CAF míting v Rige


Ľubomír Plai
národný korešpondent CAF za SR
expert na verejnú správu

V rámci lotyšského predsedníctva Rady Európskej únie (EÚ) sa uskutočnilo v Rige v polovici mája 2015 pracovné stretnutie expertnej skupiny národných korešpondentov CAF. Delegovaní zástupcovia z Belgicka, Bulharska, Estónska, Fínska, Lotyšska, Malty, Nórska, Portugalska, Rakúska, Slovenska, Španielska a Talianska zhodne konštatovali stúpajúci význam spoločného systému hodnotenia kvality CAF pre verejnú správu členských krajín EÚ. Dôkazom toho je vysoký počet používateľov tohto modelu, ktorý sa už blíži k hranici 4000. To je súčasne aj hlavný argument  podporujúci  pokračovanie v pravidelnom organizovaní stretnutí známych ako CAF Event.

Ostatné, v poradí šieste stretnutie používateľov modelu CAF, sa uskutočnilo v Ríme v novembri 2014. Na tomto mieste sa žiada pripomenúť, že Slovenskú republiku čaká, v rámci predsedníctva EÚ,  zorganizovanie siedmeho CAF Event-u na sklonku roka 2016.

V Ríme bolo európske CAF stretnutie orientované  na sektor školstva. So svojimi skúsenosťami s aplikáciou CAF-u sa tu podelilo 31 rečníkov vybraných z 13 členských krajín, medzi ktorými slovenské skúsenosti prezentovalo  Bilingválne gymnázium Milana Hodžu v Sučanoch. V auditóriu bolo vyše dvesto účastníkov z 24 členských krajín EÚ.

… viac sa dočítate v aktuálnom čísle časopisu.