Diamantová liga kvality

Diamantová liga kvality: prodejny s přidanou hodnotou pro zákazníka


Pavel Mikoška
Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR
viceprezident pro obchod

Svaz obchodu a cestovního ruchu společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu uvádějí od ledna 2016 do praktického života novou soutěž, která nese název „Diamantová liga kvality“. Metodika soutěže je založena na hodnocení prodejen prostřednictvím „neznámého zákazníka“ s následným auditem. Pilotně je soutěž v prvním roce určena pro všechny typy prodejen s převahou potravin.

Jedním ze základních úkolů, který obchodníci sdružení do Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR ČR) uložili svému představenstvu, je usilovat o budování a další posilování dobrého jména českého obchodu a obecně všech obchodníků působících na českém trhu. Obchod je totiž tím místem, kam všichni z nás přinášíme peníze, abychom si za ně mohli odnést potřebné statky k našemu každodennímu životu. A pokud snad se zakoupeným statkem nejsme z jakéhokoliv důvodu spokojeni nebo nakoupený statek vykazuje jakoukoliv chybu, případně vadu kvality, pak je to prioritně obchod, který je první na ráně k tomu, aby se na něj sesypala naše zákaznická nespokojenost. A to bez ohledu na to, jestli vůbec a jak mohl obchodník ovlivnit kvalitu výrobku. Výrobku, který někdo vyrobil, zabalil a dodal a obchodník jej takto nakoupil a zobchodoval konečnému zákazníkovi. Minimálně mnohočetné výstupy z médií a mnohdy bohužel také ze strany státních kontrolních orgánů vedou obecnou veřejnost k tomu, že za vše špatné týkající se nakoupeného zboží může sám obchodník.

Lidé, kteří v obchodě pracují, samozřejmě vědí, že tomu tak obecně není. Je ovšem také pravda, že i mezi obchodníky panuje velká rozmanitost v kvalitě nabízeného zboží a poskytovaných služeb. Takové obchody, ze kterých budou zákazníci ve své většině (protože není možné se vždy zavděčit úplně všem) odcházet spokojeni, se rozhodl Svaz obchodu a cestovního ruchu ohodnotit a ocenit vítězným diplomem „Diamantové ligy kvality“. Budou to prodejny, které se nějakým způsobem odlišují od specifické místní, případně národní konkurence a dokážou tak svým zákazníkům nabízet trvale nějakou další přidanou hodnotu při svém každodenním provozu.

Svaz obchodu a cestovního ruchu tak společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu uvádějí od ledna 2016 do praktického života novou soutěž, která nese výše uvedený název „Diamantová liga kvality“ (DLK). Iniciálně a pilotně v prvním roce soutěžení pouze pro všechny typy prodejen s převahou potravin, následně pak v dalších letech také pro prodejny s nabídkou nepotravinářského sortimentu.

Diamantová liga kvality 01

Metodika soutěže je založena na hodnocení prodejen prostřednictvím „neznámého zákazníka“ (Consumer Quality Index), s následným auditem, který se zaměřuje na dodržování legislativních pravidel, hygienické dokonalosti prodeje potravin a obecně úrovně nastavení a dodržování vlastních firemních pravidel práce s potravinami (HACCP, GMP atd.). Součástí hodnocení každé do soutěže přihlášené prodejny je také vyhodnocení krátké sebehodnotící zprávy, ve které každá přihlášená prodejna především uvede, které jsou hlavní důvody k tomu, aby toto ocenění získala. V uvedeném kritériu mohou být uvedena některá specifika dané prodejny, která její provozovatel považuje za důležité. Jako např.: realizované inovace, důvěra zákazníků, péče o místní komunitu, úspory energií, spolupráce s místními dodavateli atd.

Závěrečná hodnoticí škála pro získání certifikátu „Diamantová liga kvality“ je následující:
> 150 bodů Vítěz Ligy
125–150 bodů Finalista Ligy
< 125 bodů Úspěšný účastník Ligy

Navržený program pro soutěžení a následné oceňování maloobchodních prodejen byl v listopadu 2015 jako společný projekt SOCR ČR a MPO také zařazen do programu „Česká kvalita“, a oceněné prodejny tak následně ponesou společné logo DLK a Programu Česká kvalita. Od začátku ledna až do konce března t. r. probíhá přihlašování účastníků do soutěže. Podle počtu přihlášených účastníků proběhlo v období dubna a května školení potřebného počtu hodnotitelů pro soutěž, jejímž garantem je Česká společnost pro jakost. Vlastní hodnocení přihlášených prodejen se uskuteční v letních měsících, přičemž garantem a vlastním realizátorem hodnocení bude prostřednictvím vyškolených hodnotitelů Sdružení pro oceňování kvality (SOK).

Vyhlašování oceněných prodejen proběhne v rámci akcí Měsíce kvality 2016 v průběhu listopadu t. r., a to za účasti představitelů všech do projektu angažovaných partnerů, tj. SOCR ČR, MPO, ČSJ a SOK.

Nezbývá tedy již nic dalšího, než popřát soutěžícím prodejnám co největší úspěšnost v bodovém hodnocení a nám všem jako zákazníkům těchto prodejen příjemné nakupování a dobrý pocit z toho, že jsme svůj nákup mohli uskutečnit právě v „naší oceněné prodejně“, která nabízí ve srovnání s konkurencí „něco navíc“.

Autor: Ing. Pavel Mikoška, CSc., je viceprezident pro obchod Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR. Je odborníkem na technologie potravinářských výrob a systémy managementu kvality v potravinářství. Pracuje ve společnosti Ahold na pozici ředitele pro kvalitu, korporátní odpovědnost a business. Současně je též předsedou správní rady Nadačního fondu Albert.