Risk manažment

Risk manažment


Michal Čierny
Matador Automotive
riaditeľ kvality

resumé
V dnešnej dobe, keď sa so zmenou ISO 9001 a IATF 16 949 veľa hovorí o risk manažmente, som pripravil pár riadkov o tom, že to vôbec nie je nič „nové“ a že existuje niekoľko praktických možností ako sa s risk manažmentom v podniku „popasovať“.

Risk manažment a jeho história

Prvá doba risk manažmentu (1960 – 1970) – poistenie organizácií vystriedala skôr ochrana pred potenciálnymi stratami súvisiacimi s ich podnikateľskou činnosťou a teda pozornosť sa zameriavala na ochranu podnikania.

Druhá doba risk manažmentu (70 a 80 roky) – súvisí s BSI (British Standards Institution) súvisia s kladením väčšieho dôrazu na hodnotenie kvality, a to z pohľadu toho či produkty spĺňajú špecifické požiadavky z hľadiska úžitkových vlastností. Organizácie sa vo vzťahu k risk manažmentu začínajú správať oveľa viac proaktívne a začínajú dbať na prevenciu a v 80-tych rokoch aj v súvislosti so životným prostredím.

1993 – objavuje sa prvý vedúci oddelenia riadenia rizík – v GE Capital pán James Lam.

Tretia doba risk manažmentu od 1995 – súvisí s publikovaním Austrálskeho štandardu AS/NZ 4360:1995 (bola nahradená AS/NZS ISO 31000:2009). Po nej nasledoval Kanadský štandard v roku 1997 CAN/CSA-Q850-97, teraz platná CAN/CSA-Q850-97 (R2009), nasledované Japonskom JSI Q 2001: 2001, nahradená JIS Q 31000:2010, v roku 2003 Britský inštitút pre risk manažment vydal štandard PAS.

Momentálne asi najviac známa ISO norma pre riadenie rizík ISO 31000:2009.

Čo priniesla norma ISO 9001:2015 a aké požiadavky na risk manažment má?

Z pohľadu členenia, okrem toho, že má 10 kapitol, stále ju delíme na štyri časti podľa P-D-C-A cyklu (obr. 1).

Risk manažment

Kde sa v novej norme ISO 9001 spomína pojem riziko?

0.3.1 – Všeobecné
Manažment procesov a systému ako celku môže byť realizovaný používaním PDCA s celkovým zameraním na zvažovanie rizík, kde je jeho cieľom využitie príležitostí a predchádzať nežiaducim výsledkom.

0.3.2 – V časti Plánuj
„…identifikuj riziká a príležitosti a zameraj sa na ne.“

0.3.3 – Zvažovanie rizík
Aby organizácia vyhovela požiadavkám tejto medzinárodnej normy, musí plánovať a realizovať opatrenia pre riešenie rizík. Riešenie tak rizík, ako aj príležitostí vytvára základ pre zvyšovanie efektívnosti systému manažérstva kvality, dosahovaniu lepších výsledkov a predchádzaniu negatívnych účinkov.

… viac sa dočítate v aktuálnom čísle časopisu.