Proc studovat MCI aneb muj pohled na studium

Proč studovat MCI, aneb můj pohled na studium


Martin Girášek
Technické služby Opava, s.r.o.
provozně-technický náměstek

resumé
Studium MCI organizuje již téměř desítku let společnost DTO CZ. Posláním uvedeného studia Manažer kvality a inovací (MCI) je teoretická i praktická příprava špičkových specialistů pro oblast inovací a rozvoje inovačního potenciálů našich organizací.

Autoři studia MCI (Master of Creativity and Innovation) uvádí v upoutávce ke studiu, cituji: „Posláním studia Manažer kreativity a inovací je příprava špičkových specialistů pro oblast inovací a rozvoje inovačního potenciálu organizací. Studijní program rozvíjí kreativitu, inovační myšlení jednotlivců i týmů a podporuje uskutečňování rychlých účinných změn. Záměrem studia je, aby každý absolvent měl tvořivost nastavenu do trvale pohotovostní roviny, měl dostatek znalostí k využití naučených metod rutinním způsobem a uměl se na řešení koncentrovat tehdy, kdy je vyžadováno.“ Kreativita jak víme, je zvláštním souborem schopností, které umožňují tvůrčí činnost. Ta se projevuje vynalézavosti, vznikem něčeho nového, nových hodnot, popř. přispívá k tvůrčímu řešení problémů. Kreativita, nebo také tvořivost je schopnost používat myšlení k novému, užitečnému a přijatelnému originálnímu řešení, obohacuje náš život a dává nám pocit naplnění. Kreativita znamená schopnost hledat nové myšlenky, nápady, řešit problémy novým, neotřelým způsobem, je jádrem úspěchu firem i jiných organizací. Generování kreativních nápadů tvoří inovativní myšlení a tvorbu invencí a inovací. A inovace jsou hnací sílou každé ekonomiky.

Ruku v ruce pluje životem kreativita a úspěch, jeden bez druhého nemůže existovat. Tvořivost je nedílnou součástí případného dlouhodobého úspěchu a úspěch je zároveň logickým vyústěním kreativity, tvořivosti.

Proc studovat MCI aneb muj pohled na studium 01Všichni lidé, tedy i naše děti, se s určitou mírou kreativity již rodíme. Jejich myšlení je otevřené všemu novému, jsou zvědavé, plné energie, vyhledávají nové informace, neustále se na něco ptají, snaží se učit novým věcem. To jsou jasné znaky jejich kreativity. Jenže děti se velmi brzy přestávají ptát, protože zjistí, že ve světě dospělých je žádanější na otázky odpovídat a to jak doma, tak ve škole. Proto přestávají rozvíjet svou touhu po poznávání a tvořivosti a na místo hledání nového a kladení zvídavých otázek, se jen soustředí na učení se správných odpovědí. A tak se jejich schopnost tvořivě myslet a pracovat, začne během let rychle vytrácet.

Kreativita, pokud chce být člověk úspěšný, se má během života rozvíjet a zvyšovat. Bohužel je však opak pravdou. Kreativita se totiž během školní docházky a je jedno, zda to je na základních, středních nebo vysokých školách, dramaticky vytrácí. Důvodem je způsob, jakým jsou studenti nuceni se učit. Tam, kde je třeba, aby žák spolupracoval na řešení určitých mezipředmětových problémů a hledal návaznosti a řešení, je většinou veden k soupeření se spolužáky v rámci jednoho předmětu. Tam, kde je třeba, aby žák rozvíjel myšlení, dostává málokdy možnost polemizovat s názorem učitele. Po studentech se chce, aby prokázali u zkoušek znalosti témat, naučených podle mnohdy zastaralých materiálů a na základě „našprtaných definic“. A tak se rozvoj kreativity dostává daleko do kouta.

Jelikož jsem dokončil studia na vysoké škole v roce 2014 ziskem titulu inženýra ve studijním oboru ekonomika a management a ve stejném roce jsem zahájil, ve vzdělávací společnosti DTO CZ, s.r.o. studium MCI, což je dvousemestrální studium pro řízení rozvoj kreativity a inovací, můžu porovnávat.

S dobrým pocitem čerstvě získaného a ještě „mokrého diplomu“, vědomím že působím v TOP managementu středně velké firmy jsem vůbec nepochyboval o tom, že má tvořivost je na dostatečně vysoké úrovni. Jaké bylo mé překvapení, že to není úplně tak. Musím však říct, že překvapení to bylo nakonec milé a přineslo mi mnoho poznání, mnoho nového a užitečného.

Na vysoké škole jsme se často mechanicky učili léta staré definice a poučky, vyplňovali testy, honili se za zápočty a úspěšně absolvovanými zkouškami, aniž bychom měli mnohdy čas zamyslet se pořádně nad daným tématem, možná ho i pořádně pochopit a názorně představit. A tak se student našprtá na zkoušku, aby obstál, ale…co z toho?

… viac sa dočítate v aktuálnom čísle časopisu.