The best student´s project 2014


Yulia Šurinová

Úspešné ukončenie 1. ročníka súťaže

13. októbra 2014 sa v Trnave na pôde Materiálovotechnologickej fakulty STU zišli autori najlepších diplomových a bakalárskych prác, prihlásených do súťaže „The best student´s project 2014“. Súťaž bola organizovaná nadšencami z praxe, ktorí chceli absolventom a študentom vysokých škôl pomôcť sa zviditeľniť, ukázať svoje zaujímavé projekty a do budúcna viac prepojiť prax a školstvo. O zaujímavosti tejto akcie svedčí aj záujem zo strán súkromných firiem, ktorých zástupcovia prejavili záujem o účasť na podujatí (Ikea Slovensko, ZF Sachs, Boge, Miba Steeltec, Kongsberg, Vacuumschmelze, Biometrix, Binder Slovakia, Bosch CZ, TOMRA Sorting Solutions a iné).

Z celkového počtu takmer 30 prác zo Slovenskej technickej univerzity, Technickej univerzity v Košiciach, Vysokej školy manažmentu v Trenčíne a Žilinskej univerzity do finále postúpilo 9 diplomových a 1 bakalárska práca.

Vo finále boli prezentované zaujímavé a praktické projekty z oblasti priemyselného inžinierstva, manažérstva výroby a manažérstva kvality. Témy projektov boli rozličné: Optimalizácia skladových priestorov, Štandardizácia pracovísk, 5S, Znižovanie zoraďovacích časov – SMED, Zefektívňovanie procesov, LPA audity – Kamishibai, Plánovanie experimentov (DoE), Simulácia procesov, MTM a podobne.

Podujatie otvoril zástupca vedenia Materiálovotechnologickej fakulty STU v Trnave, prof. Ing. Miloš Čambál, PhD. Finále moderoval hlavný organizátor súťaže a zakladateľ portálu www.produktivne.sk, Radovan Martišovič.

Hlavnú cenu – účasť na tréningovom programe a projekte z oblasti priemyselného inžinierstva alebo inovácií v hodnote 1 500 EUR – od spoločnosti IPA Slovakia získal projekt Vladimíra Krajča s názvom Návrh efektívneho montážneho procesu na montážnom pracovisku VS 20 pomocou MTM UAS v podniku ZF Boge Elastmetall Slovakia v Trnave, a.s.

Autor druhého najlepšie hodnoteného projektu Filip Galgóci s názvom práce Návrh opatrení na úpravu dispozičného riešenia odbytového skladu oddelenia výroby osobných spojok a dvojhmotnostných zotrvačníkov spoločnosti ZF SACHS Slovakia, a.s. získal školenie z oblasti projektového manažmentu v hodnote 500 EUR od spoločnosti Comm-Pass.

Tretí v poradí, projekt Jána Juroša – Návrh na zefektívnenie procesu pretypovania vulkanizačných lisov pomocou metodiky SMED v podniku ZF Boge Elastmetall Slovakia, a.s., Trnava – získal účasť na konferencii, ktorú organizuje spoločnosť IPA Slovakia.

Cenu Slovenskej spoločnosti pre kvalitu (účasť na vybranom školení v oblasti kvality v automotive) odovzdal prezident SSK Milán Šesták Mariánovi Drábikovi za prácu Projekt zvyšovania účinnosti systému LPA formou Kamishibai v spoločnosti Martinrea Slovakia Fluid Systems, s.r.o.

Autori prvých troch najlepších prác navyše získali ročné predplatné časopisu Perspektívy kvality od ČSJ  a ročné predplatné časopisu KVALITA. Čitatelia časopisu KVALITA sa môžu tešiť na články, ktoré vzniknú z prezentovaných projektov a budú publikované v ďalších číslach tohto časopisu. Zámerom projektu bolo skontaktovať študentov s praktickou verejnosťou, s firmami, aby získali nielen nové kontakty, ale aby otvorili možnosti pre ďalších rovesníkov. Projekt má tiež naučiť súkromnú sféru chodiť na vysoké školy a pýtať si študentov na spoluprácu, a preto už teraz avizujeme druhý ročník súťaže a vyzývame študentov a zástupcov slovenských i českých vysokých škôl sa zapojiť do druhého ročníka tohto úspešného projektu.