Odštartoval nový ročník súťaží zameraných na kvalitu a spoločenskú zodpovednosť


Katarína Kašubová
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
útvar kvality

Katarína Verešová
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
útvar kvality

V januári odštartovala prípravná časť súťaží zameraných na preukázanie výnimočnosti a spoločenskej zodpovednosti organizácií súkromného aj verejného sektora. Pre záujemcov o účasť v 16. ročníku Národnej ceny SR za kvalitu a 2. ročníku Národnej ceny SR za spoločenskú zodpovednosť sa uskutočnil informačný seminár, ktorý organizoval Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR ako vyhlasovateľ oboch súťaží.

Seminár sa konal 28. januára 2015 v hoteli TATRA v Bratislave s cieľom priblíženia oboch národných cien verejnosti. Organizácie mali možnosť získať bližšie informácie o priebehu, harmonograme, ale aj metodikách oboch súťaží.

Informačný seminár je už tradične prvou aktivitou, ktorú vyhlasovateľ súťaží organizuje na počiatku nového ročníka národných cien. Zároveň ide o veľmi dôležitú časť priebehu súťaží, nakoľko organizácie, ktoré zvažujú účasť v súťaži, majú na seminári možnosť vypočuť si všetky potrebné informácie a zároveň skúsenosti tých, ktorí uspeli v minulom ročníku…

… viac sa dočítate v aktuálnom čísle časopisu.