START EUROPE – nový program oceňování v rámci Národní ceny kvality České republiky


Petr Koten
Česká společnost pro jakost
výkonný ředitel

resumé
Národní cena kvality České republiky vstoupila rokem 2014 do svého dvacátého ročníku. Jednou z novinek je zařazení zcela nového programu Rady kvality ČR, programu oceňování START EUROPE, který je kompatibilní s mezinárodním oceněním Committed to Excellence udělovaného EFQM.

Zjednodušeně lze říci, že v rámci dosavadních programů Národní ceny kvality České republiky (zejména START PLUS a EXCELENCE) jde o to, provést sebehodnocení vůči Modelu excelence EFQM a získat od hodnotitelů maximální počet bodů, od kterého se odvíjí udělení příslušného ocenění.

START EUROPE

V letošním roce byl zaveden program oceňování START EUROPE, který se od dosavadních programů Rady kvality liší. Uchazeči v tomto programu sice rovněž provádějí sebehodnocení dle jimi zvoleného nástroje (např. dle dotazníku START, Quick Check), ale těžiště je kladeno na úspěšnou realizaci projektů zlepšování, které mají měřitelné výsledky. Tyto projekty nejčastěji vycházejí z identifikovaných slabých stránek v rámci sebehodnocení. Mohou však i posilovat existující silné stránky.

Smyslem programu START EUROPE tedy není „honba“ za bodovým ziskem, ale jde především o to, aby účastníci pochopili celý proces sebehodnocení a byli schopni řídit projekty (akční plány) zlepšování, které mají smysl. Navíc se uchazeč naučí řídit projekty podle metodiky RADAR, která je spíše známá jako nástroj sebehodnocení než jako nástroj řízení projektů.

Podmínkou udělení ocenění v programu je úspěšná realizace alespoň dvou projektů zlepšování. Tyto projekty jsou obvykle realizovány v rozpětí 6 – 9 měsíců. Jakmile jsou projekty uskutečněny, přichází k uchazeči tzv. validátor (pracovník Sdružení pro oceňování kvality), který sice ověří výstupy sebehodnocení, ale hlavně se věnuje realizovaným projektům. Úspěšná organizace získá ocenění národní – Perspektivní organizace, ale i mezinárodní – Committed to Excellence. Je třeba zdůraznit pozitivní motivační úlohu Rady kvality, která přispívá v plné výši na úhradu poplatku EFQM za vydání mezinárodního osvědčení.

Zkušenosti se sebehodnocením v České společnosti pro jakost

Česká společnost pro jakost (ČSJ), která je národním partnerem EFQM, přináší do České republiky novinky a produkty z EFQM. S cílem praktického prověření doporučovaného postupu sebehodnocení a se zřejmým záměrem zlepšit se, byl v červnu 2012 zahájen proces sebehodnocení v ČSJ dle výše uvedeného postupu. Do jara 2013 byly realizovány projekty zlepšování a následně proběhla návštěva validátora, který konstatoval úspěšné splnění kritérií pro udělení ocenění Committed to Excellence. Další kolo sebehodnocení proběhlo na jaře 2014. Ze získaných zkušeností vyplynulo, že pro proces sebehodnocení je třeba:

  • podpora vrcholového vedení,
  • informovanost pracovníků o smyslu sebehodnocení,
  • odborná způsobilost pracovníků, kteří sebehodnocení provádějí,
  • uvolnění časových kapacit (v případě ČSJ to bylo cca 7 dní práce příslušných týmů).

S ohledem na dobré zkušenosti s programem oceňování EFQM Committed to Excellence doporučila ČSJ zavedení analogického (výše uvedeného) programu do Národní ceny kvality ČR s názvem START EUROPE.

Závěrem

Sebehodnocení podle Modelu excelence EFQM  lze používat bez ohledu na sektor (soukromý či veřejný) a velikost organizace. Sebehodnocení není nutné využívat pouze pro vnitřní potřebu. V případě zájmu se může organizace přihlásit do některého z programů Národní ceny kvality, kde kromě zpětné vazby od hodnotitelů může získat i příslušné ocenění, které lze marketingově využít.