpory kvality poradce ředitele Světová klimatická konference v Paříži v prosinci 2015 za účasti hlav států, jejímž cílem bylo dosažení dohody o postupném snižování emisí skleníkových plynů, byla důležitým mezníkem ve snahách světové populace o udržitelný rozvoj ve světě. Jedna z definic říká, že Udržitelný rozvoj (Sustainable development) je takový způsob rozvoje lidské společnosti, který uvádíČítať viac…