V čísle 3-2015 pre Vás pripravujeme


SYSTÉMY MAMAŽÉRSTVA

POHĽAD NA REVÍZIU ISO 9001:2015
Jozef Grauzeľ
MASM – Systémy kvality

OD OHSAS 18001 K ISO 45001: VÝVOJ NOVÉHO ŠTANDARDU NAPREDUJE
Vladimír Žabár
Lloyd’s Register Quality Assurance

FDIS 9001/14001:2015 – NA CIEĽOVEJ ROVINKE K NOVÝM ŠTANDARDOM
Juraj Kliment
Jiří Bašta
Lloyd´s Register Quality Assurance

KVALITA V PRAXI

HLAVNÉ NEDOSTATKY PRI UPLATŇOVANÍ MANAŽÉRSKYCH SYSTÉMOV 12. ČASŤ
Mikuláš Čollák
MASM Michalovce

RIEŠENIE PREDĹŽENEJ KONZULTÁCIE/PORADENSTVA POMOCOU VYBRANÝCH NÁSTROJOV MANAŽÉRSTVA KVALITY
Hajnalka Németh
certifi kovaná výživová poradkyňa
členka Aliance výživových poradců ČR

CERTIFIKÁCIA OSÔB

VÝZNAM CERTIFIKÁCIE OSÔB V OBLASTI MANAŽÉRSKYCH SYSTÉMOV
Ľubomír Bušfy
Certifi kačný orgán pre osoby Slovenskej spoločnosti pre kvalitu

METROLÓGIA

OPODSTATNENOSŤ KVALITY V OBLASTI METROLÓGIE
Jana Krivosudská
Technická univerzita v Košiciach
Zbyněk Schreier
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Jaromír Markovič
Slovenská legálna metrológia, n.o.

SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ

SYSTÉM HODNOTENIA SPOLOČENSKEJ ZODPOVEDNOSTI
Jean-Marc Dochot
Národný korešpondent CAF, Belgicko
Generálny poradca pre organizačný manažment a RĽZ

STARTUJE DRUHÝ ROČNÍK PROJEKTU ODPOVĚDNÁ ŠKOLA
Lucie Mádlová
Asociace společenské odpovědnosti

NEVIDIA A PREDSA ČÍTAJÚ, PÍŠU E-MAILY, CESTUJÚ
MÔŽE BYŤ ŽIVOT V TME KVALITNÝ?
Ivana Potočňáková
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

LEPŠÍ SVĚT VYŽADUJE VÍCE ODPOVĚDNOSTI V BYZNYSU
Lucie Mádlová
Asociace společenské odpovědnosti

INFORMÁCIE

ČESKÁ KVALITA NOVĚ ZAHRNUJE I SPOLEHLIVÉ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ ORGANIZACE
Aleš Mrázek
Asociace veřejně prospěšných organizací ČR

UDELENIE ČLENSTVA ÚNMS SR V CEN A CENELEC
Martina Piklová
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Jana Krivosudská
Technická univerzita v Košiciach
Milan Holeček
Západočeská univerzita v Plzni