Zapojení českých firem a organizací do iniciativy OSN Global Compact


Lucie Mádlová
Asociace společenské odpovědnosti
Zakladatelka a výkonná ředitelka
Předsedkyně odborné sekce Společenská odpovědnost a udržitelný rozvoj Rady kvality ČR

resumé
Mnoho firem a organizací stále netuší, co si mají pod pojmem společenská odpovědnost vlastně představit. Global Compact představuje deset základních principů, které komplexně provádí napříč společenskou odpovědností – počínaje oblastí ekologie až po problematiku korupce. Principy jsou platné jak pro velké nadnárodní firmy, tak pro malé a střední podniky, neziskové organizace či školy.

Vláda České republiky schválila v usnesení č. 199 strategický dokument Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v ČR. Cílem tohoto dokumentu, připraveného pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu ve spolupráci s Radou kvality ČR a dalšími zainteresovanými stranami, je přispívat k rozvoji konceptu společenské odpovědnosti firem v České republice a jejímu pozitivnímu vlivu na společnost, hospodářský rozvoj a konkurenceschopnost České republiky.

Zapojeni ceskych firem a organizaci do iniciativy OSN Global Compact 02V souvislosti s mezinárodně uznávanými standardy společenské odpovědnosti doporučuje Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v ČR českým firmám a organizacím přijmout základní principy platformy UN Global Compact, vytvořené pod záštitou OSN. Vláda také aktivně podporuje založení české národní sítě této mezinárodní iniciativy firem a organizací, které se rozhodly sjednotit své poslání i každodenní činnosti s deseti obecně přijímanými principy společenské odpovědnosti v oblasti lidských práv, pracovních podmínek, životního prostředí a korupce. V současné době UN Global Compact sdružuje téměř 13 000 organizací (z toho přes 8 000 firem) ze 165 zemí světa…

… viac sa dočítate v aktuálnom čísle časopisu.