Ing. Adriana GALISOVÁ, PhD. TOP manažérka kvality pre rok 2015

Ing. Adriana GALISOVÁ, PhD. TOP manažérka kvality pre rok 2015 v oblasti súkromný sektor


Ako sme uviedli v poslednom minuloročnom čísle časopisu KVALITA a SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ, TOP manažérkami kvality pre rok 2015 sa stali ženy. V tomto čísle prinášame rozhovor s druhou z ocenených.

Môžete nám prezradiť najdôležitejšie míľniky vo Vašej doterajšej kariére?

Dôležitých míľnikov v mojej profesionálnej kariére bolo niekoľko. Prvá veľká zmena nastala, keď v roku 1996 som sa zamestnala v nemeckej spoločnosti Volkswagen Elektrické Systémy. Jej výrobný program bol zameraný na výrobu káblových zväzkov a ja som v tom čase nemala žiadne vedomosti ani skúsenosti o normách, systéme manažérstva kvality, požiadavkách zákazníkov atď. Táto sféra bola pre mňa jedna veľká neznáma. Začínala som na pracovnej pozícii vedúcej školiaceho strediska. Mala som veľké očakávania, ktoré môžem s odstupom času potvrdiť, že sa naplnili a stále napĺňajú. Naša firma mi poskytla množstvo príležitostí na interné a externé vzdelávanie, odborné a manažérske tréningy na Slovensku i v zahraničí. Prešla som viacerými pracovnými pozíciami na oddelení kvality. To všetko prispelo k môjmu profesionálnemu rastu v oblasti kvality tak, že v roku 2003 som bola menovaná dozornou radou spoločnosti za Manažéra kvality a zároveň Zmocnenca pre kvalitu. Bola to pre mňa veľká šanca na realizáciu vlastných predstáv v oblasti smerovania manažérstva kvality. Podarilo sa mi v spolupráci s mojimi kolegami doviesť náš závod v roku 2004 k získaniu certifikátu ISO TS 16949.

V roku 2006 nastalo zlomové obdobie, kedy sa firma stala súčasťou medzinárodnej japonskej spoločnosti Sumitomo. Od toho momentu sa mi otvorili nové perspektívy pre poznanie japonského chápania požiadaviek v manažérstve kvality. Osobne som mohla byť súčasťou viacerých tímov a odpozorovať, ako je možné malými trvalými krokmi dosiahnuť riešenia, napr. zisťovanie koreňových príčin chýb, tréningy zamestnancov, plánovanie kvality vo výrobe a iné. Stredobodom pozornosti bol hlavne zamestnanec a jeho pracovné prostredie.

Práca v nadnárodnej spoločnosti mi ponúkla množstvo príležitostí na stretávanie sa s kolegami z celého sveta, robiť benchmarking, vidieť „ako to v kvalite robia ostatní“ a vybrať si práve tie metódy, ktoré nás môžu posunúť dopredu.

Ďalším dôležitým míľnikom bolo stretnutie s osobnosťami, ktoré majú na Slovensku významný vplyv na rozvoj manažérstva kvality. Posilnil sa tým môj pozitívny postoj k ľudskému faktoru v manažérstve kvality a získala som istotu v tom, že cesta, ktorou som sa vybrala, je zmysluplná.

Aké výzvy očakávate vo Vašej práci?

Na začiatku profesionálnej kariéry bolo pre mňa najväčšou výzvou priblížiť systém manažérstva kvality mojim kolegom. Presvedčiť ich, že je to náš dôležitý „partner“ a pomoc pre každodennú prácu. Filozofia, že „kvalitár je brzda výroby“, bola u nás silne zakorenená. Myslím si, že sa nám to podarilo spoločne úspešne prekonať a dnes môžem s hrdosťou povedať, že kvalita je prirodzenou súčasťou nášho myslenia a našej práce na všetkých úrovniach a štruktúrach spoločnosti. O kvalite procesov a produktov sa u nás nielen veľa hovorí, ale jednoducho ňou denne žijeme. Kvalita nie je len záležitosťou oddelenia kvality, ale celej firmy.

Intenzívne pracujeme na spokojnosti zákazníkov, úprimne sa tešíme z pozitívnej odozvy na našu podporu od kolegov z ostatných závodov. Snažíme sa naplniť očakávania materskej spoločnosti SEBN AG.

V súčasnosti je pre mňa novým cieľom pracovať na nových zákazníckych projektoch od prototypovej až po sériovú výrobu, ako sa podieľať aj na ich úspešnej implementácii v našich sesterských závodoch vo svete. Zároveň rozvíjať a implementovať nové nástroje manažérstva kvality do praxe a overovať ich prínos. Dlhoročne pracujem na pretavení myšlienky „samokontroly“ do našej každodennej práce vo výrobe
i v administratíve.

V oblasti manažérstva kvality som s tímom pripravila projekty na zintenzívnenie plánovania kvality, efektivity zberu a spracovania údajov z výrobných procesov, na urýchlenie a sprehľadnenie distribúcie dokumentácie a iné. Nové nápady v oblasti zlepšovania kvality sa pozitívne prijímajú. Teší ma, že naše pracovné tímy majú pochopenie pre moje myšlienky, navzájom sa podporujeme a nechajú sa zlákať na ich realizáciu.

Ako byť úspešným „kvalitárom“?

Žiaľ nepoznám univerzálny recept na úspech. Riadim sa svojou intuíciou a vnútorným motorom. Podnetov na zmeny je niekedy mnoho, avšak na druhej strane na ich uskutočnenie treba veľa energie a pozitívnej motivácie okolia. Nemyslím na úspech, snažím sa jednoducho robiť si svoju prácu najlepšie ako viem a hlavne zrealizovať veci až do konca. Pomáhať tým, čo ma oslovia, a keď cítim, že niekto pomoc potrebuje, tak sa jednoducho ľudsky snažím podať pomocnú ruku. Vzdelávanie považujem za dôležité. Je zdrojom námetov na určenie ďalšieho smerovania a zároveň zdrojom pre odborný rast.

V kancelárii už roky máme na nástenke slogan o víťazoch a porazených: „Víťazi myslia neustále v termínoch, môžem, budem a som. Porazení, na druhej strane, hovoria o tom, čo mali urobiť, alebo čo by urobili, alebo čo urobiť nemôžu.“, Dennis Waitley.

Zastávam názor, že naše nedostatky treba vnímať ako výzvy, na ktorých je treba neustále pracovať. Dôležité je nájsť len správnu metódu, ľudí a priestor na realizáciu. Byť aktívny, vytrvalý a hlavne pozitívne naladený na realizáciu pracovných úloh. Vidieť za našou prácou spokojného zákazníka, kolegu a pracovný tím. Robiť veci dobre na prvýkrát. Počúvať názory kolegov. Nebáť sa rozhodnúť. Vedieť prijať konštruktívnu kritiku.

… viac sa dočítate v aktuálnom čísle časopisu.