Hlavne nedostatky pri uplatnovani manazerskych systemov

Hlavné nedostatky pri uplatňovaní manažérskych systémov 10. časť


Mikuláš Čollák
MASM Michalovce
redakcia@casopiskvalita.sk

resumé
V tomto - jubilejnom 10. pokračovaní seriálu sa zameriame na procesy súvisiace s internou komunikáciou. Stretávame sa s niektorými nedostatkami, teda nezhodnými alebo chybnými postupmi, ktorých sa dopúšťajú najmä manažmenty firiem, zamestnanci alebo organizátori tímových podujatí. Ale pokúsime sa  poskytnúť i návody na správnu komunikáciu. Používame niekedy nekodifikované názvy. Ide najmä o to, aby textom rozumeli všetci čitatelia. Ospravedlňujeme sa kolegom, ktorým budú nasledujúce riadky vyznievať ako známe, lebo pravidlá komunikácie a komunikačné techniky dávno vo svojich firmách uplatňujú. Tento seriál je určený pre manažérov, ktorí (bez urážky) riadia svoje firmy živelne a amatérsky, ale (a to je dôležité!) chcú svoj štýl riadenia zmeniť.  Pre čitateľov, ktorým sa dostalo do rúk iba toto číslo: od začiatku seriálu zachovávame číslovanie názvov kapitol, príkladov i odporúčaní na riešenie nezhôd a chýb. Dôvodom je jednoznačná a jednoduchá citácia príkladov uvedených v predchádzajúcich častiach. Redakcia i autor radi privítajú i vaše pripomienky k seriálu alebo podnety a príklady z praxe. Píšte alebo mailujte na adresu redakcie: redakcia@casopiskvalita.sk alebo priamo autorovi: collakm@gmail.com.

34. Neurčené komunikačné toky

V dobre fungujúcej firme sú informačné spojenia formalizované – sú opísané tieto základné typy a druhy komunikácie:

  • interná komunikácia,
  • externá komunikácia,
  • zmiešané druhy komunikačných typov.

Nestanovené a nefungujúce informačné spojenia svedčia o živelnosti riadenia organizácie. Nielenže vedú k nedorozumeniam, ale ich dôsledkom sú zmätky, dezinformácie a chybné rozhodnutia.

Motto:
Dobrá komunikácia má rovnako povzbudzujúce účinky ako káva a rovnako ťažko sa po nej usína.
Anne M. Lindbergh

Ako vyplýva z názvu, interná komunikácia sa týka kontaktov vo vnútri organizácie. V organizáciách rôznych veľkostí, zamerania a stupňa informatizácie sa môžeme stretnúť s nasledujúcimi typmi internej komunikácie:
a) pracovné rozhovory „tvárou v tvár“,
b) porady,
c) dispečingy,
d) kontrola pracovísk,
e) zasadnutia tímov/konzíliá,
f) interné školenia.

Okrem týchto druhov kontaktov sa na internú komunikáciu môžu využívať i technické prostriedky:
g) intranet,
h) softvérové zariadenia,
i) písomná komunikácia,
j) nástenné noviny,
k) telefonáty,
l) prezentácie,
m) firemný rozhlas.

Jestvujú i iné metódy vnútorných komunikačných tokov, napr. videokonferencie. Avšak nie všetky druhy komunikačných kanálov sú vhodné a zavedené v každej organizácii…

… viac sa dočítate v aktuálnom čísle časopisu.