Národné stredisko podpory kvality 15 rokov existencie


resumé
V působnosti Rady kvality ČR je zřízeno při České společnosti pro jakost Národní středisko podpory kvality (NIS-PK). Je ve funkci vykonavatele služeb pro sekretariát Rady kvality ČR, zabezpečuje aktivity a programy realizované v rámci Národní politiky kvality (propagace, projekty, národní ceny, Program Česká kvalita, portál CSR, Charta kvality, publikace, apod.). Zároveň poskytuje občanům a institucím kvalifikované informace z oblasti kvality a spravuje informační systém, který je přístupný na internetových stránkách www.npj.cz.

 

Pán riaditeľ, úlohou Národného strediska podpory kvality je koordinovať všetky aktivity, ktoré sa dejú na poli kvality v Čechách. Môžete stručne zhodnotiť, ako ste na tom v oblasti kvality v porovnaní s ostatnými krajinami?

Narodne stredisko podpory kvality 15 rokov existencie 01Pojem „kvalita“ je tak strašně široký, že udělat stručné zhodnocení není úplně jednoduché. Pokud se třeba podíváme na kvalitu výrobků či služeb produkovaných v naší zemi, tak zcela jistě patříme ke světové špičce. Na druhou stranu kvalita zboží v našich obchodech mnohdy patří k tomu nejhoršímu, co se na světovém trhu objevuje. Stačí se jen podívat na výsledky kontrol ČOI. Obdobně rozporuplné by bylo hodnocení úrovně řízení kvality v českých firmách a používání moderních metod řízení. Na jedné straně zde máme absolutně špičkové závody, převážně se zahraničními vlastníky, na straně druhé většina českých podnikatelů moderní metody řízení nejen nepoužívá, ale ani nezná.

Kde teda robia českí podnikatelia najčastejšie chybu?

Velká část našich podnikatelů si myslí, že vše, co je potřeba udělat, je získat certifikát ISO a je vystaráno. Řízení kvality ale není jen otázkou jednorázového získání nějakého certifikátu, nebo absolvování úspěšného auditu. Je to dlouhodobý proces neustálého zlepšování, který firmu přivádí na cestu úspěchu a prosperity a tato cesta skutečně funguje. Manažeři a podnikatelé, kteří si tuto cestu vyzkoušeli, najednou sami žasnou, jak jednoduché mohou být metody, které jim šetří práci, umožňují spravedlivě hodnotit a odměňovat zaměstnance a minimalizovat riziko chyb a z nich plynoucích ztrát. Ale obecná nedůvěra k jakémukoli systému a plánování zatím stále brání většímu využití těchto moderních metod v praxi.

… viac sa dočítate v aktuálnom čísle časopisu.