Vznik Centra excelence při České společnosti pro jakost


Jan Taraba
Národní informační středisko podpory kvality
ředitel

resumé
Pro české firmy se otevírá cesta k výraznému zvýšení efektivity i zisku.

Rada kvality České republiky, Česká společnost pro jakost a Sdružení pro oceňování kvality oznámily na konci minulého měsíce zahájení plného provozu prvního Centra excelence EFQM v České republice. Pro české firmy a podnikatelé se tím otvírá cesta ke sdílení zkušeností se zaváděním a využíváním moderních metod řízení z ČR i ze zahraničí. Centrum excelence EFQM tak pomůže snížit zaostávání České republiky v této oblasti, což může významně zlepšit ekonomické výsledky a konkurenceschopnost našich firem.

Moderní metody řízení jsou v zahraničí využívány v mnohem větší míře než v České republice. Zejména u malých a středních podniků je situace velmi špatná. Jak ukázal průzkum, který se uskutečnil ve spolupráci Rady kvality ČR a Asociace malých středních podniků živnostníků, provedený ve vzorku malých a středních firem, téměř 80 % podnikatelů žádnou moderní metodu řízení nezná, tudíž ji ani nemůže využívat. Tento alarmující výsledek vedl Radu kvality ČR k úsilí o větší zpřístupnění těchto metod našim podnikatelům a Centrum Excelence se jeví jako vhodný nástroj.

Zkušenosti ze zahraničí dokazují, že moderní metody řízení mohou velmi významně pomoci ke zvýšení konkurenceschopnosti, ekonomických výsledků a tím i zaměstnanosti a daňových příjmů státu. Důkazy se opírají o renomované zahraniční studie. Tak například podle průzkumů Univerzity v Leicesteru může zavedení a využívání modelu Excelence zvýšit tržby v průměru o 77 % oproti firmám, které model nevyužívají. Podobně optimistické jsou výsledky prezentované univerzitou ve Vídni, nebo dlouhodobé studie obdobného modelu MBA ve Spojených státech. Přitom výsledky jsou obdobné u firem různých velikostí i oborů činnosti.

Centrum excelence je zaměřené na v současnosti nejosvědčenější metody řízení (Model excelence EFQM, CAF, CSR). Jeho hlavním cílem je pomáhat tuzemským firmám i organizacím veřejného sektoru zavádět tyto osvědčené metody řízení a především sdílet zkušenosti s používáním modelu, sdílet nejlepší manažerské praxe a motivovat úspěšné subjekty k účasti v některém z programů Národní ceny kvality ČR. Díky podpoře Ministerstva průmyslu a obchodu a vzhledem k tomu, že Centrum excelence bude provozovat nezisková organizace, mohou tuzemské firmy získat vstup do Centra excelence i zavedení modelu Excelence (nebo jeho varianty pro veřejnou správu – modelu CAF) s minimálními náklady.

Nabídka služeb Centra excelence nepochybně může pomoci zvrátit trend zaostávání České republiky v moderních metodách řízení. Aby ale centrum plnilo svoje poslání, je třeba zajistit účast dostatečného počtu firem a organizací, které se chtějí zlepšovat, sdílet informace a které se chtějí rovnat nejlepším organizacím ve svém oboru nejen v České republice, ale i v Evropě a ve světě. Centrum excelence proto vítá další členy, přičemž nezáleží na tom, jsou-li organizace malá nebo velká, poskytovatel služeb nebo výrobce, či zda působí v soukromém či veřejném sektoru. Excelenci je možné nalézt všude.

Bližší informace včetně schváleného statutu, podmínek členství a aktuálních členů tohoto centra naleznete na stránkách České společnosti pro jakost www.csq.cz.