Ceny hejtmana za společenskou odpovědnost

Ceny hejtmana za společenskou odpovědnost


Julie Borovcová
Česká společnost pro jakost
Národní středisko podpory kvality
specialistka CSR

Jak přiblížit koncept společenské odpovědnosti malým podnikatelům, středním podnikům a do veřejné správy a zároveň rozšířit jejich zájem o něj?

Velké množství organizací se dnes společenskou odpovědností a udržitelným rozvojem zabývá i nad rámec zákonných povinností. Některé více, některé méně, některé aniž by to samy tušily, jiné naopak se společenskou odpovědností pracují systémově.

Ceny hejtmana za společenskou odpovědnostRada kvality ČR přišla s myšlenkou, jak tyto podnikatele zapojit a zvýšit zájem o tuto problematiku: cestou je připravit pro ně regionální soutěž, která relativně jednoduchým způsobem může ukázat, že i menší organizace mohou být společensky odpovědné, aniž by se samy tak označovaly. Cílem soutěže je veřejně ocenit a zviditelnit úsilí organizací, které se společenskou odpovědností aktivně a nad rámec svých zákonných povinností zabývají, které věnují zvýšenou pozornost etice, péči o zaměstnance, mají zájem o problematiku životního prostředí a přispívají svojí činností k udržitelnému rozvoji regionu.

Od vyhlášení soutěže v prvním kraji už uplynul nějaký ten rok. Prvním krajem, kde byla soutěž ve spolupráci s Radou kvality ČR v roce 2009 pilotně vyhlášena, byl kraj Moravskoslezský. Nápad uspořádání soutěže se zde ujal a získal velkou podporu vedení kraje. Díky tomuto přístupu se zde do ceny dlouhodobě přihlašuje nejvíce firem a soutěž je zde vyhlašována každoročně. Postupem let se Cena hejtmana rozšířila i do dalších krajů. V roce 2013 se přidal Plzeňský kraj, poté Jihomoravský kraj a Ústecký kraj. Posledním krajem, který se přidal, je Kraj Vysočina, kde byl letos vyhlášen už druhý ročník.

Zúčastnit se mohou organizace jak podnikatelského, tak i veřejného sektoru včetně škol, nemocnic, sociálních zařízení, neziskových organizací, sdružení, obcí apod. Partnery pro vyhlášení ceny se v krajích stávají Krajské hospodářské komory nebo organizace podobného charakteru.

Podniky a organizace se do soutěže hlásí vyplněním přihlášky a dotazníku s bližším popisem jejich ekonomických, sociálních, environmentálních a regionálních aktivit. Následné vyhodnocení provádí nezávislý tým školených a certifikovaných hodnotitelů, kteří působí i v rámci hodnocení Národních cen ČR za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj. Výsledky předkládají hodnotitelské komisi, která určí konečné pořadí v jednotlivých kategoriích. Soutěž – cena je vyhlašována v podnikatelském a veřejném sektoru a zvlášť pro obce v kraji. Cyklus soutěže je jednoroční, oceňují se tak počiny a přínosy za předcházející období. Nic tedy nebrání tomu, aby se organizace hlásily každoročně. Dobrým příkladem je obec Otice, která vyhrála první místo v kategorii „Obce“ v Moravskoslezském kraji celkem již třikrát a stále má co nabídnout.

Příklad dobré praxe - obec OTICE

„Za bezpečné a zdravé Otice“, tak zní motto obce, které vystihuje podstatu přístupu ke společenské odpovědnosti. Bylo by troufalé snažit se shrnout všechny aktivity, kterými se obec zabývá, v několika málo větách, přesto si dovolujeme představit Vám alespoň některé z nich, které dopomohou vytvořit obrázek o fungování obce. V rámci systému péče o zeleň se Oticím podařilo vylepšit čistotu obce. Zaměstnali zde lidi z úřadu práce, z dotací nakoupili úklidové a zahradní stroje a výsledkem je čistá, udržovaná obec za třetinové náklady. Na podporu pozitivní změny vzhledu vysadili obecní sad, 600 metrů švestkové aleje a 200 metrů linie keřů. Cílem tohoto počínání bylo vytvořit takové prostředí, kde se občané cítí dobře, jsou zdraví a nemají tak potřebu stěhovat se jinam.

Zájem organizací, které se do soutěže hlásí, každoročně roste. V některých krajích se účastní i více než 50 organizací. Cena hejtmana slouží organizacím nejen pro ocenění jejich úsilí realizovaného na poli CSR, ale mnohým společnostem ukazuje cestu, jak mohou nad svými aktivitami uvažovat, hodnotit je a v konečné fázi je také vylepšovat. Zvítězí-li organizace na regionální úrovni, otevírá se jí následně cesta k Národní ceně ČR za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj, kde lze porovnat síly v celostátním měřítku.

Jednotlivé soutěže napříč zapojenými kraji jsou rozloženy v průběhu celého roku. V prvním kvartálu probíhá soutěž v Kraji Vysočina a v Moravskoslezském kraji. Na Plzeňsku žijí Cenou hejtmana od dubna do června. Přihlásit se v průběhu léta mají možnost organizace v Ústeckém kraji. A jako poslední v řadě se předává ocenění v kraji Jihomoravském, kde je převezmou nejlepší organizace na podzim.

Průběžně se jedná i s dalšími představiteli krajů, nicméně není výjimkou, že po krajských volbách jednání začínají vždy nanovo.