Ve Španělském sále byly uděleny ocenění „Excelentní organizace“ a „Společensky odpovědná organizace“

Ve Španělském sále byly uděleny ocenění „Excelentní organizace“ a „Společensky odpovědná organizace“


David Kubla
Česká společnost pro jakost, Národní středisko podpory kvality
odborný pracovník

Na slavnostním večeru ve Španělském sále Pražského hradu byly 22. listopadu 2016 oceněny nejlepší firmy a organizace v programech Národní ceny kvality ČR a Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj.

Prestižní Národní cenu kvality ČR v podnikatelském sektoru získala a v jediné soutěži firem pořádané v ČR podle mezinárodně platných pravidel zvítězila společnost MIELE TECHNIKA. Titul „Excelentní organizace“ si ze slavnostního večera odnesla i společnost KAUFLAND ČESKÁ REPUBLIKA.

Ve veřejném sektoru v hodnocení podle Modelu excelence EFQM zvítězil a titul „Úspěšná organizace“ si odnesl INSTITUT OCHRANY OBYVATELSTVA LÁZNĚ BOHDANEČ. V hodnocení Národní ceny kvality ČR podle modelu CAF byla vítězem STŘEDNÍ ŠKOLA BRNO, CHARBULOVA.

Výše uvedené firmy a organizace hodnocené v Národní ceně kvality ČR v programu Excelence získaly právo používat mezinárodní titul udělovaný Evropskou nadací pro management kvality (EFQM) – „Recognised for Excellence“.

V Programu Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj se vítězem v podnikatelském sektoru staly společnosti METROSTAV a VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST. Ve veřejném sektoru se o vítězství podělili MĚSTO KOPŘIVNICE a STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV.

Na slavnostním večeru po zásluze získaly svá ocenění i menší firmy a organizace. Cenu za společenskou odpovědnost – „Podnikáme odpovědně“ získaly CHANNEL CROSSINGS, CENTRUM ANDRAGOGIKY a ERGOTEP, DRUŽSTVO INVALIDŮ.

O významu Národních cen nejlépe svědčí podpora nejvyšších představitelů státu a dalších osobností. Svou záštitu Slavnostnímu večeru udělili a předávání ocenění se osobně ujali prezident České republiky Miloš Zeman, předseda Senátu PČR Milan Štěch, premiér Bohuslav Sobotka a ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.

Národní ceny kvality jsou považovány za nejprestižnější ocenění, jaké může firma získat. Jsou udělovány ve více než 80 zemích světa podle stejných pravidel a jsou nástrojem k dosahování vynikajících výsledků. Managementu poskytuje hodnocení v Národních cenách kvality neocenitelnou zpětnou vazbu a umožňuje nastoupit cestu trvalého zlepšování.

„Naše ekonomika je silně proexportně orientovaná, proto vítám příležitost porovnat výsledky našich firem s nejlepší světovou konkurencí. Národní ceny kvality nejenže právě takové porovnání umožňují, ale jsou i nástrojem pro zavedení trvalého zlepšování a pro efektivní využívání zahraničních zkušeností. Proto podporuji zapojení našich podniků do programu národních cen a věřím, že to povede k dalšímu zvyšování konkurenceschopnosti a úspěšnosti naší produkce na světových trzích,“ řekl ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.

Národní ceny kvality ČR se významně liší od kteréhokoli jiného ocenění. V jejich hodnocení je využíván Model Excelence EFQM, který nejen dokáže objektivně porovnat firmy různých oborů a velikostí, ale je i silným manažerským nástrojem, který slouží k systematickému a trvalému přezkoumávání kvality organizace a to od vedení, přes strategická rozhodnutí, zaměstnance a financování až po klíčové výsledky. Zjednodušeně řečeno, Národní ceny kvality nejen zhodnotí, v jakém stavu se firma nachází, ale současně ukážou cestu ke zlepšování a dalšímu růstu.

„Účastí v Národní ceně kvality ČR mohou naše organizace získat za velmi výhodných podmínek implementaci jednoho z nejvýkonnějších manažerských nástrojů současnosti – Modelu Excelence EFQM. Jde o vyzkoušený a v praxi prověřený nástroj, který podle nezávislých studií zlepšuje ekonomické výsledky o desítky procent. Úspěšně ho proto využívá přes 30.000 evropských firem. Je škoda, že jen malá část z nich sídlí v České republice a naší ambicí je tento nepříznivý stav změnit,“ vysvětlil Robert Szurman, státní tajemník Ministerstva průmyslu a obchodu a předseda Rady kvality ČR.

V naší zemi je zatím model převážně využíván u společností se zahraničními vlastníky, které ho znají a uvědomují si jeho prestiž a potenciál. Přitom, díky podpoře Ministerstva průmyslu a obchodu, mohou čeští podnikatelé model v rámci Programů Národních cen kvality ČR aplikovat s minimálními náklady, nebo využít jeho zjednodušené varianty START a START Plus, nebo ocenění za realizaci projektů zlepšování Start Europe.

V zemích EU je model využíván častěji nejen v komerční sféře, ale i ve zdravotnictví, školství, policii, armádě a dalších organizacích. Evropský institut pro veřejnou správu dokonce vyvinul jeho modifikaci – Model CAF, určený pro organizace veřejné správy, který je Evropskou komisí doporučován jako nejlepší cesta ke zkvalitňování veřejné správy.

Druhé z udílených ocenění, Národní cena ČR za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj prošla na přelomu loňského a letošního roku významnou a jednoznačně pozitivní změnou. Účastníci ceny byli letos hodnoceni podle modelu „Committed to Sustainability“, vytvořeného Evropskou nadací pro management kvality (EFQM) ve spolupráci s platformou Organizace spojených národů UN Global Compact. Hodnocení je tak plně kompatibilní s nejnovějšími světovými standardy a vychází vstříc potřebám firem, které si uvědomují význam zavádění konceptu společenské odpovědnosti (CSR) nejen jako významného marketingového nástroje, ale především základu pro podnikání v souladu se zásadami udržitelného rozvoje.

„Hodnocení podle modelu „Committed to Sustainability“ se zaměřuje na 4 hlavní oblasti – People, Planet, Profit a Products. Poskytuje účastníkům ceny nezávislou zpětnou vazbu o úrovni, na které se organizace v oblasti zásad společenské odpovědnosti a udržitelnosti nachází. Současně ukazuje, kterým směrem by se v oblasti CSR měla organizace ubírat a na jaké věci se zaměřit, čímž pomáhá rozvíjet problematiku společenské odpovědnosti maximálně efektivně,“ vysvětlila principy hodnocení ceny Alena Plášková, předsedkyně představenstva Sdružení pro oceňování kvality.

Stoupající význam problematiky CSR ve vyspělém světě přivádí k tématu společenské odpovědnosti i menší a střední firmy. Rada kvality jim vycházela vstříc již v minulosti organizováním Cen hejtmana kraje za společenskou odpovědnost. V loňském roce ale spatřil světlo světa zcela nový program, připravený ve spolupráci s Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR, Asociací společenské odpovědnosti, a společnosti P3 – People, Planet, Profit – Cena za společenskou odpovědnost – Podnikáme odpovědně.

„Společenská odpovědnost zdaleka není jen doménou velkých firem. Existují stovky malých podniků, které to možná nenazývají CSR, ale nezištným způsobem podporují svoje okolí. Cítili jsme proto potřebu připravit program, který pomůže tuto aktivitu v malých a středních firmách rozvíjet. Menší firmy sice své projekty cílí na omezené území a investují do nich nižší částky, ale vzhledem ke svému vysokému počtu je celkový efekt ve smyslu společenské odpovědnosti mimořádný. Proto chceme ty nejlepší ocenit a motivovat další malé firmy k podobné činnosti,“ řekl Karel Havlíček, předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR.

Kromě ocenění v Programech Rady kvality ČR byly na slavnostním večeru předána i další ocenění: Cena Anežky Žaludové, Medaile ANEŽKY ŽALUDOVÉ za kvalitu, Manažer kvality roku 2016, Cena za publicistický přínos v oblasti kvality, Ekologicky šetrný výrobek a Ocenění za dlouhodobou spolupráci.

 

Přehled oceněných v programech Rady kvality ČR

NÁRODNÍ CENA KVALITY ČR

Národní cena kvality ČR – program Excelence – podnikatelský sektor – Excelentní organizace
Miele technika s.r.o. – vítěz, Recognised for Excellence (5 STAR)
Kaufland Česká republika v.o.s. – Recognised for Excellence (4 STAR)

Národní cena kvality ČR – program Excelence – veřejný sektor – Úspěšná organizace
MV – generální ředitelství HZS ČR, Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč – vítěz, Recognised for Excellence (3 STAR)

Národní cena kvality ČR – program CAF – Úspěšná organizace
Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace – vítěz

Národní cena kvality ČR – program START EUROPE – Ocenění za úspěšnou realizaci projektů – Perspektivní organizace
Centrum pečovatelských a ošetřovatelských služeb Město Touškov – Committed to Excellence
Město Benešov, Městský úřad Benešov – Committed to Excellence
VODNÍ ZDROJE, a.s. – Committed to Excellence
Technická univerzita v Liberci, Ekonomická fakulta – Committed to Excellence

Národní cena kvality ČR – program START Plus – Úspěšná organizace
ACO Industries k.s.
Pojišťovna VZP, a.s.
Moravskoslezský kraj, Krajský úřad Moravskoslezského kraje

NÁRODNÍ CENA ČR ZA SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST A UDRŽITELNÝ ROZVOJ

Národní cena ČR za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj – podnikatelský sektor – Společensky odpovědná organizace
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. – vítěz, Committed to Sustainability (2 STAR)
Metrostav a.s. – vítěz, Committed to Sustainability (2 STAR)
Palivový kombinát Ústí, státní podnik – Committed to Sustainability (2 STAR)

Národní cena za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj – veřejný sektor – Společensky odpovědná organizace
Město Kopřivnice – vítěz, Committed to Sustainability (2 STAR)
Statutární město Chomutov – vítěz, Committed to Sustainability (2 STAR)
Dům zahraniční spolupráce – Committed to Sustainability (2 STAR)
Obec Otice – Committed to Sustainability (2 STAR)
Družstvo NAPROTI – Committed to Sustainability (2 STAR)
Fakultní základní škola profesora Otokara Chlupa PedF UK – Committed to Sustainability (2 STAR)
Základní škola, Praha 13, Mládí 135 – Committed to Sustainability (2 STAR)
Fakultní základní škola při Pedagogické fakultě UK, Praha 13, Brdičkova 1878 – Committed to Sustainability (2 STAR)
Základní škola, Praha 13, Kuncova 1580 – Committed to Sustainability (2 STAR)
Fakultní základní škola PedF UK Praha 13, Mezi Školami 2322 – Committed to Sustainability (2 STAR)

CENA ZA SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST PODNIKÁME ODPOVĚDNĚ

Kategorie Malý a střední podnik – Channel Crossings, s.r.o.
Kategorie Sociální podnik – Ergotep, družstvo invalidů
Kategorie Rodinná firma – Centrum andragogiky, s.r.o.

DALŠÍ OCENĚNÍ

Publicistický přínos v oblasti kvality:
Barbora Kladivová – Radiožurnál – Kvalita spotřebních výrobků – reportáž

Cena Anežky Žaludové:
Alena Plášková

Medaile ANEŽKY ŽALUDOVÉ za kvalitu:
Maryla Douchová
Irena Horalová

Manažer kvality roku 2016:
Pavel Mikoška, Ahold Czech Republic, a.s.

Program Česká kvalita – Ekologicky šetrná služba:
TRIANGL a.s.
SEVER – středisko ekologické výchovy Rýchory

Ocenění za dlouhodobou spolupráci:
Moravskoslezský kraj, Krajský úřad Moravskoslezského kraje