Česká kvalita nově zahrnuje i spolehlivé veřejně prospěšné organizace


Aleš Mrázek
Asociace veřejně prospěšných organizací ČR
odborný konzultant a analytik

resumé
Veřejně prospěšné, nebo též neziskové, organizace poskytují široké spektrum produktů a služeb, bez nichž si lze život naší společnosti už jen těžko představit. Přitom nejenže vstupují do konkurenčního prostředí, ale zejména usilují o přízeň a důvěru soukromých dárců, jejichž podpora je pro ně stále důležitější. Jak se však má potenciální dárce v nepřeberném množství neziskovek orientovat? Pomůže mu označení Spolehlivá veřejně prospěšná organizace, též značka spolehlivosti. Ta je zárukou, že finanční dary, které nezisková organizace obdrží, nebudou zneužity k osobnímu prospěchu zakladatelů nebo pracovníků, ale budou využity na účel, který daná organizace deklaruje. Kromě jiného je prověřováno, zda nezisková organice splňuje všechny zákonné povinnosti, její provozní náklady a odměny pracovníků jsou v přiměřené výši a zveřejňuje o sobě pravdivé informace. Posilování důvěry, prosazování a garantování kvality – v tom se potkávají cíle značky spolehlivosti s filozofií Programu Česká kvalita, jehož součástí se značka nyní stává. Značku spolehlivosti uděluje Asociace veřejně prospěšných organizacích ČR (AVPO ČR) na základě rozhodnutí rady složené z nezávislých odborníků.

Neziskových organizací je v České republice registrováno na sto dvacet tisíc. Opravdu známé jsou ale jen ty největší, a takové, jejichž poslání je dostatečně mediálně atraktivní. Kromě nich ale samozřejmě existuje obrovské množství dalších neziskovek, které rovněž odvádějí dlouhodobě skvělou a vysoce potřebnou práci, ale už nemají prostředky nebo kapacity k tomu, aby o sobě mohly dát lidem vědět. Řada lidí pak i poměrně oprávněně říká, že by sice rádi podpořili dobrou věc, ale neví, komu své prostředky svěřit, aby měli jistotu, že jejich podpora bude využita efektivně. Jak z toho ven?

Odpovědí je nezávislé hodnocení

Diskuze o možnostech hodnocení spolehlivosti neziskových organizací probíhala v České republice řadu let, vždy však šlo o téma do jisté míry kontroverzní. Asociace veřejně prospěšných organizací (AVPO ČR) se tohoto tématu ujala s mladistvým elánem už pouhý rok po svém vzniku. Povzbudil nás k tomu zájem našich členů i firemních dárců, jejichž názory jsme zjišťovali. Již v roce 2012 jsme tedy začali se studiem obdobných hodnocení v zahraničí a přípravou metodik. Důležitým impulzem bylo získání podpory z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, díky které jsme mohli naše záměry prodiskutovat se zahraničními kolegy a také provést pilotní ověření produktu na vzorku 24 českých neziskových organizací.

Nahlížíme za hranice

Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací je běžné v řadě vyspělých zemí. Podrobně jsme se seznámili zejména s praxí ve Švýcarsku, Španělsku a sousedním Německu. Zkušenosti zahraničních kolegů jsou doslova neocenitelné, proto se chceme jejich výměny na mezinárodní úrovni účastnit i nadále. Už v loňském roce jsme se stali členem International Committee on Fundraising Organizations (ICFO), což je mezinárodní asociace sdružující autority provádějící obdobná hodnocení v různých zemích světa. Členství v ICFO také garantuje, že naše hodnocení splňuje náročné mezinárodní standardy, kromě jiných například nezávislost.

Ceska kvalita nove zahrnuje 01

… viac sa dočítate v aktuálnom čísle časopisu.