Kvalitárske poviedky SCIence CHIchtion – AUDIT


Mikuláš Čollák
MASM Michalovce

Venované všetkým „manažérom“, ktorí klamú kvalitu.

Nad company sa zaťahovali temné mračná – blížil sa certifikačný audit. V divíziách to vrelo ako v úli. V horúčkovitom tempe sa realizovali posledné opatrenia rafinovaného akčného plánu, vymysleného prezidentom firmy O’Babroshom.

Splnomocnenec Cecil Anthony Muflage, sťa dirigent veľkého orchestra, riadil finalizačné práce. Do suterénu putovali celé balíky neplatných a neevidovaných noriem. Po audite sa vznesú ako bájny vták Fénix, aby opätovne obsadili zaslúžené miesta v rukách technikov. Sekretárka v rýchlosti prepisovala smernice, ktoré získal C. A. Muflage od kamaráta O’Pilecza zo susednej, už certifikovanej firmy. O’Pilecz tieto prísne evidované dokumenty vymenil za fľašu domácej pálenky, zaprisahávajúc Cecila k mlčanlivosti. Čo sa týka príručky kvality, musíme Muflageho pochváliť – vypracoval ju sám. Skompiloval ju zo zborníkov prednášok, ktoré získal počas absolvovania nespočetných kurzov. Príručke dominoval PDCA cyklus, ktorý nakreslil v záchvate horlivosti, použijúc ako šablónu pohár od piva. Text okorenil niekoľkými šikovne upravenými citátmi apoštolov kvality.

Pečať nebývalej aktivity bolo možné vidieť i v teréne. Bočnú cestu, na ktorú naponáhle zvozili všetky odpady, šrot a smeti z celej company, zamaskovali vysokým plechovým plotom. Vráta skladu hotových výrobkov, natrieskaného nepodarkami, zadebnili obrovským pútačom. Svietila na ňom veľkými písmenami vymaľovaná podniková politika kvality. Tak ako to vyžadovali normy, bola dostupná všetkým úrovniam riadenia a i hlupák si ju mohol ľahko zapamätať.

DEKLARÁCIA KRÉDA KONCEPCIE KVALITY

MANAŽMENT COMPANY, REFLEKTUJÚC TRENDY PREZENTOVANÉ SYSTÉMOVÝMI NORMAMI INTERNACIONÁLNEJ ŠTANDARDIZAČNEJ ORGANIZÁCIE:

  1. Implementuje sekvenciu elementov: dizajn, validácia, dokumentácia, produkcia, kontrola, kvalimetria, interné audity, manipulácia, logistika, prezervácia, transport, expedícia, štatistické metódy inkluzíve regulačné diagramy!
  2. Netoleruje nekonformity parametrov produktov, špecifikovaných charakteristikami klientov!
  3. Komparuje uzančné etalóny verzus referenčné materiály, konfirmuje kalibračný metrologický status akceptujúc rezultáty akreditovaných centier legálnej metrológie!
  4. Masovou motiváciou edukácie formuje kultúru firmy, rešpektujúc diferencie prezentované funkčnou štruktúrou!

V učebni prebiehal posledný kurz latinčiny, potrebnej k naštudovaniu tejto politiky. Tupcom, neschopným zvládnuť tento jednoduchý text dali na čas auditu mimoriadnu dovolenku, čo u spolupracovníkov vyvolalo vlnu predstierania straty pamäti. Ani z ďalšieho vzdelávania ku kvalite nerobili vedu. Skupina kresličov z oddelenia konštrukcie podpisovala antidatované prezenčné listiny zo školení vymyslenými menami.

I nadišiel deň D a do company sa dostavila trojica zahraničných audítorov. Pred hlavnou bránou ich privítal C. A. Muflage. Skupina krojovaných pohostinných Škótov ponúkla príchodzích chlebom, soľou a decákom slivovice. Keďže o audítoroch je všeobecne známe, že nepijú, tlmočník ich musel presviedčať, že ide o starú anglickú obyčaj, ktorej ignorovanie značí urážku hostiteľov. Preto si audítori hrkli.

Ďalej to išlo ako po masle. Druhé potvrdenie anglických tradícií sa uskutočnilo v rezidencii firmy, kde prezident O’Babrosh podával slávnostný obed na počesť audítorov. Zišlo sa na ňom celé vedenie company. Hostí obsluhovali devy, ku ktorým bola štedrá príroda, ale o to viac na nich šetril odevný priemysel. To naladilo audítorov do pozitívneho prístupu. Na základe vysokej kvality slivovice usúdili, že firma sa dôsledne stará o výber subdodávateľov tejto suroviny. Plne nalievané poháre svedčili o dobrej metrológii. Devy boli prístupné ku akejkoľvek manipulácii, baleniu, vnútorným auditom a servisu, čo svedčilo o výbornom zabezpečení i ďalších procesov systému kvality. Audit pokračoval do úsvitu a bol ukončený kvalitnou expedíciou audítorov na letisko. Výsledok bol výborný. Jedinou chybou bolo, že na certifikáte bola company uvedená ako podnik reštauračných a erotických služieb.

Buďme radi, že sa tento príbeh udial nie u nás ale v Anglicku. V našich podnikoch by sa čosi takého nemohlo stať. Tu sú v centre našej pozornosti zákazníci. Poriadok sa udržuje i v tých najodľahlejších kútoch podnikov. Robíme poctivo, kvalitne a radi. Nešvindľujeme. Milujeme naše firmy i šéfov. Šéfovia majú radšej nás ako vlastnú kešeň. A čo je najdôležitejší dôkaz, že sa to nemohlo stať na Slovensku – my, Slováci slivovicu vôbec nepijeme.