Vesmir nepulzuje

Vesmír nepulzuje


Mikuláš Čolák

Všetky prevratné objavy sa vyznačujú až šokujúcou jednoduchosťou. I dôkaz pulzovania Vesmíru a z toho vyplývajúce pohľady za horizont miliárd rokov, prezentovaný na Kongrese astrofyziky svetoznámym Wolacusom, patrí medzi takéto jednoduché, ale revolučné rezultáty ľudského génia. Nebudeme unavovať čitateľov zložitým matematickým aparátom, ktorým prednášajúci svoje dôkazy podložil, predsa sa však čomusi nevyhneme. Wolacusov objav spočíva v takzvanej reverzii Einsteinovej rovnice, ku ktorej dôjde v dobe ukončovania súčasnej expanzie Vesmíru. Podľa neho, prestane platiť rovnica E=mc2 a nabehnú reverzné deje podľa rovnice mc2=E. Mikrokvantá času, takzvané tachyóny, začnú plynúť dozadu – naštartuje nová história scvrkávajúceho sa Vesmíru. Avšak niektoré častice najmä p – mezóny, nerešpektujú potrebu vracať sa a šinú si to, potvorky, rýchlejšie ako svetlo, cez n-rozmerný časopriestor do Metagalaxie II, ktorá nie je ničím iným ako druhým Vesmírom. I malé dieťa pochopí, že s únikom p – mezónov nenávratne zmizne aj Ludolfovo číslo p, čo bude mať za následok skutočnosť, že v novej ére prestanú jestvovať kružnice. Planéty – kocky budú okolo svojich hviezd obiehať po štvorcových dráhach, vzniknutých kvadratúrou kruhu. Pre Zem to bude znamenať striedanie až štyroch zimných a letných období v priebehu jedného roka. Dôsledkom bude prudké ochladenie veľhôr a zvýšenie teplôt v nížinách. Premrznutý Yeti zlezie z Ťan-šanu a usalaší sa v blízkosti Novosibirska. Veľjašter, ktorý sa ako jedinec vyskytuje v škótskom jazere Loch Ness, vylezie z horúcej vody a vyvinie snahu ochladiť sa na vrchole glasgowskej televíznej veže.

Nebýva zvykom, aby auditórium na kongresoch vyrušovalo prednášajúcich. Myšlienky Wolacusa však zapadali do seba s takou logikou a genialitou, že sa astrofyzici nevyhli výkrikom úžasu.

Podľa Wolacusa, fyzikálne reverzie sa dotknú i sociálnej oblasti. V dobe ukončenej expanzie všetky firmy dosiahnu absolútne maximum – stav totálneho zlepšenia všetkých zlepšovaných zlepšení. Všetko bude superkvalitné a preto nebude možné už ďalej uplatňovať princíp trvalého zlepšovania. Zákazník sa bude nachádzať v stave trvalého úžasu a ohúrenia z vysokej kvality výrobkov a služieb. Zmiznú všetky divoké skládky odpadov, smetiská a neporiadky. Po dobe maxima však začne éra scvrkávania sa Vesmíru. Pretože tachyóny budú plynúť dozadu, vývoj bude spieť k pračloveku. Nastúpi trvalé zhoršovanie všetkých procesov podľa medzinárodnej normy 1009 OSI. Nová éra sa ukončí zrútením sa celej hmoty do singulárneho bodu. V jeho blízkosti sa stretneme iba s vrcholnou nekvalitou a nekonečným neporiadkom. Wolacus uzavrel svoj výklad nádejným očakávaním nového big – bangu.

Auditórium odmenilo génia dlhotrvajúcim frenetickým potleskom a doslova ho zasypalo kvetmi. Medzi letiacimi kyticami sa však objavila i jedna – jediná zhnitá paradajka. Hodil ju večne ufrfľaný a o všetkom pochybujúci všetkým známy pavedec Hugo Leo Upack. Po doznení aplauzu sa prihlásil do diskusie.
„Vaša teória, kolega Wolacus,“ povedal na úvod, „je logická a jasná, až na jeden bod, ktorý ju vyvracia. Viem si predstaviť p – mezóny upaľujúce rýchlejšie ako svetlo. Pochopil som reverziu Einsteinovej rovnice a z nej vyplývajúcu kvadratúru kruhu, ba i fungovanie perpetua mobile. Môj syn iste privíta štvoro letných i zimných prázdnin v jedinom roku. Keď zavriem oči, vidím Nessie ako sa šplhá na glasgowskú televíznu vežu. Nepochybujem o tom, že Yetiho uvidia v novosibirskom supermarkete. Nedávno som však navštívil Slovensko – istý štát v strede Európy asi medzi Nórslom a Gréckom. Celá tamojšia krajina je posiata miliónmi odpadových plastikových fliaš a vrecúšok. Divoké skládky neustále pribúdajú a ich likvidáciu si neviem predstaviť ani v najbujnejšej fantázii. V národných parkoch sa rúbu stromy. Financie na ochranu životného prostredia štát neustále znižuje. Obchodníci klamú zákazníkov, úradníci vrčia na občanov-stránky a tvária sa ako bohovia. Policajti kradnú v obchodoch. Z politikov sú rodinkári, tunelári a stánkari. Štát riadia fiškáli a nie manažéri. V celej krajine vládne korupcia. Firmy vedú podvodnikatelia a živnostníci. Z toho mi vyplýva, že princíp trvalého zhoršovania všetkých činností tam uplatňujú už teraz. Slovensko sa pomaly a isto blíži k singulárnemu bodu,“ ukončil svoje nehorázne klamstvá a klebety H. L. Upack.

Ostáva nám ešte odhaliť skutočnú chybu Wolacusovej teórie. Nie je podstatná kvadratúra kruhu, ani výlety Yetiho, či Nessie. Nie je však možné, aby jedna krajina vykazovala javy scvrkávajúceho sa Vesmíru už teraz a ostatné až po miliarde rokov. Preto musíme zamietnuť celú Wolacusovu teóriu a uspokojme sa s tým, že Vesmír nepulzuje.