Ceny SDGs: Prestižní ocenění za naplňování Cílů udržitelného rozvoje OSN poprvé v ČR

Ceny SDGs: Prestižní ocenění za naplňování Cílů udržitelného rozvoje OSN poprvé v ČR


Lucie Mádlová
Asociace společenské odpovědnosti
zakladatelka a výkonná ředitelka

Cíle udržitelného rozvoje (Sustainable Development Goals – SDGs) mění svět k lepšímu. Svými aktivitami v oblasti udržitelnosti přispívají všichni – vlády, firmy, neziskové organizace i jednotlivci. A ti nejlepší z nich si bezesporu zaslouží ocenění.

Ceny SDGs demonstrují partnerství a spolupráci mezi státní správou a soukromým sektorem (tzv. Public Private Partnership). Jedná se o první nezávislé ocenění v naplňování udržitelnosti, které společně iniciují Úřad vlády ČR, Asociace společenské odpovědnosti, UN Global Compact v ČR, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Česká rozvojová agentura a Informační centrum OSN v Praze. Takto nastavený model je ve světě výjimečný a sám od sebe naplňuje poslední ze 17 SDGs – Partnerství ke splnění cílů.

„Nejen ve světě, ale i v České republice lze najít skvělé konkrétní aktivity a strategie, které podnikají firmy a další organizace v rámci udržitelnosti a přispívají tak k plnění SDGs,“ uvádí Anna Kárníková, ředitelka Odboru pro udržitelný rozvoj, Úřadu vlády. Cílem Cen SDGs je rozšířit povědomí o Cílech udržitelného rozvoje a motivovat firmy, neziskové organizace, veřejnou správu i širokou veřejnost k jejich začlenění do každodenních životů. Ocenit úsilí českých firem i organizací, které začleňují udržitelnost do své strategie a pomáhají tak České republice a světu k udržitelnější budoucnosti a naplňování Agendy 2030.

Ceny SDGs: Prestižní ocenění za naplňování Cílů udržitelného rozvoje OSN poprvé v ČR

Ceny SDGs budou rozdány v pěti kategoriích: Soukromý sektor, Veřejná sféra, Cena odborné poroty, Reporting podle SDGs a Cena České rozvojové agentury. Ta bude udělena za významný přínos k naplňování cíle SDG 17 – globální partnerství pro udržitelný rozvoj. Kandidáty mohou být aktéři z řad soukromých firem, nevládních organizací, akademické a výzkumné sféry či měst a obcí. „Ocenění bude uděleno za inovativní řešení problémů v oblasti globálního udržitelného rozvoje, kterého bylo dosaženo v úzké spolupráci českého a zahraničního subjektu v rozvojové zemi,“ přibližuje smysl této kategorie ředitel České rozvojové agentury, Michal Kaplan.

Nominovat projekt, produkt nebo službu napomáhající naplňovat jeden nebo více Cílů udržitelného rozvoje do Cen SDGs je možné do 16. 4. 2017 na www.globalnicile.cz. Od 24. 4. 2017 postoupí vybrané projekty do veřejného hlasování.

Ceny vítězům budou předány 27. 5. 2017 v Černínském paláci v Praze. Významná společenská akce vůbec poprvé v ČR ocení průkopníky SDGs, kteří se na národní úrovni zasazují o naplňování Agendy 2030 od OSN a skrze SDGs mění svět k lepšímu. Na slavnostním vyhlášení zazní inspirativní řeč exkluzivního zahraničního hosta, profesora Jeffreyho D. Sachse.

Jeffrey D. Sachs je světově známý profesor ekonomie, expert na udržitelný rozvoj, odborný poradce OSN, autor několika bestsellerů a komentátor, jehož sloupek vychází každý měsíc v novinách ve více jak 100 zemích. V roce 2015 získal Blue Planet Prize, nejznámější ocenění v problematice životního prostředí. Dvakrát byl zmíněn v seznamu 100 nejvlivnějších globálních lídrů magazínu Times a noviny New York Times ho nazvali „nejdůležitějším ekonomem světa“. Nedávný průzkum časopisu The Economist umístil profesora Sachse mezi tři nejvlivnější ekonomy poslední dekády. Profesor Sachs byl expertním poradcem generálního tajemníka OSN Ban Ki Moona pro Cíle udržitelného rozvoje (SDGs).

Klip Česko mění svět

Je důležité, aby si všichni uvědomili, že naplňování Cílů udržitelného rozvoje není jen věcí vlád či velkých firem. Zapojit se může, a měl by, každý z nás, protože každý může přispět k tomu, aby byl náš svět lepším místem. Asociace společenské odpovědnosti u příležitosti Cen SDGs představila klip „Česko mění svět“ (ke shlédnutí na YouTube kanále Forbes Česko).

Smyslem klipu je představit globální cíle české veřejnosti a vyzvat k akci k udržitelné budoucnosti každého z nás. Nikoho nevyjímaje. Osobnosti do klipu byli voleny cíleně, aby každá promlouvala k jiné cílové skupině, aby obsáhli mladé, staré i zastánce různých žánrů. A hlavně, aby každá osobnost byla s daným cílem osobně spjatá a něco v rámci lepšího Česka (a světa) také dělala.

Ceny SDGs: Prestižní ocenění za naplňování Cílů udržitelného rozvoje OSN poprvé v ČRV klipu, jehož mediálním partnerem je Forbes, vystupuje na 25 význačných osobností s vlastním poselstvím. Vybudovat silné instituce chce např. Lenka Bradáčová. O zdravém ekonomickém růstu hovoří Tomáš Sedláček. Mít čisté oceány, to je plán Jakuba Vágnera. Žít ve světě, kde každý člověk dostane rovnou šanci, chce Yemi A.D. V klipu dále vystupují Petra Němcová, Ben Cristovao, Jiří Mádl, Jan Saudek, Lenny, Klára Vytisková, olympionik Jiří Prskavec, Bára Nesvadbová. Klip symbolicky 17. cílem partnerství mezi zemi zakončuje Rytmus.

O SDGs

Sedmnáct Cílů udržitelného rozvoje (Sustainable Development Goals - SDGs) bylo přijato 25. září 2015 na summitu OSN v rámci tzv. Agendy 2030 „Přeměna našeho světa: Agenda pro udržitelný rozvoj“. Představují program rozvoje na následujících 15 let (2015 – 2030) vedoucí k vymýcení extrémní chudoby, boji s nerovností a nespravedlností a k ochraně naší planety. Zaměřují se na nejdůležitější ekonomické, společenské a environmentální výzvy naší doby a jasně definují svět, ve kterém chceme žít. SDGs jsou obecně platné pro všechny, nikoho nevyjímaje. Na jejich formulaci se podílely všechny členské státy OSN, zástupci občanské společnosti, podnikatelské sféry, akademické obce i občané ze všech kontinentů.