XI. národná konferencia o kvalite


Katarína Kašubová
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
útvar kvality

Katarína Verešová
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
útvar kvality

resumé
„Kvalitou k výnimočnosti a spoločenskej zodpovednosti“ - to bolo mottom XI. národnej konferencie o kvalite, ktorá združila nielen „kvalitárov“ z rôznych kútov Slovenska, aby si vymenili skúsenosti a dozvedeli sa o nových projektoch v oblasti zvyšovania kvality a zefektívnenia riadenia organizácií súkromného i verejného sektora.

Konferencii predchádzal šansónovo – muzikálový večer vo veľmi pekných zrekonštruovaných priestoroch Štúdia Olympia Divadla Nová scéna v Bratislave. Tento spoločenský večer bol pre účastníkov konferencie voliteľný, ale kto sa ho zúčastnil, rozhodne neoľutoval. Okrem vydareného a samozrejme kvalitného kultúrneho vystúpenia mali účastníci možnosť neformálne podiskutovať so svojimi kolegami, ale aj s umelcami.

Odborná časť konferencie sa uskutočnila 27. novembra 2014 v hoteli Tatra v Bratislave. Konferenciu otvorila Jana Krivosudská, vedúca služobného úradu organizátora konferencie, Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.

Úvodná časť patrila víťazom 15. ročníka Národnej ceny SR za kvalitu, ktorí len týždeň po získaní ocenenia vstúpili do Siene slávy Národnej ceny SR za kvalitu. Tá združuje všetkých víťazov tejto súťaže. Organizácie HANIL E-HWA AUTOMOTIVE SLOVAKIA, s.r.o., I.TRAN., s.r.o. a Zariadenie sociálnych služieb Slnečný dom, n.o. sa svojím víťazstvom pridali k najúspešnejším organizáciám v priebehu pätnásťročnej histórie tejto súťaže. Počet víťazov tak od roku 2000 až dodnes predstavuje 33.

Odborný program konferencie bol rozdelený na doobedňajšiu plenárnu sekciu a poobede si mohlo vyše 110 účastníkov konferencie vybrať medzi sekciou verejnej správy a sekciou podnikateľského sektora.

Plenárna časť konferencie ponúkla zaujímavé príspevky, ktoré predstavili novinky, zaujímavé projekty v oblasti zlepšovania a zefektívnenia služieb verejnej správy, ako aj pohľad na rozvoj automobilového priemyslu na Slovensku, či skúsenosti v oblasti uplatňovania spoločenskej zodpovednosti.

Druhá časť konferencie rozdelená na dve sekcie bola zameraná najmä na inovácie vedúce k dosahovaniu výnimočnosti a trvalej udržateľnosti organizácií a aktivity upriamujúce sa na zvyšovanie spoločenskej zodpovednosti organizácií. So svojimi príspevkami vystúpili predstavitelia organizácií, ktorí ukázali, že niekedy stačí malá zmena v správaní alebo riadení a výsledkom môže byť veľký krok, ktorým môže organizácia predbehnúť svoju konkurenciu.