U malých a středních podniků postupně narůstá povědomí o společenské odpovědnosti


Lucie Mádlová
ČSJ, Národní středisko podpory kvality
specialistka na společenskou odpovědnost

Řada malých a středních podnikatelů uplatňuje odpovědné chování jako standardní součást řídících procesů. Oproti velkým podnikům se však jedná většinou o méně formální a intuitivní přístup. Odpovědné chování je jim mnohdy přirozené a vlastní. Neinformují o něm v rozsáhlých zprávách o společenské odpovědnosti. Podnikají odpovědně a se ctí. Působí v daném regionu a zcela přirozeně je zajímají otázky a témata týkající se jejich nejbližšího okolí. Ke společenské odpovědnosti je vedou většinou silné etické a osobní hodnoty majitelů či zakladatelů. Za každým podnikem stojí zajímavý příběh, který může být inspirací a příkladem ostatním.

Vyhlášena nová Cena za společenskou odpovědnost Podnikáme odpovědně

Cena oceňuje malé a střední podnikatele a rodinné firmy, jejichž odpovědné chování pozitivně ovlivňuje nejen ostatní organizace, ale i samotné spotřebitele. Zvláštní kategorii v ceně tvoří sociální podniky. Sociální podniky vyvíjejí podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí, svou činností zvyšují veřejný prospěch, vytváří pracovní příležitosti pro osoby se zdravotním nebo společenským znevýhodněním. Zisk je navíc z větší části použit pro další rozvoj sociálního podniku.

Cenu Podnikáme odpovědně letos vůbec poprvé vyhlašují Rada kvality ČR, Asociace společenské odpovědnosti, Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR a P3 – People, Planet, Profit v kategoriích:

  • malý a střední podnik,
  • rodinná firma a
  • sociální podnik.

Cena inspiruje média, aby se nezabývala společenskou odpovědností jen velkých firem, ale prostor dávala i silným příběhům ze světa odpovědného podnikání těch menších, mnohdy rodinných firem či sociálních podniků. Účastníci vyplňují krátký sebehodnotící dotazník. Ten je pro přehlednost rozdělen na samostatné oblasti (Regionální odpovědnost, Lidská práva a pracovní podmínky, Ekologie, Protikorupční opatření a Doplňkové otázky), které pokrývají různé oblasti společenské odpovědnosti. Je navržen tak, aby i podnik, který společenskou odpovědnost (CSR) ve své strategii prozatím neidentifikuje, pomohl zjistit svou pozici v rámci CSR a zhodnotit stávající aktivity. Úroveň společenské odpovědnosti poté posuzují kvalifikovaní hodnotitelé a následně odborná porota, která se skládá z významných představitelů a odborníků na CSR z řad podnikatelů, neziskových organizací i veřejné správy. První ročník ceny Podnikáme odpovědně byl oficiálně odstartován v listopadu 2014 u příležitosti slavnostního večera na Pražském hradě v rámci Měsíce kvality v ČR. Více informací k soutěži naleznete na stránkách Národní politiky kvality www.npj.cz.

Nový průvodce společenskou odpovědností pro malé a střední podniky

Je zřejmé, že v sektoru malých a středních podniků postupně narůstá povědomí o společenské odpovědnosti. Generální ředitelství Evropské komise sestavilo unikátního průvodce společenskou odpovědností právě pro malé a střední podniky, na kterém pracovalo na sto poradců CSR, kteří mají dlouholeté a hodnotné zkušenosti v poradenství v sociálních a environmentálních otázkách.

Jeho českou a aktualizovanou verzi s názvem „Tipy a triky – Společenská odpovědnost pro malé a střední podniky“ vydalo v září tohoto roku Národní středisko podpory kvality a Asociace společenské odpovědnosti. Průvodce umožňuje malým a středním podnikům stavět na špičkových metodách a pomáhá evropským podnikům nadále upevňovat jejich pozici globálních lídrů v oblasti společenské odpovědnosti firem. Podnikům ukazuje nové postupy a praktiky, které pomohou rozvíjet jejich již existující silné stránky a vnímat nové příležitosti s pozitivním dopadem na společnost.

Ačkoli je určen primárně poradcům, většinu rad lze aplikovat bez složitého poradenství. Stačí se jen otevřít řadě nápadů, tipům a trikům, které nabízí a pochopit tak význam společenské odpovědnosti v kontextu společenského očekávání. Pochopit, že CSR není nic složitého ani nákladného a že vytvářet udržitelné hodnoty má smysl. Tisknout a pomáhat lze zároveň, a proto byl průvodce vytištěn v ne tak zcela obyčejné tiskárně. Tiskárna Broumov, prozatím jako jediná tiskárna u nás, je sociálním podnikem, který přispívá k zaměstnávání lidí se ztíženým přístupem na trh práce. Uvnitř průvodce naleznete také japonské origami, které v sobě symbolicky nese poselství v podobě jeho elektronické verze. Věděli jste, že daleko větší tradici než pouštění lampionů štěstí má pouštění svíček po vodě? Je to zábava, můžete to dělat kdykoli a postačí vám pouze papír, čajová svíčka a jednoduchý fotografický návod, který zde naleznete. Zjistíte, jestli jste si ještě nezapomněli hrát, potrénujete schopnost koncentrace a na chvíli prostě vypnete a uvolníte svůj stres.

O tištěnou publikaci včetně origami si můžete zdarma napsat na Národní středisko podpory kvality. V elektronické formě je volně ke stažení na www.npj.cz/tipypromsp.