Systémy kvality a manažérstva

20jún/17
Aplikácia Baldrige business modelu na vybraných podnikateľských subjektoch

Aplikácia Baldrige business modelu na vybraných podnikateľských subjektoch

Otília Zorkóciová Ekonomická univerzita v Bratislave vysokoškolský pedagóg Lenka Škodová Ekonomická univerzita v Bratislave interný doktorand Hodnotenie výkonnosti organizácie – podnikateľské modely Východiskový rámec pre určenie dosiahnutého stavu excelentnosti tvoria modely Business Excellence (MBE) so stálymi kritériami, na základe ktorých je možné jednotlivé podniky nielen objektívne hodnotiť, ale aj navzájom porovnať. Ide o strategický prístup, ktorý dokáže včas rozpoznať trendyČítať viac…

18apr/17
Zvažování rizik v systému managementu kvality ISO 9001:2015

Zvažování rizik v systému managementu kvality ISO 9001:2015

Miroslav Kohl Lloyd‘s Register Quality Assurance Lead Assessor & senior trainer resumé Pojetí zvažování rizik bylo v předchozích vydáních ISO 9001 obsazeno implicitně, např. formou požadavků na plánování, přezkoumávaní a zlepšování. Jedním z hlavních záměrů systému managementu kvality je působit jako preventivní nástroj. Tato mezinárodní norma proto neobsahuje samostatnou kapitolu nebo článek o preventivním opatření. Zvažování rizik použité v tétoČítať viac…

06apr/17
Aké zmeny v certifikácii prichádzajú pre dodávateľov v segmente Automotive - a čo so sebou prinášajú?

Aké zmeny v certifikácii prichádzajú pre dodávateľov v segmente Automotive – a čo so sebou prinášajú?

Certifikácia podľa požiadaviek revidovanej ISO/TS 16949: 2009 Pavel Horník TÜV SÜD Slovakia, s. r. o. vedúci audítor pre ISO/TS 16949:2009 International Automotive Task Force (združenie OEM výrobcov automobilov) – alebo v skratke IATF – dokončil dokumenty pre prechod na nový štandard pre dodávateľov v oblasti Automotive. Na konferencii tento centrálny orgán v apríli minulého roku zoskupil 200 zástupcov zo 44Čítať viac…

04apr/17
Bez znalosti Paretova pravidla nelze být úspěšný

Bez znalosti Paretova pravidla nelze být úspěšný

Karel Červený Talent Innovation s.r.o. jednatel společnosti Paretovo pravidlo, kterému se říká pravidlo malých příčin a velkých následků, je nejdůležitějším principem, který nás obklopuje. Je velká škoda, že se od malička neučí na školách stejně jako malá násobilka. Kdyby je znali všichni politici, stratégové, top manažeři, konstruktéři a vývojáři, kvalitáři, úředníci, plánovači, učitelé, rodiče, policisté, sociologové, svět by vypadal úplněČítať viac…

30dec/16
IATF 16949 – vydanie nového štandardu manažérstva kvality v automobilovom priemysle sa blíži

IATF 16949 – vydanie nového štandardu manažérstva kvality v automobilovom priemysle sa blíži

Juraj Kliment LRQA, HF TU Košice, KIM Lead Assessor Marek Šolc HF TU Košice, KIM vysokoškolský pedagóg resumé Cieľom článku je poskytnúť kľúčové informácie o pripravovanom novom vydaní normy ISO/TS 16949:2009 a rovnako priblížiť čitateľom najvýznamnejšie zmeny v texte tohto návrhu štandardu kvality v dodávateľskom reťazci výrobcov automobilov – IATF 16949, ktorý normu ISO/TS 16949 nahradí. Zároveň poskytne užitočný návod,Čítať viac…

27dec/16
Využitie manažérskych prístupov riadenia v miestnych samosprávach

Využitie manažérskych prístupov riadenia v miestnych samosprávach

Gabriela Bogdanovská Technická univerzita v Košiciach odborný asistent resumé Každý z nás je občas nútený využiť služby samospráv. Pri návšteve týchto inštitúcií očakávame, že nám budú poskytnuté služby, ktoré splnia naše očakávania. Realita je však často iná. Mnohí z nás odchádzajú z úradov sklamaní a nahnevaní. V tejto súvislosti je nevyhnutné zaoberať sa otázkou manažovania orgánom miestnych samospráv tak, abyČítať viac…

24nov/16
Vhodnost, přiměřenost, účinnost a efektivnost systémů managementu kvality - jejich vnímání a posuzování

Vhodnost, přiměřenost, účinnost a efektivnost systémů managementu kvality – jejich vnímání a posuzování

Jaroslav Nenadál Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava Katedra managementu kvality FMMI profesor resumé Příspěvek reaguje na požadavek normy ISO 9001:2015 o přezkoumávání a posuzování vhodnosti, přiměřenosti, efektivnosti a výkonnosti systémů managementu kvality. Tyto pojmy vysvětluje a popisuje jejich vzájemnou provázanost. Uvádí také výsledky průzkumu vnímání a posuzování těchto rysů systémů managementu kvality mezi českými průmyslovými organizacemi a navrhujeČítať viac…

28sep/16
Jak postavit váš podnikový risk management

Jak postavit váš podnikový risk management?

Vladimír Volko Lean consultant resumé V aktuálním znění norem EN ISO 9001:2015 pro systémy manažmentu kvality můžeme spatřit výraznou změnu spočívající v orientaci na řízení rizik. Z doplňkového aspektu systémů podnikového řízení, který již dlouho znají např. podniky automobilového průmyslu z ISO/TS 16949, se v novém znění norem EN ISO 9001:2015 stává stěžejní aspekt řízení požadovaný nyní po každém podniku.Čítať viac…

17aug/16
Nova revize standardu ISO 13485 2016 spatrila svetlo sveta

Nová revize standardu ISO 13485:2016 spatřila světlo světa

Jana Maršálková Lloyd´s Register Quality Assurance Lead assessor resumé Nová revize ISO 13485:2016 (Zdravotnické prostředky. Systémy managementu kvality. Požadavky pro účely předpisů) byla po zdlouhavém schvalovacím procesu oficiálně vydána 1. března 2016. Tento standard definuje požadavky systému managementu kvality pro organizace, které vyvíjejí, vyrábějí, instalují a zajišťují servis zdravotnických prostředků včetně výrobců materiálů nebo komponent, které jsou používány pro zdravotnickéČítať viac…

04júl/16
Procesny pristup a uvazovanie zalozene na riziku v ISO 9001_2015

Procesný prístup a uvažovanie založené na riziku v ISO 9001:2015

Jozef Grauzeľ MASM – Systémy kvality, Martin resumé The article examines two approaches solutions at ISO 9001 standard revision. There are process approach and risk – based thinking. Process approach is not unknown while risk – based is the most significant change at revised standard. Z praxe vyplýva, že aj keď sa procesný prístup zaviedol do systémov manažérstva kvality súboromČítať viac…