Galavečer s Českou kvalitou


David Kubla
Česká společnost pro jakost, Národní středisko podpory kvality
odborný pracovník

Kvalita je dnes spolu s inovacemi klíčovou podmínkou konkurenceschopnosti českých firem. Kvalitní výrobek znamená pro spotřebitele nejen větší užitnou hodnotu a delší životnost, ale i absolutní bezpečnost a zdravotní nezávadnost. V době, kdy inspektoři České obchodní inspekce a dalších kontrolních orgánů stále častěji odhalují na trhu produkty, které mohou ohrozit zdraví, usnadňuje nezávislé značení kvalitního zboží a služeb spotřebitelům orientaci při nákupech. Něco málo ze statistik – počet odhalených nebezpečných výrobků na českém trhu se mezi roky 2011 a 2014 zvýšil na pětinásobek. Hračky tvoří celých 34 % ze všech nebezpečných výrobků odhalených na trzích EU. Třetina českých dětí přichází do 1. třídy ZŠ s poškozenýma nohama a to výhradně z důvodů nošení nevhodné a nekvalitní obuvi. Jedinou šancí jak předcházet riziku při výběru zboží a služeb jsou nezávislé značky kvality.

Právě takové byly předány na 13. ročníku tradičního Galavečera s Českou kvalitou. Portfolio výrobků a služeb, které mají právo používat logo Programu Česká kvalita se nově rozšířilo o další udělené značky kvality. Večer 10. listopadu v Národním domě na Vinohradech v Praze proběhl, jako všechny akce Listopadu – Měsíce kvality v ČR, pod záštitou prezidenta republiky Miloše Zemana, předsedy Senátu Milana Štěcha, předsedy Poslanecké sněmovny Jana Hamáčka, předsedy vlády Bohuslava Sobotky, ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka.

Na večeru bylo propůjčeno k užívání 19 nových značek. Výrobky a služby, které zde získaly právo používat některou ze značek v Programu Česká kvalita, musely projít testy v akreditovaných zkušebnách a prokázat tak, že jsou absolutně bezpečné pro spotřebitele a že splňují jak veškeré zákonné požadavky, tak nadstandardní požadavky stanovené Řídícím výborem Programu Česká kvalita. Díky průběžné kontrole ve výrobě i v obchodní síti garantují zákazníkům špičkovou kvalitu po celou dobu, na kterou je užívání značky uděleno.

Ceska kvalitaZnačkou kvality se od listopadu mohou nově pochlubit např. školní batohy, nafukovací hračky z retro edice, střešní krytiny, teracové dlaždice, matrace, prošívané přikrývky, výroba čepic a šál, kolekce dětské obuvi, masážní vířivé lázně, domovy pro seniory nebo služby pro rodiny dětí s postižením. Samozřejmě mimo značky udělené na galavečeru byly v roce 2015 oceněny i další výrobky a služby, které získaly licenci na užívání některé ze značek v Programu Česká kvalita. (více na http://ceskakvalita.cz.)

Na Galavečeru bylo předáno z rukou předsedy Řídícího výboru Programu Česká kvalita Libora Dupala Osvědčení o zařazení značky Diamantová liga kvality do Programu Česká kvalita. Osvědčení převzala prezidentka Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Marta Nováková jako nejvyšší představitel správce značky. Novou značkou kvality budou v příštím roce oceněny maloobchodní jednotky potravinářského i nepotravinářského prodeje.

Noví držitelé značek převzali certifikáty z rukou místopředsedy Senátu Zdeňka Škromacha, senátorek Boženy Sekaninové a Veroniky Vrecionové, poslance Pavla Kováčika, ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka, státního tajemníka v MPO a předsedy Rady kvality ČR Roberta Szurmana, předsedy Řídícího výboru Programu Česká kvalita Libora Dupala a řady dalších významných hostů.

Poděkování si zaslouží partneři galavečera. Generálním partnerem byl Institut pro testování a certifikaci, a. s., hlavními partnery pak společnosti Ahold Czech Republic, a. s., Institut průmyslového managementu, spol. s r. o. a První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s.

Galavecer s Ceskou kvalitou 03

Foto: NIS-PK