V čísle 4-2015 pre Vás pripravujeme


SYSTÉMY MAMAŽÉRSTVA

Interný audítor v automobilovom priemysle
Juraj Kliment
Lloyd’s Register Quality Assurance
Michal Jančok
IAA CZ
Marek Šolc
HF TU Košice, KIM

KVALITA V PRAXI

HLAVNÉ NEDOSTATKY PRI UPLATŇOVANÍ MANAŽÉRSKYCH SYSTÉMOV 13. ČASŤ
Mikuláš Čollák
MASM Michalovce

Minimalizácia fyzického zaťaženia zamestnancov pri ručnej manipulácii s bremenom na vybranom pracovisku
Rastislav Beňo
Tomáš Zelenay
Materiálovotechnologická fakulta STU v Trnave
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu

SYSTÉMY MANAŽÉRSTVA

Environmentální rizika a jejich propojení s identifi kovanými environmentálními aspekty při přípravě systému na novou revizi ISO 14001:2015
Barbora Kalinová
Univerzita Tomáše Bati, Fakulta logistiky a krizového řízení

Audity druhou stranou ako nástroj zlepšovania procesov v stavebníctve
Gabriela Bogdanovská
Beáta Stehlíková
Technická univerzita v Košiciach
Ústav riadenia a informatizácie výrobných procesov F-BERG

VEREJNÁ SPRÁVA

Príležitosti a priority po aplikácii modelu CAF
Ľubomír Plai
národný korešpondent CAF za SR
poradca Úradu vlády SR pre verejnú správu
predseda Strategickej skupiny Rady NPK SR

INFORMÁCIE

CAF míting v Bruseli
Ľubomír Plai
národný korešpondent CAF za SR
poradca Úradu vlády SR pre verejnú správu
predseda Strategickej skupiny Rady NPK SR

XXII. ročník medzinárodnej konferencie pri príležitosti Svetového dňa kvality
Tím SSK

Galavečer s Českou kvalitou
David Kubla
Česká společnost pro jakost, Národní středisko podpory kvality

Ve Španělském sále byly uděleny ocenění „Excelentní organizace“ a „Společensky odpovědná organizace“
Tomáš Kouřil

NÁRODNÁ CENA SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZA KVALITU
NÁRODNÁ CENA SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZA SPOLOČENSKÚ ZODPOVEDNOSŤ