XII. medzinárodná konferencia o kvalite


Jeseň je spojená s významnými aktivitami a udalosťami súvisiacimi so zapojením sa do Európskeho týždňa kvality, na Slovensku v podobe oceňovania tých najlepších v oblasti manažérstva kvality a spoločenskej zodpovednosti organizácií. Tohtoročný 12. ročník konferencie o kvalite bol jeho súčasťou. Konferencia sa konala v dňoch 1. – 2. 12. 2015 v priestoroch hotela TATRA v Bratislave a bola súčasťou Národného programu kvality v SR preukazujúci plnenie štátnej politiky kvality v SR. O konferenciu prejavili záujem aj naši zahraniční partneri.

Mottom konferencie bolo:
 „Kvalitou a spoločenskou zodpovednosťou sa stávame výnimočnými.“

V úvode prvého dňa konferencie boli do Siene slávy uvedení tohtoroční víťazi Národnej ceny SR za kvalitu.

XII medzinarodna konferencia o kvalite 01Prvý deň konferencie bol zameraný na novinky v oblasti zlepšovania kvality a zefektívnenia riadenia v organizáciách, ako aj systémových prístupov k spoločenskej zodpovednosti. Účastníci konferencie boli oboznámení s pripravovanými aktualizovanými normami v oblasti manažérstva kvality, usmernením, akým spôsobom je možné zlepšovať a aké nástroje využívať po implementácii modelu CAF (manažérstvo kvality vo verejnej správe), naši českí partneri nás oboznámili, akým spôsobom je možné motivovať a zapájať organizácie do oblasti spoločenskej zodpovednosti. Praktickou ukážkou z prosperujúcej organizácie bola tohtoročnou top manažérkou kvality v oblasti podnikateľského subjektu dokladovaná úspešnosť využívania nástrojov a metód pre zlepšovanie kvality a konkurencieschopnosti. V závere odbornej časti prvého dňa sme si vypočuli príbeh sklárskej výtvarníčky a dôvody jej aktivít v oblasti filantropie a snahe pomôcť druhým – snahe byť osožný pre tých, čo to potrebujú, ale aj pre celú spoločnosť.

Spoločenský večer nám spestrili svojim vystúpením mladí muzikáloví herci z Divadla Nová scéna, ktorí nám prezradili, čo robia pre to, aby boli spoločensky zodpovednými a čo pre nich tento pojem znamená.

XII medzinarodna konferencia o kvalite 02Druhý deň konferencie bol zameraný na prezentáciu výnimočných organizácií, projektov a zaujímavých ľudí, ktorí robia výnimočné veci pre dobro ľudí a celej spoločnosti. Boli odprezentované prístupy organizácie podnikateľského subjektu, ale aj verejnej správy k systémovému prístupu k manažérstvu kvality a ich dopady na organizáciu. V úvode vystúpil zahraničný partner z CAF centra v Rakúsku. Jeho prednáška bola veľmi dobrou inšpiráciou pre všetkých účastníkov v oblasti manažérstva kvality vo verejnej správe. O svoje poznatky sa podelili – tohtoročný víťaz Národnej ceny SR za kvalitu (podnikateľský subjekt) a držiteľ titulu Efektívny používateľ modelu CAF (verejná správa). Záver konferencie patril skupine príspevkov v oblasti manažérstva kvality a jej prístupoch v oblasti sociálnej práce.

Týmto by sme chceli poďakovať všetkým účastníkom, ktorých zásluhou mala konferencia veľmi dobrý ohlas a hodnotenie. Podnety na zlepšenie sú pre nás impulzom pre zlepšenie do budúcna.

Konferencie sú vždy príležitosťou na stretnutie ľudí, ktorí si majú čo povedať a podeliť sa o svoje praktiky a skúsenosti, čím vzniká akýsi neformálny networking a nové priateľstvá. Tohtoročná konferencia bola toho príkladom.