HANIL E-HWA AUTOMOTIVE SLOVAKIA, s.r.o – model výnimočnosti EFQM ako cesta k úspechu


Spoločnosť HANIL E-HWA Automotive Slovakia, s.r.o. vznikla v roku 2004 so sídlom v Dubnici nad Váhom a vo februári 2006 rozšírila svoje pôsobisko aj do Považskej Bystrice. V súčasnom období zamestnáva spoločnosť 438 kmeňových zamestnancov a 406 agentúrnych zamestnancov. Spoločnosť je významným dodávateľom interiérových modulov pre automobilky Kia Motors Slovakia v Žiline, Hyundai Motors Manufacturing company v Nošoviciach, VW AG vo Wolfsburgu a pre spoločnosť Audi AG so sídlom v Ingolstadte.

HANIL E-HWA AUTOMOTIVE SLOVAKIA sro 01Výrobné portfólio firmy tvoria dve základné skupiny produktov:

  1. Plastové obkladové a dverové moduly, centrálne konzoly, podblatníky,
  2. Izolačné moduly – obklady kufrového priestoru.

Celosvetovo spoločnosť zamestnáva vyše šesťtisíc ľudí. Materská spoločnosť má aj vlastné výskumno-vývojové pracoviská, kde spolu zamestnáva takmer 380 výskumných a vývojových inžinierov. Pri ceste k získaniu víťazstva v Národnej Cene SR za kvalitu 2014 spoločnosť stavala na týchto 5 základných pilieroch:

  1. Spätná správa z posúdenia na mieste
  2. Podpora vedenia a tímová práca
  3. Samohodnotenie ako základ zlepšovania
  4. Benchmarking najlepších praktík a ukazovateľov
  5. Pravidelné vyhodnocovanie KPI

… viac sa dočítate v aktuálnom čísle časopisu.