Systémy kvality a manažérstva

11dec/17
Desiatky firiem čaká energetický audit

Desiatky firiem čaká energetický audit

Marián Harčárik TÜV SÜD Slovakia, s. r. o. vedúci audítor Cieľom energetického auditu je znížiť energetickú náročnosť tam, kde sa energiami plytvá, a zabezpečiť, že toto obmedzenie nenaruší rôzne funkcie. Dobrý energetický audítor vám zo všetkých možných opatrení odporučí tie najzmysluplnejšie pre vašu firmu a reálne zhodnotí návratnosť investícií do nich. Firmy, ktorých sa od roku 2014 týka povinnosť absolvovaťČítať viac…

08dec/17
ISO/TS 22163:2017 nový štandard manažérstva kvality v železničnom priemysle

ISO/TS 22163:2017 nový štandard manažérstva kvality v železničnom priemysle

Juraj Kliment LRQA, HF TU Košice, KIM Lead Assessor & senior trainer Marek Šolc HF TU Košice, KIM vysokoškolský pedagóg resumé V októbri 2016 organizácia UNIFE oznámila, že ISO technická komisia 269 potvrdila, že celosvetový štandard pre systémy manažérstva kvality v oblasti železničnej dopravy IRIS Rev. 02 bude nahradený novou verziou s novým názvom ISO/TS 22163:2017. Organizácia ISO reprezentovaná ISOČítať viac…

06dec/17
Risk manažment

Risk manažment

Michal Čierny Matador Automotive riaditeľ kvality resumé V dnešnej dobe, keď sa so zmenou ISO 9001 a IATF 16 949 veľa hovorí o risk manažmente, som pripravil pár riadkov o tom, že to vôbec nie je nič „nové“ a že existuje niekoľko praktických možností ako sa s risk manažmentom v podniku „popasovať“. Risk manažment a jeho história Prvá doba riskČítať viac…

04dec/17
AS9100:2016 – přechod na novou verzi standardu kvality v leteckém průmyslu

AS9100:2016 – přechod na novou verzi standardu kvality v leteckém průmyslu

Petr Kocián Lloyd’s Register Quality Assurance Lead Assessor resumé K dlouho očekávanému vydání nové revize AS9100:2016 došlo v loňském roce na podzim v návaznosti na vydání nové revize ISO 9001:2015. V následujícím pojednání se pokusím stručně vysvětlit, jaké změny a proč jsou v nové revizi AS9100:2016. Vydáním Annexu SL v roce 2012 začala éra sjednocování standardů pro systémy řízení kvality.Čítať viac…

01dec/17
Kacírske pohľady na novelizované normy

Kacírske pohľady na novelizované normy

Mikuláš Čollák collakm@gmail.com redakcia@casopiskvalita.sk resumé Na svojom názore o zbytočnej zložitosti systémových noriem ISO trvám, ale ich zavádzanie presadzujem a budem presadzovať. Chcem len, aby boli písané rečou, ktorej rozumejú ľudia, ktorí pracujú v našich organizáciách. A keď nerozumieme normám, „preložíme“ ich do zrozumiteľnej reči – opíšme procesy tak, aby ich každý vo firme pochopil. 1. pohľad: Pozrime sa naČítať viac…

03nov/17
IATF 16949 2016 prechod na novu verziu standardu kvality v automobilovom priemysle

IATF 16949:2016 – prechod na novú verziu štandardu kvality v automobilovom priemysle

Juraj Kliment LRQA, HF TU Košice, KIM Lead Assessor & senior trainer Marek Šolc HF TU Košice, KIM Vysokoškolský pedagóg resumé Koncom minulého roka publikovala organizácia IATF zastrešujúca certifikačnú schému podľa IATF 16949 novú revíziu štandardu manažérstva kvality ISO/TS 16949:2009 vrátane Pokynov pre certifikáciu podľa IATF 16949:2016 – 5. vydanie (IATF Rules) vo viacerých jazykových mutáciách vrátane českej verzie prostredníctvomČítať viac…

01nov/17
Co je nove v subore noriem STN ISO 9000

Čo je nové v súbore noriem STN ISO 9000?

Jozef Grauzeľ MASM – Systémy kvality predseda TK – 22 pri ÚNMS SR Minulý rok 01. 11. 2016 Medzinárodná organizácia pre normalizáciu vydala normu ISO/TS 9002 s názvom Quality management systems – Guidelines for the application of ISO 9001:2015. Zavedenie tejto normy do sústavy noriem STN sa realizuje prekladom a norma bola zaradená do plánu činnosti TK 22 s predpokladanýmČítať viac…

30okt/17
Informacna bezpecnost je zodpovednostou celej organizacie

Informačná bezpečnosť je zodpovednosťou celej organizácie

Pavel Horník TÜV SÜD Slovakia, s. r. o. vedúci audítor pre ISO/TS 16949:2009 Prínosy zavedenia a certifikácie podľa normy ISO/IEC 27001: • prostredníctvom systematického prístupu zabezpečuje kontinuitu podnikania a minimalizuje straty z podnikateľskej činnosti, • zlepšuje porozumenie obchodných aspektov, dáva istotu, že investície do bezpečnosti informácií boli nasmerované efektívne, • nezávisle potvrdzuje, že organizačné riziká sú náležite identifikované prostredníctvom posudzovaniaČítať viac…

28okt/17
Kompetencie zamestnancov v kontexte noriem ISO

Kompetencie zamestnancov v kontexte noriem ISO 9001:2015 a ISO 14001:2014

Jaromíra Vaňová Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave vysokoškolský pedagóg Iveta Paulová Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, pracovisko Bratislava vysokoškolský pedagóg Edita Hekelová Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, pracovisko Bratislava rektorka resumé Súčasný prístup k efektívnemu riadeniu organizácií závisí najmä od „mäkkých“ faktorov, kde nesporne patrí úloha manažérov (lídrov), spôsob, úroveň a formy komunikácie, ale najmä jednoznačné definovanie zodpovednostíČítať viac…

22jún/17
Zefektívňovanie procesov organizácie verejných služieb využitím Lean Six Sigma

Zefektívňovanie procesov organizácie verejných služieb využitím Lean Six Sigma

Pavel Večeřa Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR manažér kvality resumé Metodika Lean Six Sigma je všeobecne, niekedy až dogmaticky, vnímaná ako medika určená pre výrobné podniky, ideálne so sériovou výrobou. Príspevok rúca predsudky a uvádza príklad využitia Six Sigma v organizácii verejných služieb, v ktorom využitie jednotlivých nástrojov dostáva pod kontrolu realizované manažérske rozhodnutia. Skúsenosti zČítať viac…