Kvalita je smer a cieľ každodennej práce I. TRAN., s.r.o.


Ivan Trančík
I. TRAN., s.r.o.
riaditeľ

„Mnohí považujú podnikateľa za prašivého vlka, ktorého by mal človek zabiť, iní si myslia, že je krava, ktorú môžu nepretržite dojiť, len málokto v ňom vidí koňa, ktorý ťahá voz.“

Winston Churchill

Úvod

I. TRAN., s.r.o. vo vzťahu k programu pletiarenskej výroby a nadväzne k poskytovaniu služieb spoločnosti kládol, kladie a i v budúcnosti bude klásť dôraz na kvalitu. Poslaním spoločnosti je vyrábať a zlepšovať kvalitné pletiarenské výrobky podľa požiadaviek zákazníkov a trhu do EÚ a na Euroázijské teritóriá a ďalej rozširovať sortiment výrobkov do extrémnych podmienok pri -42,2 ˚C a do +50 ˚C, do prostredia ochrany proti požiarom.

Prevzatie ocenenia Národná cenu SR za kvalitu z rúk prezidenta Slovenskej republiky

Prevzatie ocenenia Národná cenu SR za kvalitu z rúk prezidenta Slovenskej republiky

Hlavnou zásadou, ktorou sa riadi spoločnosti, je:
„KVALITA JE VTEDY, KEĎ SA VRACIA ZÁKAZNÍK A NIE TOVAR.“

Ďalšie zásady:

  • Kvalita je smer a cieľ každodennej práce zamestnanca spoločnosti.
  • Všetko pre zákazníka – zamestnanci tvoria rešpektovaný kolektív, ktorý dodržiava platné predpisy, zákony a záujmy spoločnosti v oblastí kvality a životného prostredia.
  • Analýza kvality je rozhodujúca v oblasti manažovania a konania.
  • Len vysoko kvalitný výrobok – je výsledkom dôkladnej kontroly na všetkých stupňoch výrobného procesu spoločnosti.
  • Iniciatívou a vlastnou zodpovednosťou za kvalitu a životné prostredie a dobré meno spoločnosti prispieva každý pracovník.
  • Tvorivosťou, motiváciou, vzdelávaním a školením zamestnancov zvyšujeme kvalifikáciu a povedomie našich zamestnancov v oblasti manažérstva kvality a životného prostredia.
  • Analyzujeme naše činnosti a uplatňujeme prevenciu pri vývoji nových technológií a výrobe tak, aby ich nežiaduci vplyv na životné prostredie bol minimálny.

… viac sa dočítate v aktuálnom čísle časopisu.