Nejlepší firmy a organizace si převzali ocenění „Excelentní firma“ a „Společenskyodpovědná firma“


Tomáš Kouřil
www.npj.cz

Na slavnostním večeru ve Španělském sále Pražského hradu byly 25. listopadu 2014 oceněny nejlepší firmy a organizace v programech Národní ceny kvality ČR a Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost.

V jediné soutěži firem pořádané v ČR podle mezinárodně platných pravidel – Národní ceně kvality ČR – získali v jubilejním 20. ročníku ocenění „Excelentní firma“ společnosti HYUNDAI MOTOR MANUFACTURING CZECH v kategorii průmysl a AHOLD CZECH REPUBLIC v kategorii obchod.

Vítězem a držitelem prestižního titulu „Excelentní organizace“ ve veřejném sektoru podle Modelu excelence EFQM se stala STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA MULTIMEDIÁLNÍ A PROPAGAČNÍ TVORBY, titul „Excelentní organizace“ obdržel i LIBERECKÝ KRAJ, KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE.

V hodnocení Národní ceny kvality podle modelu CAF byl vítězem a titul „Excelentní organizace“ získala MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 13, ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHY 13.

V Programu Národní ceny kvality ČR za společenskou odpovědnost získali za příkladný vztah ke společnosti a k naplňování principů udržitelného rozvoje titul „Společensky odpovědná firma“ DIAMO v kategorii průmysl a ROSSMANN v kategorii obchod.

Ve veřejném sektoru se vítězem a držitelem titulu „Společensky odpovědná organizace“ stal JIHOMORAVSKÝ KRAJ, KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE. Titulem „Společensky odpovědná organizace“ se může pyšnit i DŮM ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE.

Záštitu nad slavnostním večerem převzal prezident České republiky Miloš Zeman, premiér Bohuslav Sobotka, ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek a předseda Senátu PČR Milan Štěch.

Vzhledem k významu předávaných ocenění se slavnostního večera zúčastnili a ocenění vítězům předali představitelé vlády, parlamentu, průmyslových a podnikatelských svazů a další hosté.

„Porovnat se s těmi nejlepšími a učit se z jejich zkušeností je výbornou cestou pro zvyšování konkurenceschopnosti a zlepšování úrovně řízení českých firem. Je ale škoda, že naše podniky a organizace nevyužívají této možnosti v obdobně velkém měřítku, jako je tomu ve vyspělých zemích Evropy,“ řekl ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek. „Pokud bychom dokázali spojit tradiční českou kreativitu s důrazem na systém a perfektní organizaci, což jsou parametry běžné u zahraničních konkurentů, nepochybně by to mělo velmi pozitivní vliv na exportní výkon i ekonomické výsledky našeho hospodářství,“ dodal ministr Jan Mládek.

Prestiž Národních cen kvality vyplývá s komplexnosti jejich hodnocení. Posuzují firmu jako celek ze všech možných pohledů a umožňují objektivně porovnat společnosti různých oborů i velikostí. Jsou udělovány ve více než 80 zemích světa podle stejných principů a pravidel. V zahraničí je získání Národní ceny kvality nejvyšší metou, jíž může firma dosáhnout. Jejich předávání se tradičně ujímají předsedové vlád, hlavy monarchií či prezidenti. V USA je statut ceny a její předávání prezidentem přímo zakotveno ve federálním zákoně.

„Díky využití Modelu excelence EFQM jsou Národní ceny kvality nesrovnatelné s jakýmkoli jiným oceněním na světě. Model je schopen nejen firmu komplexně a objektivně posoudit a porovnat s ostatními, ale současně upozorňuje na chyby a umožňuje kontinuální zlepšování výsledků ve všech oblastech. Firma, která se do Programu Národní ceny kvality zapojí, tak může získat nejen mezinárodně uznávané prestižní ocenění, ale za velmi výhodných podmínek aplikuje i výkonný nástroj na zlepšování,“ vysvětlil Robert Szurman, předseda Rady kvality ČR. Využití Modelu excelence EFQM je pro účastníky Národních cen kvality skutečně významným bonusem. Tento model, vyvinutý na zakázku největších evropských koncernů, je považován za nejúspěšnější manažerský nástroj současnosti. Podle nezávislých studií zlepšuje jeho dlouhodobé používání ekonomické výsledky firem o desítky procent.

„Ve vyspělém světě je používání Modelu excelence EFQM pro řízení firmy prakticky samozřejmostí. V zemích západní Evropy jej využívají 2/3 velkých a středních firem, ale i desetitisíce těch menších. Důvod je prostý: zkušenosti i nezávislé studie univerzitních týmů ukazují, že používání Modelu zlepšuje ekonomické výsledky o desítky procent v porovnání s obdobnými firmami, které Model nevyužívají. A tak průkazná čísla jsou pro zkušené manažery jasným argumentem,“ doplnil předseda představenstva Sdružení pro oceňování kvality, Vladimír Straka.

Model excelence EFQM ale nepřináší výborné výsledky jen při nasazení ve firmách. Také v organizacích veřejné správy, zdravotnictví, školství ale i v armádě a policii pomáhá k vyšší efektivitě, lepšímu řízení a kontinuálnímu zlepšování. Pro státní úřady byla dokonce vyvinuta Evropským institutem pro veřejnou správu speciální varianta – Model CAF.

Pozitivní zkušenosti ze světa ale zatím české podnikatele přesvědčily jen v malé míře. Model excelence EFQM se u nás – ve srovnání se světem – používá velmi málo. Může za to nízká úroveň znalostí o Modelu mezi manažery a nedůvěra k jakýmkoli systémům. Model využívají především firmy se zahraničními vlastníky, které jeho výhody dobře znají od svých mateřských společností. Čeští podnikatelé přitom mají cestu k modelu mnohem jednodušší a levnější, než jejich zahraniční konkurenti. Ministerstvo průmyslu a obchodu podporuje Program Národních cen kvality, takže účast a zavedení modelu stojí firmu jen minimum nákladů. Ti, kdo s managementem kvality začínají, mohou využít jeho zjednodušené varianty START a START Plus. V rámci letošního 20. ročníku oceňování přibyl ještě nový program START Europe. V jeho rámci se organizace neoceňuje za dosažení bodového skóre, ale za to, že zvládá celý proces sebehodnocení vůči Modelu excelence EFQM a je schopna dosahovat prokazatelných zlepšení.

Také v oblasti Společenské odpovědnosti organizací (CSR), která je ve světě považována za jednu z nejvýznamnějších podmínek pro úspěšné fungování firem na trhu, máme v České republice hodně co dohánět. Zatímco západní firmy využívají CSR v marketingu a reklamě a často na ní staví celou svoji strategii, u nás většina podnikatelů i organizací zatím spíš přemýšlí, jak toto téma uchopit. I v této oblasti může významně pomoci Program Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost.

„Vláda si plně uvědomuje význam, jaký má téma společenské odpovědnosti pro budoucnost. Proto v letošním roce přijala – ve spolupráci s Radou kvality – Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací, který má naplno nastartovat a rozvinout využívání CSR v českých podmínkách. Národní cena ČR za společenskou odpovědnost je důležitou součástí tohoto plánu, protože pomáhá zavést koncept společenské odpovědnosti jednoduše a efektivně,“ vysvětlil Robert Szurman.

Kromě Národních cen ČR za společenskou odpovědnost připravila Rada kvality i regionální Program Cen hejtmana za společenskou odpovědnost, takže i menší, nebo na omezeném území působící firmy, mají příležitost, jak využít výhod, které správně zvedený koncept CSR skýtá.

„České firmy už nemohou déle problematiku CSR ignorovat. Už i u nás se významná skupina zákazníků – zejména z mladší generace – zajímá o to, jak firmy chrání životní prostředí, jak se zapojují do dobročinných kulturních, sportovních a společenských aktivit a podle toho mění i své nákupní preference. Správně nastavený systém Společenské odpovědnosti organizací se tak stává nezanedbatelnou konkurenční výhodou a programy Rady kvality jsou nejlepší cestou, jak na tuto výhodu dosáhnout,“ vysvětlila Lucie Mádlová, místopředsedkyně odborné sekce pro CSR při Radě kvality ČR.

Principy hodnocení v Národní ceně ČR za společenskou odpovědnost vychází z nejlepších zahraničních zkušeností, takže vítěz ceny má všechny předpoklady získat i auditorské osvědčení podle standardu GRI, které je v současné době celosvětově prestižním oceněním konceptu společenské odpovědnosti. Kromě ocenění v Programech Rady kvality ČR byly na slavnostním večeru předána i další ocenění: Cena Anežky Žaludové, Manažer kvality roku 2014, Cena za publicistický přínos v oblasti kvality, Ekoznačka EU, Česká kvalita – Czech Made, Ocenění za podporu AGE MANAGEMENTU a Ocenění za dlouhodobou spolupráci.