Kvalitárske poviedky SCIence CHIchtion – OMYL


Mikuláš Čollák
MASM Michalovce

Podnikovému sociológovi dodali psychoanalyzátor. Mašinka to bola múdra, vyrobená certifikovanou firmou. Prístroj mal byť – podľa želania sociológa – uspôsobený na profesné testy. Tieto robil na princípe citlivých analýz emisií pachov a merania svalových bioprúdov vylučovaných koncom ukazováka pravej ruky testovanej osoby. Stačilo vopchať spomínaný prst do chrómovanej trubičky. Prístroj párkrát zafučal – asi tak, ako keď sa šnupe tabak. Skutkový stav oňuchaného ukazováka porovnal s údajmi zakódovanými v bohatej databanke periférnej pamäti i s požiadavkami medzinárodnej normy ISO 9001 a výsledok bol hotový.

Sociológ sa bez meškania pustil do práce. Mal za cieľ otestovať celý podnik a na základe spôsobilosti pracovníkov, stanovenej ňuchadlom, pripraviť návrhy na ich presuny. V duchu videl obrovský kádrovo-personálny pohyb, ktorý bude nekompromisne presadzovať, opierajúc sa o objektivitu ňuchometra.

Najsamprv si vzal do parády jednu z divízií. Riaditeľ a zmocnenec pre kvalitu spolu so sekretárkou sa dostavili do psycholaboratória v stanovenú dobu. Sociológ s dôležitým výrazom na tvári vysvetlil prítomným princíp zázračného stroja a vyzval ich k požadovanej činnosti. Prvý nastúpil kvalitár. Nedôverčivo nakukol do chrómovanej rúrky, aby sa presvedčil, či ono zariadenie nie je opatrené zákerným štikačom prstov. Potom opatrne vopchal do trubice ukazovák. Mašina ňuchla, potom kýchla a po krátkej dobe sa na monitore objavil text:

Vyšetrovaná osoba pred 10 minútami držala v ruke sklenenú nádobu. Metrologická identifikácia podľa kap. 7.6 ISO 9001: objem 0,5 dcl. Záznam o kvalite obsahu: 50% etanol, 3% metanol a značné množstvo pribudliny. Identifikácia: domáca slivovica neštandardnej kvality, ale plniaca očakávania užívateľa. Z retroanalýzy svalových pohybov vyplýva, že vyšetrovaný rutinným vypitím vyprázdnil nádobu za 1 sek. Ide o recidivistu v manipulácii so sklenenými pohármi. Zo spätnej sledovateľnosti podľa kap. 7.5.3 ISO 9001 vyplýva záver pre súdnu expertízu: Notorický alkoholik.

Splnomocnenec zakašľal a z úst mu vypadla ocmúľaná hašlerka, ktorou doposiaľ úspešne dezodorizoval svoje slivovicové exhaláty pred šéfom.

„No počkaj!“ pomyslel si riaditeľ. Predtým než vyslovil káravé slová na adresu kvalitára, preveril v duchu sám seba. „Čo i keď ja zažijem blamáž?“ preblesklo mu hlavou. Ale keďže v ten deň ešte nepil, bez obáv vsunul prst do múdreho stroja. Obrazovka sa začervenala a oznámila:

Vyšetrovaná mužská ruka pred 180 minútami ohmatávala ženské telo, pričom objekt balila a manipulovala s ním, so súčasným uplatnením ochrany, čo je v súlade s kap. 7.5.5 ISO 9001. Identifikácia ženy: Vek asi 30 rokov, sedavé zamestnanie, často sa zaoberá varením kávy, čítaním časopisov a pletením svetrov, najmä v predpoludňajších pracovných hodinách. Spätné sledovanie dokazuje, že svalstvo skúmanej mužskej ruky vykazuje deformácie súvisiace s balením i ďalších ženských objektov. Záver pre súdnu expertízu: Vyšetrovaný je sexuálny maniak.

Prítomná sekretárka omdlela a sociológ si dodnes nevie vysvetliť prečo. Veď jej curiculum vitae zásadne končilo obligátnou vetou o usporiadanom manželskom živote.

Medzitým: Na kriminálke dvaja policajti násilím vopchali ukazovák brániaceho sa zločinca, známeho pod prezývkou Kasár, do trubice podobného psychoanalyzátora. Prístroj oznámil:

Ruka preverovanej osoby dnes v noci rýchlo pracovala s horákom autogénu za slabého osvetlenia baterkou. Pracovná charakteristika: Zručný, obetavý zvárač, s výcvikom odpovedajúcim kap. 6.2.2 ISO 9001. Pracuje spoľahlivo i za umelého osvetlenia, hodí sa na nočnú prácu.

Korene celého problému spočívali v tom, že výrobca omylom zamenil dodávku psychoanalyzátorov, z ktorých jeden bol účelovo programovaný pre fabriku na profesné testy pracovníkov a druhý pre kriminálku na usvedčovanie lotrov.