150 rokov spolocnosti TUV

150 rokov spoločnosti, ktorá nikdy neprestala veriť v nové technológie


 

resumé
Nie je práve veľa firiem, ktoré prežili dve svetové vojny, tri priemyselné revolúcie, stáli pri rozvoji automobilového priemyslu, podporovali rozvoj v stavebníctve a globálne napredovali vďaka bezpečnosti a dôvere v nové technológie. 150 rokov spoločnosti TÜV SÜD hodnotí Ing. Martin Tichý z TÜV SÜD Slovakia ako beh na dlhú trať so snahou vytvoriť bezpečnejší svet pre ľudí.

Cesta k bezpečnosti

Holdingová spoločnosť TÜV SÜD oslávi v tomto roku svoje 150. výročie. Motiváciou na založenie spoločnosti bola reakcia na nedostatočnú úroveň bezpečnosti parných kotlov v období prvej priemyselnej revolúcie. Konkrétnym impulzom bol vtedy výbuch kotla v Mannheimskom pivovare. Táto nešťastná udalosť donútila 22 vedúcich priemyselníkov k tomu, aby založili Združenie na inšpekciu a kontrolu parných zariadení. Vtedy položili základy dnešnej oblasti zameranej na testovanie, inšpekciu a certifikáciu. Od obdobia parných kotlov sa rozšíril záber technických kontrol, ktoré napredovali spoločne s rozvojom priemyslu a záujmu verejnosti o kvalitu a bezpečnosť.

„Zmysel nášho podnikania je prispievať k ochrane ľudí, investícií a životného prostredia. Staráme sa o to, aby výrobok, služba alebo proces spĺňala všetky relevantné štandardy,“ hovorí Ing. Martin Tichý zo spoločnosti TÜV SŰD Slovakia a dodáva, že „dlhodobou víziou holdingu TÜV SÜD je neustále sa rozvíjať v súlade s aktuálnym technologickým a spoločenským trendom. Našim poslaním je prinášať firmám a podnikateľom skutočnú hodnotu, ktorá im pomôže uspieť.“

Míľniky spoločnosti TÜV SÜD

150 rokov spolocnosti TUV 011. TECHNOLOGICKÁ REVOLÚCIA

Obdobie medzi rokmi 1866 až 1900. Éra parných strojov, ktorej začiatky boli poznačené ničivými explóziami a otáznou budúcnosťou tejto technológie. 22 priemyselníkov sa zjednotilo a založilo Združenie na inšpekciu a kontrolu parných zariadení v Mannheime. Písal sa rok 1866. Práve vtedy vznikla prvá inšpekčná organizácia na svete. V tej dobe začiatky TÜV, ktorého cieľom bolo zvyšovať bezpečnosť a súčasne v ľuďoch budovať dôveru v parné stroje.

2. TECHNOLOGICKÁ REVOLÚCIA

V rokoch 1901 až 1959 sa odohrávala 2. technologická revolúcia, ktorej hnacou silou boli motory a elektrina. Ako sa postupne rozvíjala spoločnosť a obchod, rozširovala sa aj expertíza kontrolného združenia. Na prelome 20. storočia TÜV rozšírilo svoju pôsobnosť aj na elektronické inžinierstvo, výťahy a stroje, pričom prvá kontrola vozidiel bola uskutočnená už v roku 1906.

3. TECHNOLOGICKÁ REVOLÚCIA

Nedávne obdobie rokov 1960 až 2010 sa nieslo sa v znamení počítačov. Schopnosť posielať informácie do celého sveta spustila informačný vek a zasiala semienka globalizácie. TÜV SÜD v roku 1960 získal prvé medzinárodné zmluvy. Postupná globalizácia tak firmu inšpirovala k rozšíreniu portfólia služieb. TÜV SÜD začal poskytovať služby v oblasti bezpečnosti výrobkov a to na medzinárodnej úrovni.

150 rokov spolocnosti TUV 02V uplynulých desaťročiach sa spoločnosť TÜV SÜD etablovala na medzinárodnom trhu, so zastúpením v 800 rôznych miestach a oblasť expertízy sa rozšírila na:
• energiu,
• manažérske systémy,
• spotrebné produkty,
• potraviny,
• medicínske technológie,
• nehnuteľnosti,
• infraštruktúru a iné.

4. TECHNOLOGICKÁ REVOLÚCIA

„Tento rok naša spoločnosť oslavuje 150. narodeniny a stojí na úsvite 4. technologickej revolúcie. Smart fabriky, inteligentné zariadenia, bezpečný softvér a autonómne vozidlá prinášajú pre ľudstvo ďalší významný míľnik,“ odhaľuje blízku budúcnosť Ing. Martin Tichý.

Bude ľudstvo vedieť naplno využiť potenciál nových technológií? Odpoveď je skrytá v dôvere. Ak budú technológie stále bezpečné, budeme im môcť dôverovať a naplno ich aj využívať. A toto je naša úloha na zajtrajšok. Úloha, ktorú môžeme splniť len tak, že budeme nasledovať náš cieľ robiť svet bezpečnejším miestom. Tým, že budeme stále prinášať kvalitu, bezpečnosť a udržateľné riešenia s orientáciou na budúcnosť.