Kvalitárske poviedky SCIence CHIchtion – LEKTOR


Mikuláš Čollák
MASM Michalovce

Lektor zasadol za katedru. Bol skúsený prednášateľ, školenia viedol už dlhé roky. I poslucháči boli vyspelí – niekoľkokrát úspešne ukončili stredný stupeň vzdelávania a znova začínali základným. Na prednáškach nikdy nespali, boli hodnotení ako aktívna skupina. Spánok zaháňali lúštením krížoviek, čítaním románov i ďalšími bdelosť udržujúcimi činnosťami. Istá zaslúžilá mater stihla za roky školení ošatiť celú svoju rozvetvenú rodinu upletením početných svetrov.

Lektor preletel zrakom auditórium. Vtom ho zmrazilo. V poslednom rade plnej učebne, medzi desiatkami hláv, upútal jeho zrak žiariaci bod, ktorý vysielal lúče zaostrené na jeho čelo. Zdalo sa mu, akoby sa ocitol na filmovom plátne. Lúče začali ovládať jeho myseľ. Tichý, sotva počuteľný hlas mu diktoval:
„Budeš prednášať o sebe! Nebudeš používať frázy a cudzie slová!“
„To predsa nemôžem!“, zabedákal v duchu.
„Musíš!“ zahriakli ho lúče.

Pretože poslucháči nepostrehli nič a lektor už dlhú chvíľu iba sedel a zízal pred seba, ozval sa šum. Prebralo ho to. Pomaly začal:
Kolegyne a kolegovia! Poznáme sa už dlhé roky. Ohuroval som vás citátmi klasikov a cudzími slovami. Dnes vám poviem pravdu. Priznávam sa, že jakživ som neprečítal žiadnu odbornú publikáciu. Diela klasikov poznám iba z počutia. Frázy som opisoval od autorov úspešne kopírujúcich iných znalcov citátov. Dnes vám mám prednášať o kvalite. Sám som kvalitne pracoval iba na vlastnom baráku. Nadávam, tak ako vy všetci, na neporiadky a nekvalitu. Som však lajdák a lenivec. Prácu odflákam ako sa len dá. Zákazníkov sa snažím oklamať na každom kroku. Mojím heslom je: „Najprv pláca, potom práca!“. K radosti slobodných poslucháčok dodal: „Čo sa týka inovácie, za rok sa mi podarilo inovovať už tri milenky.“

Prednáška sa začala všetkým páčiť. Poslucháči prerušili lúštenie krížoviek a upreli zrak na lektora. Zaslúžilej materi vypadlo klbko z lona a ticho hopkajúc po schodoch, odkotúľalo sa k dverám.

Medzitým vynálezca, sediaci v poslednom rade prednáškovej siene, s nervozitou sledoval stav napätia batérie svojho prístroja. Ručička voltmetra, zabudovaného do diaľkového psychomanipulátora, rýchlo klesala k nule. Prístroj už prestal vysielať lúče žiarenia, štekliaceho závity lektorovej šedej mozgovej kôry. Psychomanipulácia neúčinkovala.

Lektor sa striasol, zatváril sa múdro a začal čítať svoju prednášku:
Principiálne postuláty kvalitológie, formulované geniálnym Demingom, transformované komplikovanou internou normatívnou dokumentáciou, inkluzíve publikáciami emitovanými akadémiou edukácie, a priori rezultujú subštandarné, de facto merdálne niveau kvality produkcie, torpédujúc deformované certifikačné méty firiem implementujúcich systémové elementy typu identifikovateľnosť, kontrola kvality, metrologická konfirmácia konformity, logistika, interné audity, etc.

Noviny zašušťali. Klbko pri dverách sa pohlo po ďalších očkách nového svetra štrikovaného dobrou materou. Bolo zrejmé, že aktivita poslucháčov sa obnovila.