Kvalitou k vyšší výkonnosti


R. Petříková
odborný garant konference

S tímto tématem vstoupí do svého 23. ročníku připravovaná konference s mezinárodní účastí KVALITA – QUALITY 2014. Tato se uskuteční tradičně v Ostravě ve dnech 13. – 14. května 2014.

Abychom lépe dostáli zvolenému tématu konference, připravili jsme pro tento ročník řadu programových změn. Jedním z klíčových záměrů je především vytvořit širší prostor pro výměnu zkušeností, poznatků a názorů s cílem získat pro naše potenciální účastníky mj. i novou inspiraci pro další kvalitní práci.

Novinkou je rovněž celá plejáda nově vyhlášených témat, které vzešly převážně z anket účastníků posledního ročníku, jako např.: Výkonnost procesů a organizací; Organizační kultura, učení a znalosti; Leadership, motivace a trvalé zlepšování; Nástroje a techniky kvality; Sítě, partnerství a kooperace; Inovační schopnost v dodavatelském řetězci a vztahy se zákazníky; Kvalita, kreativita a inovace; Management rizik; Lean přístupy a kvalita; Společenská odpovědnost organizací.

Na základě přihlášených příspěvků v současné době koncipujeme vlastní program pléna, sekcí, workshopů i panelové diskuze, vše bude prezentováno ve finální programové pozvánce (ta bude účastníkům k dispozici počátkem dubna 2014, fyzicky i na web stránkách DTO CZ, s.r.o. – www.dtocz.cz). I samotná struktura programu konference doznala drobných úprav, jedinou tradicí bude doprovodné setkání pedagogů SŠ a VŠ zabývajících se výukou kvality, které proběhne jako obvykle bezprostředně den před konferencí. Už dnes můžeme prozradit jména některých osobností, které jsme přizvali, a které již potvrdili svoji účast. Vedle řady významných tuzemských odborníků přijali účast i zahraniční hosté, ze kterých bych jmenovala alespoň Karola Frühaufa, lektora a poradce kvality (Švýcarsko), který se ujme řízení panelu. Význam celé akce jistě podtrhne účast Jense Dahlgaarda, odborníka a pedagoga (Švédsko), Su Mi Dahlgaard-Park, vysokoškolské profesorky (Švédsko) a dalších.

Celou akci připravuje tradičně kolektiv pracovníků z pořádající společnosti DTO CZ, s.r.o., za který si dovoluji Vás, i Vaše spolupracovníky, srdečně pozvat k účasti.