Jak vybirat dodavatele skoleni Six Sigma

Jak vybírat dodavatele školení Six Sigma


Miroslav Kohl
Lloyd´s Register Quality Assurance
Lead assessor & senior trainer

Ivan Miller
Lloyd´s Register Quality Assurance
Lead assessor & senior trainer

resumé
Sigma Sigma je v současné době jednou z možných řešení požadavků zákazníků nebo managementu firmy na realizaci procesu zlepšování. Pokud taková organizace však nemá předchozí zkušenosti s touto metodikou, využívá služeb školící/poradenské organizace. A právě hlavním kritériím výběru školící/poradenské firmy je věnován především tento článek.

Six Sigma je metodický, procesní přístup ke zlepšování efektivnosti procesů pomocí týmové práce, za použití nejrůznějších typů nástrojů kvality, často se opírajících o matematickou statistiku a vůbec statistické myšlení. Prakticky se Six Sigma v podniku realizuje prostřednictvím projektů s předem danými 5 etapami, označenými anglicky DMAIC – definování, měření, analýza, zlepšení a řízení/udržení získaných výsledků.

Poprvé se koncept Six Sigma objevil v osmdesátých letech již minulého století u firmy Motorola, která byla v té době především výrobcem polovodičových součástek pro elektroniku. Iniciativa Six Sigma tehdy dokázala odvrátit ekonomický propad firmy a do dnešního dne přinesla efekty v řádech miliard dolarů. Úspěchem Motoroly se nechaly inspirovat další velké americké firmy – Allied Signal, Seagate, NCR, Dow Chemicals, Honeywell, Bombardier, Black&Decker nebo Polaroid. Každá z těchto „velkých“ implementací opět přinesla ohromné finanční efekty. Vlna zájmu o Six Sigma se proto přenesla i do jihovýchodní Asie a do Evropy. Dnes můžeme s jistotou tvrdit, že přístup Six Sigma přináší hmatatelnější výsledky než jeho předchůdci, jako např. TQM, kroužky kvality nebo Kaizen.

Naším úkolem ale není zamýšlet se nad tím, co je to Six Sigma, ani hodnotit její přínosy. Rádi bychom se soustředili na to, podle čeho vybírat školící/poradenskou firmu, která podniku se Six Sigmou pomůže a bez které se zřejmě žádná organizace, která to myslí s implementací Six Sigma vážně, neobejde. Již z výše uvedené definice Six Sigma vyplývá, že taková firma by měla mít bohaté zkušenosti s řízením projektů, s praktickou aplikací nejrůznějších nástrojů kvality, se sběrem dat a jejich analýzou za použití speciálních statistických programů. V neposlední řadě je podstatná nejenom znalost, ale i praktické zvládnutí „soft“ nástrojů, jako je např. koučování, management změn, týmová práce apod.

Jak vybirat dodavatele skoleni Six Sigma 01

Pokud má mít Six Sigma praktické dopady, musí již vlastní školení probíhat na reálných projektech organizace. Nenechte se nachytat na cvičné nebo modelové situace připravené předem školící firmou. Nejsou přípustné. I na tzv. otevřených kurzech musí účastníci řešit projekt z vlastního prostředí a zkušený lektor musí být schopen takový projekt koučovat. První dilema nastává již s výběrem projektu pro Six Sigma. Jaké charakteristiky by takový projekt měl mít? Pokud zvažujeme možný projekt Six Sigma zlepšení procesu, měli bychom si nejprve sami odpovědět na tyto otázky:

  • Co nám na současném stavu, na procesu vadí, o jaký problém se jedná?
  • Čeho chceme dosáhnout? Je výsledek měřitelný? Jaké dosažené hodnoty budeme považovat za úspěch?
  • Je možné získat o procesu objektivní data?

A nakonec by mělo být jasné:

  1. Podpoří vyřešení problému dosažení firemních cílů v oblasti zákaznické spokojenosti, zisku, tržního podílu, růstu marže, spokojenosti zaměstnanců nebo průběžné doby cyklu?
  2. Bude mít vyřešení problému výrazný vliv na dosažení firemních cílů?
  3. Je cíl projektu dosažitelný během cca půl roku nebo kratší doby?
  4. Je dosažení cíle projektu podporováno vrcholovým vedením společnosti?
  5. Je vyřešení problému proveditelné v rámci firmy?

Záporné odpovědi na některé z pěti uvedených otázek by vás měly přimět k zamyšlení, zda má vůbec smysl se Six Sigmou u vás začínat.

… viac sa dočítate v aktuálnom čísle časopisu.