Jazyk a kvalita


Karol Frühauf
INFOGEM AG Baden, Švajčiarsko

Dnes ráno, cestou do práce, som si v električke sadol vedľa jednej dievčiny, pôvodom z Afriky. Celý čas rozprávala v telefóne jazykom, ktorému som nerozumel. Dvom slovám, resp. jednému zvratu a jednému slovu som rozumel: „Meine Güte” (ateistická forma ‘Môj Ty Bože’) a „Schlägerei” (bitka). Nechcem filozofovať o vzťahu Afričanov k Bohu či k výmene názorov násilím. Pripomenulo mi to ale veľmi živo moju prvú návštevu na konferencii o kvalite, bolo to niekedy začiatkom 80-tych rokov. Hádzali tam na mňa pojmy ako plánovanie kvality, riadenie kvality, skúšanie kvality atď. Rozumel som približne toľko, ako dnes ráno z telefonátu africkej dievčiny.

Ešte som nikdy v živote dovtedy (a ani odvtedy) neplánoval kvalitu. Plánoval som vždy len prácu a zdroje, ktoré tú prácu majú vykonať. Nikoho som dovtedy (ani odvtedy) nevidel riadiť kvalitu. Keď niekto niečo riadil, tak vykonanie práce. Nikdy v živote som neskúšal kvalitu, ani neviem, ako by som to mal robiť. Ja som už vtedy vedel, ako sa skúšajú požiadavky, ako návrh alebo konštrukcia výrobku, ako samotný výrobok, ako sa skúšajú pracovné postupy. Vedel som tiež, že výsledok skúšania je výrok o kvalite skúšaného predmetu. Ale skúšať kvalitu, priznám sa, dodnes nedokážem.

Medzičasom som si tiež zvykol na to, že manažéri kvality sa sťažujú, že nemajú v manažmente podporu, ktorú by potrebovali, aby sa vec kvality mohla u nich vo firme presadiť. Možno je to tým, že nehovoria o práci a o výrobku, ale hovoria nejakou exotickou rečou, z ktorej manažment rozumie akurát ‘bitka’ a ‘Môj Ty Bože’.

Zürich – Altstetten, 30. októbra 2013