V čísle 2-2015 pre Vás pripravujeme


Články:

Presun výroby z pohľadu kvality
Michal Čierny

Návrh na zefektívnenie procesu pretypovania vulkanizačných lisov pomocou metodiky SMED
Ján Juroš, Helena Makyšová

Hlavné nedostatky pre uplatňovaní manažérskych systémov – 11. Časť
Mikuláš Čollák

Riešenie predĺženej konzultácie/poradenstva pomocou vybraných nástrojov manažérstva kvality
Hajnalka Németh

Plánovanie prechodu na ISO 9001/14001:2015
Juraj Kliment, Jiří Bašta

Leadership v kontextu ISO 9001:2015
Jan Miler

Podnikové školy firmy Baťa jako inspirace pro současné odborné vzdělávaní
Gabriela Končitíková

Jednoducho zložité 8D
Yulia Šurinová

KVALITA JE SMER A CIEĽ KAŽDODENNEJ PRÁCE I. TRAN., s.r.o.
Ivan Trančík

HANIL E-HWA AUTOMOTIVE SLOVAKIA, s.r.o – model EFQM ako cesta k úspechu
Slavomír Kubo

Národná cena Slovenskej republiky za kvalitu 2014  – ocenenie výnimočných prístupov sestier v starostlivosti o dlhodobo chorých a umierajúcich
Zuzana Fabianová

Rozhovory:

Ján Taraba
riaditeľ Národního střediska podpory kvality (NIS-PK), ktoré v máji oslávilo 15 rokov svojej existencie

Gordana Turuk
výnimočnosť, jedinečnosť, charizma, nevyčerpateľná energia, entuziazmus, …

Informácie:

Malé ohlédnutí za ostravskou Kvalitou 2015
Ružena Petříková

The best student project 2015
Yulia Šurinová