Malé ohlédnutí za ostravskou Kvalitou 2015


Růžena Petříková
Rada kvality ČR
místopředseda RK ČR
odborný garant konference

24. ročník konference s mezinárodní účastí se jako tradičně uskutečnil v Ostravě v termínu 12. a 13. května 2015 s mottem konference „Kvalita-Inovace-Lidé“. Akce byla pořádána v rámci Národního programu kvality 2015 a proběhla pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Mediálními partnery letošního ročníku byla periodika Prosperita, Madam Business, Zpravodaj ČSVTS, Inovační podnikání, Perspektivy kvality a náš časopis KVALITA.
Předání ocenění v rámci slavnostního večera

Předání ocenění v rámci slavnostního večera

Letošní ročník odborné konference nabídl vpravdě kvalitní odborný program převážně v duchu přijatého motta „Kvalita-Inovace-Lidé“, o čemž svědčí i vyjádření samotných účastníků. Úvodního jednání pléna I. v rámci prvního dne konference se zúčastnilo 115 účastníků a možno konstatovat, že se toto setkalo s velkým úspěchem, účastníci tentokráte ocenili jak výběr přednášejících, tak i výběr prezentovaných témat. K nejzajímavějším tuzemským vystoupením patřilo jednoznačně vystoupení ředitele ŠKODA AUTO, a.s. závod Vrchlabí Ing. Ivana Slimáka na téma „Závod Vrchlabí: Tradice-Transformace-Inovace“. K dalším vysoce hodnoceným vystoupením patřila vystoupení obou zahraničních hostů – zejména pak přednáška Mgr. Jiřího Vacka z Nestlé Waters Italy na v současnosti velice aktuální téma „Nové výzvy pro HR“. K zamyšlení všech přítomných tradičně provokovalo vystoupení Ing. Karola Frühaufa z INFOGEM AG Baden (Švýcarsko) na téma „Nevyzpytatelné cesty k inovacím“. Tuto trojici odborných vystoupení doplnila přednáška zástupce HELLA Autotechnik s.r.o. Mohelnice s tématem plně v kontextu přijatého motta „Kvalita-Inovace-Lidé“. Plenární jednání prvního dne uzavřelo vystoupení Ing. Pavla Ryšánka, který v zastoupení nemocné kolegyně Ing. Lucie Mádlové prezentoval všechny nové aktivity Rady kvality ČR v oblasti současného fenoménu – Společenské odpovědnosti organizací (ustavení nové OS, informace o založení a fungování Národní sítě Global Compact ČR, Platforma zainteresovaných stran CSR).

… viac sa dočítate v aktuálnom čísle časopisu.