Spoločenská zodpovednosť

16máj/16
Spolecenska odpovednost nic noveho v CR

Společenská odpovědnost – nic nového v ČR

Růžena Petříková Vysoká škola podnikání, a.s. vedouci sekce Kvalita a výrobní procesy Šárka Janků Vysoká škola podnikání, a.s. pedagogický pracovník resumé Předložený příspěvek je veden snahou reagovat na jednoduchou otázku. Proč je důležité učit se i z historických zkušeností? U průkopníků společenské odpovědnosti a vrátit jí to, co jí patří především : potřebu osobní odpovědnosti každého z nás….. Úvod „ŽijemeČítať viac…

06nov/15

Systém hodnotenia spoločenskej zodpovednosti

Jean-Marc Dochot Národný korešpondent CAF, Belgicko Generálny poradca pre organizačný manažment a RĽZ Úvod Koncepcia spoločenskej zodpovednosti vznikla v období druhej priemyselnej revolúcie (1880-1920). V tomto období sa privátny sektor musel začať zaoberať aj sociálnymi potrebami verejnosti. Prvé aktivity spájané so spoločenskou zodpovednosťou mali filantropický alebo ochranársky charakter. Ich cieľom bolo riešiť chyby, sprevádzajúce kapitalistickú ekonomiku. Neskôr sa táto problematikaČítať viac…

30okt/15

Startuje druhý ročník projektu Odpovědná škola

Lucie Mádlová Asociace společenské odpovědnosti výkonná ředitelka s mottem: „Společensky odpovědným se člověk nerodí, společensky odpovědným se stává.“ Právě nyní startuje přihlašování do druhého ročníku projektu Odpovědná škola. Tuto značku uděluje Asociace společenské odpovědnosti školám, které kromě klasického vzdělávání žáků vnímají kulturní, sociální a vzdělávací potřeby místa, ve kterém působí. Projekt Odpovědná škola je inovativní v tom, že učí školyČítať viac…

28okt/15

Nevidia a predsa čítajú, píšu e-maily, cestujú

Môže byť život v tme kvalitný? Ivana Potočňáková Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska manažérka pre fundraising resumé Život bez jedného zo základných zmyslov nie je jednoduchý, dá sa však prežiť kvalitne. Dôležitým predpokladom je vyrovnanie sa s postihnutím. S podporou najbližšieho okolia, vlastnou motiváciou a využitím optických či kompenzačných pomôcok môže žiť nevidiaci šťastné a plnohodnotné dni. „Ideš pekne popriČítať viac…

22okt/15

Lepší svět vyžaduje více odpovědnosti v byznysu

Lucie Mádlová Asociace společenské odpovědnosti výkonná ředitelka resumé Oslavy 15. výročí založení iniciativy United Nations Global Compact vyvrcholily letos v červnu setkáním předních světových byznys lídrů, zástupců OSN, představitelů vládního, akademického i občanského sektoru v aule Valného shromáždění OSN v New Yorku. Vůbec poprvé za účasti představitelů Národní sítě Global Compact Česká republika. United Nations Global Compact (UN GC) jeČítať viac…

14sep/15

Najviac si cením človeka a život sám

Gordana Turuk výnimočnosť, jedinečnosť, charizma, nevyčerpateľná energia, entuziazmus, ľudskosť… Iveta Paulová predseda Centra výnimočnosti a zodpovedného podnikania, o. z. Keď sa pripravoval obsah tohto čísla časopisu, rátala som s tým, že nosným príspevkom bude moje vyznanie k výnimočnej a jedinečnej osobnosti. Toto rozhodnutie sa vo mne zrodilo už pred niekoľkými mesiacmi, kedy som mala možnosť na jednej akcii sa zoznámiťČítať viac…

02sep/15

Podnikové školy firmy Baťa jako inspirace pro současné odborné vzdělávání

Gabriela Končitíková Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně studentka doktorského programu Šárka Janků Vysoká škola podnikání, a.s. pedagogický pracovník Růžena Petříková Vysoká škola podnikání, a.s. vedouci sekce Kvalita a výrobní procesy resumé Baťova soustava řízení je i v současnosti fenoménem, který nebyl doposud překonán. Tomáš Baťa a jeho firma je většinou spojována s výrobou, řízením výroby a procesy. Sám Tomáš BaťaČítať viac…

24máj/15

Spoločenská zodpovednosť majiteľa ovocného sadu

Juraj Ďurdiak riaditeľ Divadlo Nová scéna, Bratislava resumé Moje tvrdenia neuvádzam ako pravdu. Je to moje videnie problémov a skúseností na príkladoch, ktoré ma vzrušujú, dráždia, nadchýňajú a niekedy aj znechucujú. Ak sa touto témou chce niekto zaoberať do hĺbky, nie je možné, aby nenačrel do sociálnej problematiky. Aby si nezopakoval definície etiky a morálky. Nemôže obísť ani politologickú rovinu,Čítať viac…

20máj/15

MODEL ZET model hodnotenia spoločenskej zodpovednosti

Iveta Paulová CVZP o.z., predseda, predseda Odbornej skupiny Rady kvality NPK SR Spoločenská zodpovednosť Jaromíra Vaňová CVZP o.z. člen resumé Medzi aktivity Rady NPK SR na obdobie 2013 – 2016 pre zlepšovanie podnikateľského prostredia a úspešnosť podnikania okrem iného patrí aj koordinácia programu spoločenskej zodpovednosti (SZ).  Na podporu rozvíjania spoločenskej zodpovednosti v Slovenskej republike bola vytvorená súťaž Národná cena SlovenskejČítať viac…

12máj/15

Zapojení českých firem a organizací do iniciativy OSN Global Compact

Lucie Mádlová Asociace společenské odpovědnosti Zakladatelka a výkonná ředitelka Předsedkyně odborné sekce Společenská odpovědnost a udržitelný rozvoj Rady kvality ČR resumé Mnoho firem a organizací stále netuší, co si mají pod pojmem společenská odpovědnost vlastně představit. Global Compact představuje deset základních principů, které komplexně provádí napříč společenskou odpovědností – počínaje oblastí ekologie až po problematiku korupce. Principy jsou platné jakČítať viac…