Kvalitárske poviedky SCIence CHIchtion – ROHY


Mikuláš Čollák
MASM Michalovce

Zvykli sme stretávať ľudí, ktorým príroda posadila na krky najrozmanitejšie geometrické telesá. Jeden sa na vás pozerá očami zasadenými do kvádra, ďalší vrtí guľovitou hlavou, iný sa pýši lebkou tvaru rotačného elipsoidu. Každý z nás je akosi formovaný už od narodenia.

Ale s kolegom Mišom, zmocnencom pre kvalitu, sa začalo diať čosi zvláštne, takpovediac zo dňa na deň. Narástli mu rohy. Čitateľa, obľubujúceho pikantérie, musím vopred vyviesť z omylu. Nie parohy, ale rohy a nie naozajstné, aké zdobia capa, kravu, či čerta. Mišovi iba zhranatelo a zväčšilo sa temeno, až nadobudlo veľkosť i tvar formátu A4. Pre názornosť: jeho lebka nadobudla podobu Cheopsovej pyramídy postavenej na špicu, alebo ešte lepšie – Mišova hlava mohla slúžiť ako model budovy bratislavského rozhlasu.

Vďaka náhlej zmene sa stal Mišo centrom pozornosti celého osadenstva fabriky. Kolegyne sa uškŕňajú. Priatelia sa smejú, pripomínajúc mu otĺkanie chodníkov vlastným čelom. I doma má peklo. Svokra vypúšťa jedovaté poznámky o diabolskej premene, ktorá je trestom za všetky na nej spáchané krivdy. Deti sa chystajú zahrať si na ocinovej hlave stolný tenis. Posmeškom nebolo konca kraja.

Hoci ho nič nebolelo, vybral sa za lekárom. Bezradný lekár, potlačiac údiv, poslal Miša na vyšetrenie do odborného ústavu. Tam sa k čudnej hlave zišlo celé konzílium. Vopchali ho do tomografu. Na úžas všetkých prítomných lekárov sa ukázalo, že i Mišov mozog získal obdĺžnikový tvar. Závity šedej kôry mozgovej sa premenili na úsečky a vytvorili sieť štvorčekov. Prípad vyriešili až na renomovanej, podľa ISO 9001 certifikovanej zahraničnej klinike, keď Mišo prezradil svoju pracovnú náplň. Lekári – experti ihneď označili novú diagnózu názvom Qualitokratio cerebri. S prejavmi hlbokého porozumenia a spolupatričnosti všetkých obetí certifikačných auditov milého Miša skúmajú dodnes.

Ostal som v kancelárii sám. Práce mi pribudlo, lebo musím budovať systém kvality za Miša. Vyplňujem formuláre, tabuľky, diagramy a rybie kosti. Po preverení, posúdení, preskúmaní a podpísaní štyrmi šéfmi vyhotovím plán pečiatkovania, evidencie, distribúcie, archivovania, vyťahovania z trezorov, skartácie, likvidácie, skrátka operatívneho riadenia dokladu. Bol som práve pri formulári FORM-SQ-PLA-PLA-PRO-12/26, ktorý má názov Plánovanie tvorby plánov plánovateľných procesov. Je to múdra tabuľka. Aby nebolo potrebné osobitne počítať počty plánov vytváraných (plusy) a počty plánov likvidovaných (mínusy), Mišo vymyslel racionalizačnú kolónku. Suma sa ráta ako odmocnina zo súčtu štvorcov jednotlivých položiek. Teraz počítam hodnotu štvorcového Ishikawu na kubického Pareta a násobím druhou odmocninou počtu interných audítorov. K údajom prirátam hodnoty prvkov FMEA, vydelené plochou závodu.

Odrazu ma zasvrbelo čelo. Ohmatám si hlavu. Bože, i mne rastú rohy! Tabuľkovatie mi mozog!

Rozmýšľam. Hlavou mi však prebehne spásonosná myšlienka: obstrihám tlačivám rohy. Tabuľky budú pekné, oválne a vôbec nemusíme redukovať ich počet. Veď ako by dopadla certifikácia, keby sme zlikvidovali formuláre?